Tento víkend Deň rodiny v desiatke miest a obcí

Tento rok prebieha 8. ročník Dňa rodiny. Doposiaľ sa do jeho organizovania prihlásilo takmer 40 miest a obcí Slovenska, ktoré si takto chcú pripomenúť Medzinárodný deň rodiny.

Ten sa na podnet OSN oslavuje každoročne 15. mája. Tento rok OSN vyhlásila tému rodiny, zdravé životy a udržateľná budúcnosť. OSN uvádza, že rodiny zostávajú centrom sociálneho života, aby sa tak zaistilo blaho a zdravie jej členov, a to výchovou a socializáciou detí a mladých a starostlivosťou o mladých a starých. Keď sa berú rodiny viac do úvahy, má to potenciál zvýšiť dosahovanie mnohých cieľov, ktoré súvisia s blahom každého človeka.

Deň rodiny začal prvým podujatím v Tesárskych Mlyňanoch 8. mája. Tento víkend 14. a 15. mája nadväzujú podujatia v mestách a obciach ako sú Banská Bystrica, Rožňava, Cífer, Humenné, Nové Zámky, Rožňava, Hontianske Trsťany, Košice – Furča, Košice – Juh, Pezinok, Púchov a Trenčín. 15. mája takisto prebehne Premiéra dielu “Rozvody” zo seriálu Príbehy písané životom Štúdia Nádej v Spoločenskom centre Cirkvi adventistov v Bratislave.

Motto „… aby deti otca mali, aby mali mamu … príď to povedať nahlas!“ približuje rodinu ako miesto, kde je otec i mama a deti sú prijímané ako dar. „Zámerom je poukázať na hodnotu rodiny v živote každého z nás a jej neodškriepiteľné dôležité postavenie. Rodina sa nedá nahradiť, každý z nás ju potrebuje,“ referuje Lea Hagovská, koordinátorka projektu Deň rodiny „Neprítomnosť ktoréhokoľvek člena rodiny zanecháva na rodine negatívne dôsledky.“

Na podujatiach je pre rodiny pripravený spoločný bohatý a pestrý program, kde vystúpia umelci a mnohé známe tváre a kde si rodiny budú môcť vyskúšať aktivity, ktoré sú pre ne pripravené. Každý je vítaný. „Spoločne zdieľané zážitky vytvárajú priestor pre utužovanie vzťahov v rodine a vedú k posilneniu vzájomných nitiek, ktoré rodinu spájajú a vovádzajú do hlbšej skúsenosti manželskej, rodičovskej a súrodeneckej lásky“ hovorí predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová.

Viac o Dni rodiny, miestach a dátumoch, kde sa bude Deň rodiny konať, nájdete na www.denrodiny.sk.

Fórum kresťanských inštitúcií (www.fki.sk) je platforma spolupráce a nositeľ impulzov, ktorých cieľom je rozvíjať spoluprácu so štátnou a verejnou správou, tretím sektorom, cirkevnými inštitúciami, akademickým prostredím a svetom politiky. Ako neformálna platforma pôsobí od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie, ktoré v súčasnosti združuje viac ako 40 organizácií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. FKI je hlavným organizátorom Dňa rodiny, Veľtrhu sociálnych aktivít a Spomienky na Sviečkovú manifestáciu.