Študentská pôžička – úver pre mladých, porovnanie 2024

V súčasnom nákladnom prostredí študentského života je zabezpečenie finančných prostriedkov pre mnohých študentov výzvou. Jednou z možností, ktorú majú k dispozícii, je študentská pôžička. Tieto pôžičky sú navrhnuté tak, aby pomohli študentom financovať vzdelávanie a zvládnuť výdavky spojené so štúdiom.

Študentské pôžičky môžu byť užitočným nástrojom na financovanie a pomáhajú študentom dosiahnuť svoje vzdelávacie ciele. Avšak, je dôležité si uvedomiť riziká spojené s týmito pôžičkami a zodpovedne sa s nimi vysporiadať.

Tento článok priblíži výhody a nevýhody pôžičiek pre študentov, rôzne spôsoby financovania štúdia, ako aj to či vyžaduje ČSOB a Tatra Banka potvrdenie o návšteve školy pri žiadosti o úver.

Prínosy a riziká pôžičky pre študentov

Pôžičky pre študentov vysokých škôl so sebou prinášajú mnoho výhod a nevýhod, ktoré je nutné premyslieť pred tým, ako sa študenti rozhodnú financovať svoje štúdium touto cestou.

Prínosy študentských pôžičiek

Pôžičky pre študentov poskytujú študentom prístup k finančným zdrojom, ktoré môžu použiť na krytie nákladov na školné, učebnice, ubytovanie a iné potreby spojené so štúdiom. Týmto spôsobom sa študentom umožňuje pokračovať vo vzdelávaní bez veľkého zaťaženia ich rodinného rozpočtu.

Mnohé študentské pôžičky majú flexibilné podmienky splácania. Študenti sa nemusia začať splácať pôžičku okamžite po skončení štúdia. Niektoré programy umožňujú odklad splátok až do momentu, kým študent nenájde zamestnanie alebo dosiahne určitý príjemový prah. To dáva absolventom čas na nájdenie stabilnej práce a finančného zabezpečenia pred začatím splácania pôžičky.

Správne a včasné splácanie študentskej pôžičky môže pomôcť študentom vybudovať si kladnú kreditnú históriu. Táto kreditná história môže byť v budúcnosti prospešná pri žiadostiach o ďalšie pôžičky, hypotéky alebo iné formy financovania.

Riziká študentských pôžičiek

Pôžičky pre študentov môžu viesť k nadmernému dlhu, ak sa študenti zadlžia a prekročia svoje schopnosti splácať. Neskôr môže nadmerný dlh obmedziť ich finančné možnosti počas obdobia po ukončení štúdia.

Niektoré študentské pôžičky majú vysoké úrokové sadzby, čo môže viesť k vyšším celkovým nákladom na splácanie pôžičky. Je dôležité, aby študenti porovnávali rôzne možnosti pôžičiek a zvolili tie s najvýhodnejšími podmienkami.

Splácanie pôžičky pre študentov je často závislé od zamestnania a príjmu po skončení štúdia. Ak sa študentovi nepodarí nájsť zamestnanie alebo ak zarába nižší príjem, môže sa ocitnúť v ťažkostiach pri splácaní pôžičky.

Financovanie štúdia nie je nutné riešiť iba cez študentské pôžičky. Vládne inštitúcie a vysoké školy často poskytujú svojim študentov zvýhodnené finančné možnosti.

Druhy študentských pôžičiek

Existuje mnoho spôsobov, ako si zaobstarať financie na štúdium. Je dôležité, aby študenti porovnávali rôzne druhy študentských pôžičiek, ich úrokové sadzby, podmienky splácania a výhody. Odporúča sa obrátiť na úrady finančnej pomoci na svojich školách alebo na finančných poradcov.

Študenti, ktorí majú záujem o financovanie štúdia, si môžu vybrať z niekoľkých možností:

  • Štátne pôžičky – na Slovensku funguje Študentský pôžičkový fond, ktorého cieľom je poskytovať zvýhodnenú finančnú pomoc študentom na základe ich potreby. Záujemcovia si o pôžičku môžu požiadať na stránke Fondu na podporu vzdelávania.
  • Súkromné pôžičky – poskytujú ich súkromné banky a iné finančné inštitúcie. Úrokové sadzby a podmienky sa líšia v závislosti od poskytovateľa.
  • Finančná pomoc od vysokých škôl – Niektoré vysoké školy ponúkajú vlastné programy finančnej pomoci študentom. Tieto programy môžu zahŕňať granty, štipendiá, prácu na škole alebo iné formy finančnej pomoci.

Kto ponúka studentskou pôžičku a za jakých podmienok?

Študentská pôžička Tatra Banka

Tatra Banka, jedna z popredných bánk na Slovensku, prináša atraktívnu alternatívu študentskej pôžičky Tatra Banka, v podobe bezúčelového spotrebného úveru pre študentov a mladých ľudí, ktorí potrebujú financie na rozličné aktivity, od štúdia po cestovanie či kúpu nového zariadenia.

Jednou z veľkých výhod, ktorú Tatra Banka ponúka, je možnosť vybavenia úveru online, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo na pobočke. Táto flexibilita umožňuje získať finančnú podporu bez zbytočných ťažkostí a administratívnych prekážok.

Na webovej stránke Tatra Banky možno nájsť úverovú kalkulačku, ktorá umožní získať prehľad o možnostiach úveru. Stačí zadať informácie o príjme a systém ukáže, koľko je možné si požičať. Tatra Banka sa snaží prísť v ústrety rôznym potrebám študentov a mladých ľudí, preto ponúka výšku úveru od 500 do 30 000 eur. Okrem toho si možno vybrať dobu splatnosti od 12 do 96 mesiacov.

Úver je ponúkaný pri nemennej úrokovej sadzbe 6,49 % ročne. Okrem toho, úverový poplatok predstavuje len 2 % z výšky poskytnutého úveru, pričom maximum je stanovené na 300 eur. Tieto jasné a transparentné podmienky pomáhajú záujemcom lepšie plánovať svoje financie a predchádzať nežiaducim prekvapeniam.

Aj napriek tomu, že Tatra Banka študentskú pôžičku neponúka, proces schvaľovania a získania financií pre študentov je uľahčený tým, že ich spotrebný úver je dostupný bez spoludlžníka a ručiteľa.

Štúdium môže byť nákladné a v prípade, že študent nestíha popri štúdiu pracovať, pôžičky sú vhodnou alternatívou na jeho financovanie.

Tatra Banka úver pre mladých

Mladí ľudia čelia mnohým výzvam, keď prechádzajú do sveta samostatnosti a zodpovednosti. S cieľom podporiť mladých ľudí v období osamostatňovania sa ponúka Tatra Banka úver pre mladých s atraktívnymi výhodami a jedinečnou možnosťou, ako zapojiť sa do prospešnej iniciatívy pre planétu.

Tatra Banka úver pre mladých neobmedzuje na konkrétne použitie úveru. Bezúčelový spotrebný úver je dostupný pre mladých, či už potrebujú financie na štúdium, zlepšenie svojho bývania, cestovanie, alebo na čokoľvek iné, čo je dôležité pre ich osobný a profesionálny rozvoj.

Produkty a zariadenia, ktoré spadajú pod udržateľné produkty zahŕňajú:

  • zariadenia a systémy pre energetickú modernizáciu bývania
  • zariadenia vyrábajúce elektrinu a teplo z obnoviteľných zdrojov
  • prostriedky ekologickej dopravy

Bezúčelový úver pre modrú planétu je iniciatíva Tatra Banky, kde ak sa mladí ľudia rozhodnú použiť peniaze z tohto úveru na nákupy, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie, banka im vráti všetky poplatky za úver a poskytne im zníženú úrokovú sadzbu. Tento úver je možné získať s výškou od 500 do 30 000 eur, pri zníženej úrokovej sadzbe 5,99 % ročne.

ČSOB pôžička pre študentov

Napriek tomu, že ČSOB nemá špeciálnu pôžičku pre študentov a mladých, títo jednotlivci môžu získať výhodný spotrebný úver, ktorý môže byť vhodnou alternatívou pre financovanie ich potrieb.

Jednou z výhod tohto spotrebného úveru je možnosť využitia finančných prostriedkov na čokoľvek. To umožňuje študentom použiť peniaze nielen na školné a učebnice, ale aj na bývanie, dopravu, techniku či iné neodkladné výdavky.

Aby si záujemca mohol získať predstavu o podmienkach a možnostiach, je na začiatku k dispozícii informatívny výpočet v úverovej kalkulačke. Táto kalkulačka umožňuje rýchlo overiť výšku splátky v závislosti od požadovanej sumy a dĺžky splatnosti.

Následne si klient zriadi účet v ČSOB online. Tento proces je rýchly, umožňujúc klientovi jednoduché vytvorenie účtu z pohodlia domova. Po zriadení účtu môže klient vyplniť online žiadosť o spotrebný úver. V tejto fáze je dôležité uviesť všetky relevantné údaje a informácie, ktoré budú mať vplyv na posúdenie schopnosti splácania úveru.

Jednou z veľkých výhod pre už existujúcich klientov je skutočnosť, že môžu získať schválenú ČSOB pôžičku do 3 minút. Úver je dostupný od 600 do 40 000 eur, čo umožňuje vyjsť v ústrety rôznym finančným potrebám jednotlivcov.

Úrok za poskytnutú ČSOB pôžičku je od 6,19 %, a táto miera sa môže meniť v závislosti od bonity klienta a doby splatnosti. Výška úroku je rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje celkové náklady na úver, a preto je dôležité si dôkladne overiť podmienky pred uzavretím zmluvy.

Pre klientov je v ČSOB taktiež dostupná bezúročná pôžička, tzv. Miniúver, o ktorý si možno požiadať prostredníctvom aplikácie banky. Na pozore sa však treba mať pred vyššími poplatkami za poskytnutie.

Tak ako pri ostatných úveroch, aj pri študentských pôžičkách je nutné byť zodpovedný v požičiavaní, inak hrozí zadlženosť a zhoršená úverová bonita.

Vyžaduje ČSOB a Tatra Banka potvrdenie o návšteve školy?

Väčšina bánk si vyžaduje od klientov určité podmienky pri žiadosti o pôžičku pre študentov, aby sa uistili o ich schopnosti splácania a záväzkov voči finančným inštitúciám. Jednou z týchto požiadaviek môže byť potvrdenie o návšteve školy, ktoré overuje, že klient je aktuálnym študentom na nejakej akreditovanej vzdelávacej inštitúcii.

Avšak, niektoré banky, ako napríklad Tatra Banka a ČSOB, pristupujú k študentským úverom s väčšou flexibilitou. Tieto dve banky vyžadujú potvrdenie o návšteve školy iba v prípade zriadenia študentského účtu, nie však pri žiadosti o bezúčelový spotrebný úver.

S otázkou či vyžaduje ČSOB a Tatra Banka potvrdenie o návšteve školy je možné obrátiť sa aj na príslušných zamestnancov jednotlivých bánk, ktorí poradia a poskytnú bližšie informácie ohľadom zriaďovania študentských účtov či žiadania o úver.