Sociálna sieť môže zabíjať (video)

Študenti žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku poukazujú na to, ako môže nedorozumenie spôsobené zverejnením informácie bez ďalších súvislostí dospieť až k tragickému záveru. Krátky film odráža realitu s ktorou sa v súčasnosti mnohí často stretávajú práve v online svete sociálnych sietí.
„Video zobrazuje príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí emocionálne nezvládli vyhrotenú situáciu, čo zapríčinila sociálna sieť. Chceme upozorniť, že je dobré naučiť sa filtrovať informácie, ktoré dostávame, pred tým, než vyvodíme dôsledky. Pretože tie, ako ukazujeme vo filme, môžu mať aj fatálne následky,” povedal režisér a tvorca filmu Pavol Martaus, ktorý podklad príbehu čerpal z vlastného života Pozrite si priložené video na konci článku a uvedomte si, že dôverovať všetkému čo sociálne siete ponúkajú sa jednoducho nevypláca.

Väčšinu informácií čerpáme z internetu. Netreba však veriť všetkému.
Možností, ktoré nám ponúka technický pokrok spoločnosti je mnoho. Fenoménom dnešnej doby sú sociálne siete. Dá sa povedať, že mať konto na sociálnej sieti je dnes rovnakou samozrejmosťou ako vlastniť mobil.  Profil na sociálnych sieťach si vytvárajú aj firmy a spoločnosti, čím sa buduje obchodný priestor aj tam, pretože práve tu dnes trávi svoj čas najviac ľudí.

Informácie sú často bez súvislostí 

Virtuálny priestor nám umožňuje komunikovať s priateľmi, vyhľadávať a kontaktovať nespočetné množstvo ľudí z celého sveta, ako aj zdieľať fotografie či videá. Delíme sa o svoje myšlienky, názory a zážitky, stále viac odhaľujeme svoje súkromie. Niekedy vo väčšej miere než si vôbec uvedomujeme. Anonymné prostredie internetu stiera hranice, spôsobuje väčšiu otvorenosť človeka, ktorý o sebe prezradí aj také informácie, ktoré o ktorých by sa pri osobnej komunikácii ani nezmienil. Na druhej strane sa sférou sociálnych sietí rozširujú osobné a intímne informácie aj prostredníctvom iných ľudí.Klebety, ohováranie a úmyselné poškodzovanie druhého zverejňovaním zosmiešňujúcich fotografií či komentárov dnes nie je ničím výnimočným. Šikanovanie vstupuje aj do virtuálneho sveta, v dôsledku čoho dnes vnímame nárast počtu prípadov kyberšikany. Sociálne siete môžu mať niekedy veľmi negatívne účinky. Často totiž uveríme zverejnenej informácii bez toho, aby sme bližšie poznali súvislosti. Postačí jedna veta, ktorá vytrhnutá z kontextu nadobúda úplne iný význam. Nemusí ísť výlučne o slová, výpovednú hodnotu, a väčšinou ešte dôveryhodnejšiu, majú aj fotografie. Práve tie dokážu v najväčšej miere človeka nielen informovať, ale mu aj emocionálne ublížiť.

Nedorozumenie, ktoré sa už nikdy nevysvetlí

S problematikou internetového klamstva, podvodu a šírenia skreslených informácií sa stretávame všetci. Vyplýva nám z toho povinnosť overovania si informácií, ktoré prijímame. Jednoducho povedané, neveriť všetkému, čo zo sociálnych sietí vyčítame. Môžeme tým predísť rade komplikácií, ktorým sa nevyhneme, ak uveríme celkom prvej správe, hoci aj od dobrého priateľa. Nedorozumenia, aké môže správa vytrhnutá z kontextu spôsobiť, dokážu mať tragické následky. Je dôležité uvedomiť si, ako nás vedia sociálne siete „opantať”. Zároveň je potrebné poznať možnosti účinnej prevencie. Jedným zo spôsobov je v prvom rade komunikácia. A to nie virtuálna, ale osobná, zoči-voči.

autor:  Paula Beinsteinová

foto: Pixabay