Slovo medzi nami na Pôstne obdobie: Stretnutie s Božou dobrotou

Mesačník Slovo medzi nami, slovenská verzia amerického časopisu Word Among Us, v pôstnom čísle hlbšie rozoberá, aký dobrý je Boh, ktorý sa nás nikdy nevzdal. Čitatelia tu nájdu aj pozvánky na duchovné obnovy pre ženy i mužov v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí.

Vydavateľ americkej verzie Word Among Us Jeff Smith v úvodníku hovorí, ako Boh svoju dobrotu k nám dokazuje vždy, keď stvorí nového človeka – dá si záležať na tom, aby mu dal neopakovateľné odtlačky prstov, jeho osobný podpis, ktorý hovorí: „Toto je moje dieťa.“ A editor slovenského vydania Lukáš Vaník sa vo svojom úvodnom slove priznáva, že Pôst doteraz nebol jeho najobľúbenejším obdobím. No pri práci na pôstnom čísle Slova medzi nami našiel odpoveď na svoju otázku, či môže byť Pôst, ktorý doteraz považoval za ponurý, radostným obdobím, a čo by malo byť dôvodom tejto radosti.

„Pán hovorí: ,Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom.‘“ (Joel 2, 12)

Tento úryvok zo starozákonnej Knihy proroka Joelapočúvame počas svätej omše na Popolcovú stredu. A Joelove slová sa nás dotýkajú ešte osobnejšie. Vyzývajú nás, aby sme sa obrátili k Bohu celým svojím srdcom, aby tak mohol zachrániť každého jedného z nás osobne – nielen od nejakej katastrofy hroziacej zvonka, ale najmä od hriechu, ktorý narúša náš vzťah s ním. Žiadajú nás tiež otvoriť oči a všímať si spôsoby, akými nás chce Boh počas Pôstneho obdobia požehnať a pritiahnuť bližšie k sebe. Stručne povedané, tieto slová dokonale zachytávajú ducha Pôstneho obdobia.

Príbeh Adama a Evy je aj naším príbehom

Pôstne obdobie je ideálnym časom na uvažovanie o rozporoch medzi spontánnymi skutkami, ktoré robia ľudia po celom svete, a rôznymi zradami, nevernosťami a krutosťami, ktorých sa tiež často dopúšťajú. Je to ideálny čas poďakovať sa Bohu za krásu toho, čo stvoril, no zároveň i uznať existenciu hriechu, ktorý na túto krásu vrhol tieň, a potom sa zahľadieť na Ježiša, dokonalú Božiu odpoveď na všetky tieto rozpory. Počas tohto obdobia môžeme prežívať aj veľkú nádej – keď sa zameriame na Božiu dobrotu. Pretože vieme, že Boh je nadovšetko dobrý a láskavý, môžeme sa s odvahou pozrieť na vlastný hriech i na hriech vo svete.

Vráť sa ku mne

Sviatosť zmierenia poskytuje jedinečnú príležitosť na zakúsenie tejto Božej dobroty a Božieho milosrdenstva. Osobitne to platí počas Pôstneho obdobia. Skúsme si pred spoveďou predstaviť Boha ako milujúceho Otca, ktorý nás víta späť vo svojom dome. Predstavme si, ako vrúcne nás objíma a pomáha nám vyznať tvoje hriechy. Keď to urobíme, začneme prežívať Ježišovo víťazstvo nad hriechom ako svoje osobné víťazstvo.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.