Slovensko má prvé metro

Už veľa sa popísalo o stavbe metra na Slovensku. Teraz sa sen mnohých stal realitou – Slovensko má prvé metro. Ale pozor! Je trochu iné, ako by väčšina z nás čakala.

Ide o tzv. „Pro-life metro“, s podtitulom „Byť blízko, keď to treba“. Je to vlastne návod, ako sa dá pomôcť tehotnej mamičke, ktorá uvažuje o umelom potrate. Vysvetľuje Marek Michalčík z Národného pochodu za život: „Tehotné mamičky majú rôzne dôvody, prečo svoje tehotenstvo vnímajú ako problém. Každej však pomôže, ak vo svojom okolí nájde človeka, ktorý jej bude vedieť dobre poradiť, povzbudiť ju a ponúknuť svoju pomoc. Pro-life metro je návod, ako to spraviť tak, aby sme mamičku neodradili a nestratili jej dôveru.“

Mapa metra obsahuje nástupné stanice Nútia ma k potratu, Som v tom sama, Toto sa nemalo stať, Ako to povedať rodičom a Z čoho budeme žiť?. „Metro“ potom pokračuje zástavkami Som tu pre teba, Počúvam, Zvládneš to, Vieš, že…?, Pomôžem ti, Odborné poradenstvo a Domov pre tehotné mamy. Nasleduje zastávka Pôrod, no mapa metra upozorňuje aj na možnosť utajeného pôrodu v nemocnici, adopcie a pestúnstva.

„Mapa metra sa nám zdala byť vhodným prostriedkom, aby sme ľuďom priblížili, že nečakane tehotné mamičky sa neraz ocitnú vo veľmi náročnej situácii. Osud každej ženy je jedinečný. Napriek tomu každá tehotná mamička v núdzi prechádza cestou, na ktorej veľmi potrebuje našu pomoc a oporu,“ uviedol Michalčík.

Organizátori budú Pro-life metro, teda letáčik pripomínajúci mapu metra, rozdávať na Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať už túto nedeľu v Bratislave. Je ambíciou organizátorov, aby letáčik dostal každý účastník pochodu. Tento Informačný materiál obsahuje aj kontakty na vyše štyridsať organizácií a zariadení na celom Slovensku, kde môžu tehotné mamičky nájsť odbornú pomoc, poradenstvo a možnosť ubytovania.

Michalčík k tejto téme tiež uvádza: „Vidíme, že na Slovensku je veľký potenciál, aby sme vedeli lepšie pomáhať tehotným mamičkám v ťažkej situácii. Je to výzva tak pre štát, ako aj pre nás, bežných ľudí. Navyše, pomoc núdznym je niečo, čo je blízke úplne každému človeku. Verím, že praktická pomoc tehotným mamičkám a ich deťom môže preklenúť mnohé spory a priviesť k spolupráci aj ľudí, ktorí majú na niektoré otázky celkom iné názory.“

Účastníci pochodu prispejú ľuďom v núdzi

Tento rok sa organizátori pochodu rozhodli prispieť k ochrane života aj venovaním financií vo výške aspoň 10% z výťažku verejnej zbierky. „Časť peňazí poputuje do už existujúcich zariadení a organizácií, ktoré pomáhajú tehotným mamičkám v núdzi. No časť by sme chceli rozdeliť formou grantov pre pro-life startupy. O grant sa môže uchádzať ktokoľvek, stačí aby mal nápad a chuť pomôcť chrániť ľudský život,“ upresňuje Michalčík. Žiadosť o grant treba zaslať do 12. októbra 2015, pričom plusom pri výbere víťazov bude najmä to, ak je projekt zameraný na konkrétnu pomoc nenarodeným deťom a ich matkám, bude realizovaný v časti Slovenska s vysokou potratovosťou, zaangažuje do činnosti mladých ľudí, prípadne ak bude mať dlhotrvajúci účinok alebo fungovanie.

Národný pochod za život prispeje k ochrane života aj ďalšou praktickou formou a to zbierkou trvanlivých potravín a školských pomôcok na pomoc ľuďom v núdzi. Výťažok zbierky pôjde do zariadení Slovenskej katolíckej charity, kde pomáhajú tehotným matkám v núdzi, rodinám v ťažkej životnej situácii a rodinám utečencov, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach Slovenskej katolíckej charity.

„Téma ochrany života má veľký presah a zahŕňa pomoc nenarodeným deťom a ich mamám, ale aj zanedbávaným deťom, týraným, chorým, starým, ľuďom bez domova a ostatným ľuďom v núdzi, vrátane dnes zvlášť aktuálnej skupiny utečencov. Tento rok sme sa rozhodli dať dôraz na pomoc nenarodeným deťom a ich mamičkám ohrozeným umelým potratom, pretože oni sú azda najzraniteľnejšou skupinou v našej spoločnosti,“ uzavrel Marek Michalčík.

Národný pochod za život už túto nedeľu

Národný pochod za život je radostným podujatím, ktoré pozýva ľudí všetkých vekových kategórií zapojiť sa do oslavy života a pridaniu sa k spoločenskému hlasu žiadajúceho ochranu pre každú ľudskú bytosť. Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 20. septembra 2015. Samotný program pred pochodom začne na Námestí SNP o 12:30 koncertmi Márie Čírovej a Petra Bažíka a pokračovať bude príhovormi pozvaných hostí. Samotný pochod začne o 14:30 a bude prechádzať ulicami Gorkého, Jesenského, Rázusovým nábrežím, Staromestskou a cez Suché mýto až späť na Námestie SNP. Záver je naplánovaný na 16:30 na Námestí SNP.

Celý program ako aj organizačné pokyny sú dostupné na stránke www.pochodzazivot.sk.