Slováci vďaka Pôstnej krabičke pomáhajú v Ugande deťom s HIV

Slovenská katolícka charita v Ugande prevádzkuje centrum pre deti s HIV, ktoré stratili rodičov, škôlku pre deti z okolia a pomáha pri vzdelávaní detí na základných školách. Charita v Ugande pomáha vďaka kampani Pôstna krabička pre Afriku, teda len vďaka darcom zo Slovenska.

Už po tretíkrát bude jedným zo symbolov pôstneho obdobia aj malá pôstna krabička. Slovenská katolícka charita (SKCH) dnes totiž spustila celoslovenskú kampaň a verejnú zbierku Pôstna krabička pre Afriku na pomoc deťom v Ugande. Pôstna krabička každoročne opisuje zložité osudy detí, jej tohoročnou tvárou je len šesťročná sirota Jamila. Žije v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré Charita v Ugande postavila a prevádzkuje už druhý rok.

Vďaka štedrosti Slovákov v Ugande aktuálne pomáhame už 170 deťom. Pomáhame dvadsiatim dievčatám, ktoré sú, žiaľ, HIV pozitívne podobne ako Jamila a stratili jedného alebo oboch rodičov, päťdesiatim deťom, ktoré navštevujú našu škôlku a už sto deťom zapojeným do projektu Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania v chudobných krajinách,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Keďže Uganda nepatrí medzi prioritné krajiny, do ktorých zo Slovenska prúdi rozvojová zahraničná pomoc všetky projekty v Ugande Charita financuje výlučne vďaka podpore darcov zo Slovenska. Počas obdobia pôstnu pred Veľkou nocou preto SKCH do viac ako 600 slovenských farností rozdistribuuje pôstne krabičky, ktoré slúžia ako pokladničky na pôstne dary a zároveň informujú o živote a problémoch v rozvojových krajinách.

Počas pôstnu si ľudia mnohé veci odriekajú a viac myslia na potreby ľudí v núdzi. Naša kampaň im dáva príležitosť zapojiť sa a spolu s nami meniť životy detí, ktoré sa zo života tešia aj napriek tomu, že ich doteraz nebol a pre HIV ani nebude jednoduchý,“ uviedol Radovan Gumulák.

Počas roku 2013 sa vďaka zbierke Pôstna krabička pre Afriku, ktorej výnos presiahol 120-tisíc eur, podarilo do centra prijať prvé deti, spustiť projekt Adopcia na diaľku®, postaviť kuchyňu, jedáleň, škôlku pre deti z okolia a začať s výstavbou domu pre chlapcov a malej kaplnky. Vďaka podpore UNESCO a Úradu vlády SR charita tiež zriadila počítačovú učebňu na základnej škole v dedinke Unna neďaleko centra.

V roku 2014 chceme prijať prvých chlapcov a pokračovať v rozvoji centra, aby sme mohli pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí sa na nás obracajú,“ vysvetlila pracovníčka SKCH Margita Kačányiová, ktorá zodpovedá za stavbu a prevádzku Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.