Škripek: O dôležitých dokumentoch musí byť slovenská verejnosť informovaná

skripek-216x300-8871652

Začiatkom mesiaca bola podpísaná v Bruseli Deklarácia pre oblasť rodovej rovnosti medzi tromi krajinami, ktoré budú po sebe predsedať Rade EÚ. Ide o Holandsko, Slovensko a Maltu. Branislav Škripek (OĽaNO) kritizuje, že o tomto podpísanom dokumente existovala len informácia na sociálnych sieťach. Vláda o podpise Deklarácie nevydala žiadne tlačové komuniké.

Branislav Škripek poukazoval tiež na to, že zahraničné médiá informovali aj o jej obsahu. „Prekáža mi, že vláda neinformovala o Deklarácii slovenskú verejnosť. Ide o dôležitý dokument, v ktorom zaviazalo Slovensko ako predsednícku krajinu Rady k určitým krokom a záväzkom. Preto je na mieste, aby verejnosť mala potrebné informácie,” tvrdí Branislav Škripek, slovenský europoslanec.

Deklarácia poukazuje aj na chudobu žien Deklaráciu pre oblasť rodovej rovnosti za Slovenskú republiku podpísal štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Obsahom dokumentu je zavedenie rovnakých možností pre ženy ako aj mužov do praxe a to hlavne v otázkach zamestnanosti. Deklarácia tiež poukazuje na veľký problém chudoby žien, ktoré sa nemôžu uplatniť na trhu práce aj pre rodičovské povinnosti.

Branislav Škripek (OĽaNO) kritizuje túto nerovnosť už dlhodobo: „Je nespravodlivé, ak si žena po materskej a rodičovskej dovolenke nemôže nájsť prácu, lebo má malé deti a nie každý zamestnávateľ je ústretový. Mladá rodina sa tak často ocitá na prahu chudoby, lebo jediným živiteľom v rodine je otec.” Ak však žena zostane sama s malým dieťaťom či malými deťmi, často krát má existenčné problémy.

V praxi je tiež bežné, že ženy sú na rovnakom pracovnom mieste finančne menej ohodnotené ako muži, čo rovnako Branislav Škripek nepovažuje za správne. Ďalej však vyzdvihuje jeden závažný fakt. „Slovensko sa v Deklarácii zaviazalo pokračovať v práci a rokovaniach predchádzajúceho, holandského predsedníctva. Dnes však vidíme v Holandsku veľkú snahu LGBTI loby na presadenie gender ideológie.

Preto aj my na Slovensku musíme byť ostražití a sledovať rokovania a dokumenty súvisiace s našim predsedníctvom. Naša vláda takýmto počínaním neustále nerešpektuje vyjadrenú vôľu slovenských občanov, ktorí už dlhodobo prejavujú negatívny postoj k umelému presadzovaniu tém LGBTI agendy. Akoby hlas, vyjadrený v referende, viac ako 800 000 občanmi nič neznamenal,” upozorňuje Branislav Škripek.

Anna Verešová, kandidátka OĽaNO do najbližších  parlamentných volieb, sa stotožňuje s Branislavom Škripekom a hovorí, že rodovú rovnosť áno, ale iba v zmysle nastoľovania rovnakých príležitostí pre ženy a mužov. „Osemnásť rokov pôsobím v neziskovom sektore v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti zraniteľných skupín obyvateľstva, zvlášť žien. Poznám teda veľmi dobre ťažkosti žien a matiek pri zosúladení pracovných a rodinných povinností,” povedala Anna Verešová.

V nastávajúcom predsedníctve vidí veľkú príležitosť aj pre Slovensko. „Môžeme vytvoriť veľmi dobrý priestor na diskusiu o rovnakých príležitostiach mužov a žien. Tiež vzhľadom k nepriaznivému demografickému vývoju očakávame, že sa týmto otázkam bude Slovensko venovať aj v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016.

Môžeme sa inšpirovať Českou republikou, v ktorej počas predsedníctva v roku 2009 boli rodina a zosúlaďovanie pracovných a rodinných povinností jednou z horizontálnych tém.”

Branislav Škripek príležitosť Slovenska vidí aj v tomto rozmere: „Slováci sa môžu viac oboznámiť s činnosťou EÚ a tak sa môže v nich prebudiť záujem o dianie na tejto politickej scéne.” Škripek sa ďalej stotožňuje aj s Verešovou, keď tvrdí, že táto téma môže v spoločnosti vyvolať potrebnú diskusiu a Slováci môžu priniesť svoje hodnotové pohľady aj na otázky rodiny.

„Avšak k diskusii sú dôležité aj informácie. A musím len zopakovať, že vláda dostatočne neinformovala verejnosť, čo považujem za nekorektné a nesprávne,” uzatvára Branislav Škripek.