Rozhovor s otcom Dušanom Škurlom

skurla2-300x265-8003102

Dušan Škurla pôsobí v Košickej arcidiecéze ako koordinátor aktivít na ochranu života nenarodených. Zapájal sa tiež do organizácie Národného pochodu za život v Košiciach a aktuálne sa naplno venuje kampani 9. mesiacov za život. Na základe pozvania kníhkupectva Aletea 13. októbra zavíta aj medzi veriacich do Popradu. Preto sme s ním urobili krátky rozhovor…

1. „Moment vzniku ľudského života“ – to je názov prednášky, ktorá odzneje 13. októbra v Poprade. Kedy nastal váš „moment“, od kedy ste sa začali venovať téme ochrany života nenarodených?

Aktívne som začal ako kňaz v UPC v Košiciach v roku 2007. No téma vo mne zrela už dlhšiu dobu. Bolo to postupné uvedomovanie si problému. Rozmýšľal som, spájal súvislosti, hľadal cestu. Boh ma viedol. Najmä cez iných ľudí. Máme skúsenosť s ľuďmi, ktorí na nás majú silný vplyv. Ja som stretol viacerých, ktorí ma doslova prebudili.

2. Prečo si myslíte, že je dôležité venovať sa práve tejto téme?

Práve preto, že sa nevenujeme téme, ale ľuďom – živým, konkrétnym, bezbranným, najslabším, najohrozovanejším? A teraz by som pokračoval protiotázkou: čo je dôležitejšie?

3. Mnohí si vás pamätajú ako jedného z hlavných organizátorov Národného pochodu (NP) za život v Košiciach, ale aj v Bratislave. Vnímate s odstupom času ovocie týchto pochodov? 

Áno. Účasť na NP sa pre mnohých stala akýmsi identifikátorom spoločenskej angažovanosti. Povedia s hrdosťou: “bol som na NP”. NP priniesol pozitívnu psychologickú zmenu. Nakrátko sme pocítili (zažili) silu jednoty. My sme to nenaplánovali – to sa nedá. Dostali sme to ako dar z neba a stali sme sa silnejší.

4. V Košickej arcidiecéze pôsobíte ako koordinátor aktivít na ochranu života nenarodených. Čím tam momentálne žijete v oblasti pro-life?

Spomeniem zopár príkladov, ktoré naznačujú šírku apoštolátu ochrany života: minulú nedeľu sme mali duchovnú obnovu pre dobrovoľníkov v projekte 9. mesiacov za život, v ten istý deň sme sa šiesti zúčastnili na košickom maratóne v pro-life tíme, budúci týždeň začíname v Košiciach jesennú pouličnú kampaň s letákmi o konkrétnej pomoci, finišujeme s prípravou hrobového miesta na pochovávanie deti, ktoré zomreli pred narodením. Bude to na Verejnom cintoríne v Košiciach 8. novembra.

5. O potratoch sa dnes v spoločnosti hovorí často. Polemiky medzi ľuďmi sú zamerané najmä na dôvody potratu, alebo na určenie konkrétneho momentu, kedy vzniká ľudský život. Prečo ste si vybrali práve túto tému aj na blížiacu sa prednášku v Poprade?

Lebo chcem predstaviť argumenty “za život”. Nie len naša viera, ale ešte prv náš rozum nám prikazuje chrániť dieťa od počatia.

6. Na čo všetko sa môžeme ešte počas prednášky tešiť?

Že nezaspíte. Že bude môcť položiť otázku.

7. Váš odkaz Popradčanom:

Ľuďom na okraji Národného parku svedčí, aby boli citliví na najväčšiu ekogickú a morálnu katastrofu, keď je bezbranný človiečik nielen ohrozovaný, ale aj nechránený.

Ďakujeme za rozhovor!