Rádio Lumen tento týždeň s mimoriadne bohatým vysielaním

Kardinál Baldisseri, sv. omše pri príležitosti výročia Sviečkovej manifestácie, Rozhlasové duch. cvičenia a iné prenosy v Rádiu Lumen v týždni od 23.3.2015

logo2-8124804

Rádio Lumen prinesie tento týždeň viaceré zaujímavé prenosy. V utorok  24. marca 2015 Konferencia biskupov Slovenska organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu : “Čo môžeme urobiť pre šírenie kultúry života?”. Katolícka rozhlasová stanica odvysiela z tejto konferencie okrem viacerých reportáží aj sv. omšu z Dómu sv. Martina v Bratislave.

Začína sa o 18:00 hodine a jej hlavným celebrantom bude kardinál J.Em. Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody. Slávnostná svätá omša sa uskutoční v predvečer sviatku Zvestovania Pána z príležitosti slávenia Dňa počatého dieťaťa a výročia Sviečkovej manifestácie.

V stredu,  25. marca 2015 si pripomíname Sviečkovú manifestáciu z roku 1988. Redaktori Rádia Lumen mapujú hlavné udalosti v rámci celého Týždňa zápasu za ľudské práva. V priamom prenose katolícka rozhlasová stanica odvysiela slávnostnú  svätú omšu z Dómu sv. Martina v Bratislave so začiatkom o 18:00 hodine. Jej hlavným celebrantom bude arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Vo štvrtok 26.3.2015 sa v Rádiu Lumen začínajú  8. rozhlasové duchovné cvičenia so saleziánom o. Pavlom Grachom. Prinášame ich program:

26. marca 2015 – štvrtok

18:00 –19:00  Svätá omša – otvorenie – Katedrála sv. Františka Xaverského Banská Bystrica

19:00 –19:30 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom

19:30 –19:45 Modlitba vešpier z Košíc

19:45 –20:00 Radio Vatikán

20:00 –20:30 Spomienka na 10. rozhlasovú púť do Sanktuária BM v  Krakove  2015 a

pozvánka na tohtoročnú

20:30 –21:30 Pobožnosť krížovej cesty s exercitátorom

27. marca 2015 – piatok

18:00 – 19:00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici

19:00 – 19:30 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom

19:30 – 19:45 Modlitba Vešpier z Košíc

19:45 – 20:00 Radio Vatikán

20:00 – 20:30 História rozhlasových duchovných cvičení – 1. časť

20:30 – 24:00 Od srdca k srdcu

20:30 – 21:30 – eucharistická adorácia

21:30 – 22:30 – úvahy na tému duchovných cvičení „daj mi duše a ostatné si vezmi! Apoštolská horlivosť dona Bosca ako inšpirácia pre kresťanov XXI. storočia.“

22:30 -24:00 – kontakt s poslucháčmi cez mail, sms a facebook  a rozhovor s exercitátorom

28. marca 2015  – sobota

18:00 – 19:00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského

19:00 – 19:45 Modlitba posvätného ruženca s úmyslom

19:45 – 20:00 Radio Vatikán

20:00 –20:15  Modlitba vešpier

20:15 – 20:30 História rozhlasových duchovných cvičení – 2. časť

20:30 – 24:00 Od srdca k srdcu

20:30 – 21:30 – eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke

21:30 – 22:30 – úvahy na tému duchovných cvičení

22:30 – 24:00 – kontakt s poslucháčmi cez mail, sms a facebook

24:00 – ukončenie rozhlasových duchovných cvičení  s požehnaním

Rádio Lumen odvysiela v nedeľu 29.3.2015 mimoriadne o 14:00 hod. Krížovú cestu z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, ktorá bude obetovaná za duchovné povolania a pokoj vo svete. Krížovú cestu pripravila Základná umelecká škola sv. Cecílie v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Bratislava Prievoz a Akademickým speváckym zborom Tempus.