Programové tipy Rádia Lumen na Trojdnie

Katolícka rozhlasová stanica pripravuje počas Veľkého Týždňa viaceré relácie a priame prenosy, venované príprave a prežívaniu najdôležitejšieho kresťanského sviatku roka – smrti a zmŕtvychvstaniu nášho Pána Ježiša Krista.

Prinášame Vám niekoľko programových tipov:

Zelený Štvrtok – 2.4.2015

09:20 – 11:00 Missa Chrismatis. Priamy prenos z Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Celebruje banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec

11:00 – 12:00 S ružencom na perách. Bolestný ruženec za kňazov

12:00 – 12:10 Anjel Pána. Zamyslenie nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka

14:00 – 15:00 Dielo kňazských povolaní. Zelený štvrtok je dňom ustanovenia sviatosti kňazstva. Ako môžeme napomôcť kňazským povolaniam. Hosť: cirkevný historik Gabriel Brendza.

15:30 – 16:00 Pozvanie na obrady. Liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry približujú obrady Zeleného štvrtku

16:00 – 16:35 Nový Zákon – Život Ježiša. Príbeh Zeleného Štvrtka.

16:35 – 17:30 Vitaj doma, rodina. Povolanie profesionálneho Otca

18:00 – 19:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere. Priamy prenos zDómu sv. Alžbety Košice, celebruje košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober

20:00 – 21:30 Boh je mojou silou. Príbeh rodiny Pavlendovcov, ktorí vychovávajú päť detí a intenzívne sa modlia za uzdravenie dcérky Zuzanky.

Veľký Piatok -3.4.2015

07:30 – 08:15 Priamy prenos Ranných chvál a lamentácií z Baziliky sv. Kríža z Kežmarku

09:00 – 11: 00 Biblická krížová cesta podľa nových zastavení. Úvahy doc. František Trstenský –modlitby zamestnaci RL.

11:00 – 12:00 Ľahký od skutkov. Rozhovor s MUDr. P. Loveckým zo Skalice , ktorý si v ťažkej chorobe uvedomil, že nechce zomrieť, lebo nemá Pánovi čo ponúknuť.

12:00 – 12:15 Modlitba 51. žalmu. Zamyslenie bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

13:00 – 14:00 Veľkonočná relácia o hnutí Viera svetlo. Reportáž z veľkého stretnutia mentálne postihnutých, ich rodičov a kňazov, ktorí sa venujú tejto pastorácii.

14:00 – 15:00 Mlčanie Trpiaceho. Veľký piatok /Carlo Caretto – Ježiš, G.Papini – Pontský Pilát/

15:00 – 15:15 Korunka Božieho milosrdenstva a Deviatnik pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva

15:15 – 15:30 Nový Zákon – Život Ježiša. Príbeh Veľkého Piatku

15:30 – 16:30 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Spomienky dcéry gréckokatolíckeho kňaza Romana Jankeviča na obdobie prenasledovania. Hosť: Angela Bajnoková.

16:30 – 17:00 Pozvanie na obrady: liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry približujú obrady Veľkého Piatku.

17:00 – 18:30 Obrady Veľkého piatku – Dóm sv. Alžbety Košice – predsedá košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober

18:30 – 19:00 Aj ja som ho ukrižoval – veľkonočné úvahy Mons. Viliama Judáka.

20:00 – 21:30 Prenasledovaní – Cirkev na kríži. Pásmo svedectiev, úvah a reflexií o kresťanoch, ktorí trpia pre svoju vieru v súčasnosti a o rehoľníkoch a tých, ktorí u nás pretrpeli veľa skúšok v minulosti.

Biela Sobota:

07:30 – 08:15 Priamy prenos Ranných chvál a lamentácií z Baziliky sv. Kríža z Kežmarku

10:00 – 11:00 Pánov dar na Veľkú noc . Stretnutie so slovensko-čínskou rodinou Eleny Hidvéghyovej Yung (poetky, spisovateľky, sinologičky) a s jej manželom – konvertitom, ktorý zažil Boží dotyk práve počas veľkonočného trojdnia.

12:00 – 12:15 Modlitba 51. žalmu. Zamyslenie bratislavského archieparchu metropolitu Mons.

Jána Babjaka

15:00 – 15:15 Korunka Božieho milosrdenstva a Deviatnik pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva

15:15 – 16:15 Príbehy politických väzňov.

17:25 – 18:55 Je vzkriesenia deň. Príprava a prežívanie Veľkej noci u gréckokatolíkov. Hosť: o. ThLic. Marko Durlák, špirituál kňazského seminára v Prešove.

18:55 – 19:30 Pozvanie na obrady. Liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry približujú obrady Bielej Soboty.

19:30 – 21:30 Obrady Veľkonočnej vigílie – Dóm sv. Alžbety Košice – celebruje košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober

21:30- 23:00 Sila Kristovho zmŕtvychvstania i v pohľade Barbarskej Noci.

Veľkonočná Nedeľa – 5.4.2015

10:00 – 10:30 Teológia Tela
10:30 – 11:00 Výber z pápežských encyklík

11:50 – 12:30 Urbi et orbi. Priamy prenos posolstva Sv. Otca. z Námestia sv. Petra vo Vatikáne

13:00 -14:00 Literárna kaviareň. Slávnosť Vzkriesenia /výber z tvorby slov. básnikov/;

15:00 – 15:30 Korunka Božieho milosrdenstva a Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu pred sviatkom Božieho Milosrdenstva

18:00 – 19:00 Emauzy. Priamy prenos zo slávnostnej sv. omše z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave
20:30 – 22:00 Karmel. Dotyky vzkrieseného. Hosť: prof. Jozef Leščinský.

22:30 – 23:00 Svetlo nádeje: Príbeh Anny Siekelovej, ktorá priviedla dieťa napriek ohrozeniu vlastného života.