Prípravy na Kvetný víkend v Banskej Bystrici vrcholia, mladí sa stretnú koncom marca

Celodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom bude v Banskej Bystrici v dňoch od 27. do 29. marca. Mottom tohtoročného Kvetného víkendu je verš z Matúšovho evanjelia „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, ktoré je aj témou Posolstva Svätého Otca Františka k 30. svetovému dňu mládeže.

Katolícka cirkev bude tento rok sláviť Kvetnú nedeľu 29. marca. Pri tejto príležitosti sa mladí každoročne stretávajú v diecézach na Slovensku spolu so svojím biskupom. „Cieľom každoročného Kvetného víkendu je ponúknuť mladým stretnutie sa so živým Kristom, ktorý jediný môže naplniť naše srdce a urobiť nás šťastnými a zároveň aj zažiť radosť v spoločenstve mladej cirkvi, byť navzájom povzbudení vo viere,“ uviedol kňaz zodpovedný za realizáciu Kvetného víkendu o. Juraj Karcol zo Španej Doliny.

Prípravy na Kvetný víkend v Banskej Bystrici sú v plnom prúde. Program bude prepojený aj s Rokom zasväteného života, medzi účinkujúcimi vystúpia viacerí rehoľníci. Organizátori sa inšpirovali motívom cesty, ktorá ukazuje smerovanie života k Bohu, čistote a lepším vzťahom.

„Čistota srdca veľmi súvisí s láskou v našom srdci. Preto sa chceme rozhodnúť kráčať po ceste lásky a dôvery, už iba s Pánom Ježišom, nie bez neho,“ dodala koordinátorka Kvetného víkendu Jana Antalová. Túžbou organizátorov je, aby hlbšie objavovanie a poznávanie Boha neostalo len pri jednom víkende, ale pokračovalo ďalej.

Autorom plagátu, ktorý zobrazuje ulicu s autom ako cestu lásky a dôvery, symbol životnej cesty za Pánom Ježišom, je Adrián Vrtel z dekanátu Prievidza. Členovia prípravného tímu využijú v programe aj viacero dopravných prostriedkov, aby tak lepšie zdôraznili cestu života mladých s Bohom. To súvisí aj s mottom, aby na konci svojej cesty na zemi uvideli Boha.

Neoddeliteľnou súčasťou Kvetného víkendu sú katechézy. Tento rok budú vychádzať z Posolstva Svätého Otca Františka k 30. svetovému dňu mládeže. Katechézu pre mladších do 18 rokov bude viesť kňaz z Diecézneho centra mládeže v Španej Doline o. Andrej Darmo. Vysokoškolákom a starším sa prihovorí redemptorista z Banskej Bystrice – Radvane páter Jozef Mihok. Kvetný víkend 2015 má už aj svoju hymnu. Jej autorkou je Betka Vargová so skladbou Blahoslavený.