Prednáška Kateřiny Lachmanovej, Slávnosť všetkých svätých a Sviečka za nenarodené deti

lachmanova-poprad-211x300-8674260

Slávnosť všetkých svätých a pamiatka Všetkých verných zosnulých dáva aktuálnym dňom špecifický sviatočný charakter – dni sú kratšie, opadáva lístie zo stromov, je chladnejšie a v tejto atmofére budeme navštevovať hroby našich blízkych. Do týchto dní sa pomaly už tradične dostávajú podujatia ako Sviečka za nenarodené deti alebo koncert Mozart Requem v bratislavskej katedrále sv. Martina.

Fórum života pozýva všetkých, ktorí radi skombinujú skvelý kultúrny zážitok so solidaritou s deťmi, ktoré nemali šancu sa narodiť v dôsledku spontánneho či umelého potratu na benefičný koncert za nenarodené deti. Koncert sa bude konať V Zichyho paláci v Bratislave vo štvrtok, 29.10.2015, o 19:00 a vystúpi na ňom spevácky zbor M@GNIFICAT pod vedením Mariána Kittnera. Koncert bude spojený so zbierkou na projekty ochrany od počatia po prirodzenú smrť.

V piatok, 30.10.2015, o 19:00 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude konať koncert Mozart Requem. Tento koncert sa koná každoročne v pri príležitosti sviatku Všetkých svätých a spomienky Všetkých verných zosnulých. Na koncerte odzneje Requiem od Wolfganga Amadea Mozarta v nezameniteľnej sviatočnej atmosfére.

A v tomto špeciálnom týždni farnosť Poprad pozýva na prednášku Kateřiny Lachmanovej “Typické prekážky uzmierenia”. Prednáška sa uskutoční v stredu, 28.10.2015, po svätej omši o 18.30 v kostole Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade. Po prednáške bude nasledovať autogramiáda ku knihám Kateřiny Lachmanovej v kníhkupectve Aletea oproti kostolu.

Kateřina Lachmanová je všestranná psychoterapeutka a teologička, ktorá podáva odbornú pomoc ľuďom aktívnym v Cirkvi, prednáša na viacerých univerzitách, organizuje duchovné obnovy aj tábory pre mladých. Je autorkou kníh o duchovnom živote, niektoré z nich vyšli (Kotva nádeje, Sila modlitby) v slovenčine.

Prajeme hodnotný sviatočný čas.