Prečo mať kouča?

Žijeme dôsledky našich rozhodnutí. To, čo sme si sami spôsobili. Ako sme s tým spokojní? 

Nie vždy konáme premyslene. Dnešný trend nastavuje príliš vysokú rýchlosť životov. Rozhodovanie je rýchle, skôr emocionálne ako racionálne. Nemáme šancu premyslieť, čo nám rozhodnutia prinesú, v krátkom čase či v dlhodobom horizonte. Sme zaťažení množstvom úloh, topíme sa v nekonečnom mori informácií. To mám obmedzuje kapacitu. Stáva sa čoraz obtiažnejším sústrediť na to množstvo povinností. Strácame sa, nevieme na čo, kedy a vôbec ako zamerať pozornosť. Tým sa začína nekonečný kruh odkladania aktivít, rozhodnutí, prestávame hľadať riešenia, obraciame sa do minulosti. Stávame sa reaktívnymi na životné podnety, ktoré prichádzajú. 

Ako sa naštartovať? 

Jedna z možností ako resetovať nežiadúci stav a znovu sa naštartovať t.j. mať plne pod kontrolou svoje rozhodnutia je využiť koučing. Prínosy spolupráce s koučom vnímam najmä: 

 • plne si uvedomím, čo je pre mňa v živote dôležité
 • ľahšie si stanovím priority
 • vyriešim odkladanie úloh (vyriešim prokrastináciu)
 • naučím sa korigovať moje myšlienky
 • budem vedieť kam a ako zamerať pozornosť 
 • pomôže mi to pri hľadaní riešení a podporí orientáciu na výsledky 
 • nastavím si nové vzorce myslenia a správania sa (zmením moje návyky)

V spolupráci s koučom si nielen premyslím čo je pre mňa dôležité ale zároveň aj vykonám potrebnú zmenu v mojom živote. Nestačí len premýšľať, zmena vyžaduje aj realizáciu.

Pre koho je kouč určený? 

Aký je základný predpoklad či mám alebo nemám spolupracovať s koučom? Ja hovorím, že jediným predpokladom je chcieť. Bez ohľadu na to, aký mám primárny úmysel, čo potrebujem riešiť alebo som úplne šťastná a v živote nič nechcem meniť. Jediné, čo potrebujem je chcieť pracovať s koučom. Dôvod môžem mať rôzny. Som zvedavá, chcem skúsiť niečo nové a iné, mám chaos v živote a potrebujem to upratať, som šťastná, nič neriešim, len chcem posunúť život na novú, inú úroveň. 

Aká je ponuka? 

Z môjho pohľadu je v súčasnosti predstava o koučovaní pomerne skreslená. To vplýva aj na predstavu o koučovi a následne na požiadavky, ktoré musí spĺňať. Na trhu je množstvo koučov.  Niektorí sú samozvaní koučovia, bez vzdelania a praxe. Šíria zle meno nielen koučom ale ovplyvňujú tak povedomie o systéme fungovania koučingu ako takého a jeho dopadoch, prínosoch pre konkrétneho klienta. 

Na trhu sú však aj kvalitní koučovia, ktorí sa neustále vzdelávajú, posúvajú svoje hranice, venujú sa klientom, intenzívne koučujú, zdieľajú svoje poznatky a skúsenosti so záujemcami na rôznych seminároch, workshopoch či kurzoch.   

Ako spoznám dobrého kouča? 

Otázka na ktorú je ťažké nájsť jednoznačnú odpoveď. Ja pokúsim odpovedať, čo by som ja ako klient pozerala. 

 1. mal by sadnúť po ľudskej stránke

Ako prvé by som vnímala ako na mňa pôsobí ako človek. S koučom budem tráviť istý čas a budeme prebrať pre mňa dôležité a možno aj citlivé témy. Z toho dôvodu potrebujem, aby mi sadol ľudsky. Chcem mať pocit, že je moja krvná skupina”. To vytvára predpoklad, že mu budem vedieť dôverovať a otvorene diskutovať o mojich myšlienkach, postojoch. 

 1. mať dôveru v jeho proces

Do tejto kategórie by som zaradila viacero faktov. Samozrejme nemusia byť zásadové pre každého. Ide skôr o inšpiráciu. Ja pri výbere kouča zvažujem: 

 • profilako sa ako kouč profiluje, na čo kladie dôraz, aké uznáva hodnoty, ako vníma svoje poslanie, ako žije reálne žije to, čo učí, zdieľa s klientmi
 • predchádzajúce skúsenosti – aké je jeho profesné resumé 
 • vzdelaniez akej koučovacej školy vyšiel, aký má medzinárodný certifikát
 • praxči aktívne koučuje 
 • proces koučovací proces, o ktorý sa opiera mi musí dávať zmysel

Ani všetky vyššie uvedené požiadavky nemusia vypovedať o kvalite kouča. Môžu viesť na ceste – pre mňa – k ideálnemu koučovi. Sme individuálne bytosti s rozdielnymi potrebami a každému z nás vyhovuje niečo a niekto iní. To, čo nás spája je dôvera – dôvera v kouča a v jeho proces, techniku, ktorú bude pri koučovaní používať. To je jedno z najzávažnejších kritérií. 

Čo by podľa môjho názoru rozhodne kouč nemal robiť: manipulovať, dávať rady a presviedčať o svojej pravde, hodnotiť, súdiť. 

Dobrý kouč je náročný kouč. Napomáha klientovi odhaliť a naplno využiť svoj potenciál.