Pravidlá úspešného vyjednávania

pravidlá úspešného vyjednávania

Vyjednávanie je umenie, v ktorom je dôležité mať správne zručnosti a dobrú stratégiu. Je veľmi dôležité, aby ste pochopili podstatu dobrého vyjednávania, aby vám pomohlo dosiahnuť vaše ciele a dosiahnuť víťazné obchody.

Udržujte úctu a ohľaduplnosť k druhej strane a zaoberajte sa uzavretím kompromisu obidvoch strán. Využite vyjednávacie nástroje a premýšľajte o oboch stranách problematiky, aby ste dosiahli uspokojivý výsledok pre oboch.

Základné pravidlá vyjednávania

1. Neurob nič.

Aj keď to znie kuriózne, ale ak vieš, že tvoje šance na úspech sú nízke a vyjednávanie skôr naštrbí alebo pokazí vzťah či situáciu, tak je lepšie nevyjednávať. Aj keď sa dá povedať, že o všetkom je možné vyjednávať, ak zhodnotíš situáciu ako výrazne nevhodnú, je lepšie neurobiť nič a vyčkať si na lepšiu situáciu či lepšie podmienky.

2. Urob si domácu úlohu.

Priprav sa a naštuduj si druhú stranu. Vedomosti sú sila a zvyšujú tvoje šance na úspech. Aké sú potreby druhej strany? Aké informácie ti pomôžu v danej situácii? Aké má druhá strana možnosti? Nemôžeš efektívne vyjednávať, keď nevieš detaily o druhej strane.

3. Buď ticho a nechaj rozprávať.

Schopnosť aktívne počúvať druhú stranu je dôležitá. Je to ako detektív alebo kouč, ktorý sa pýta množstvo otvorených otázok a informácie, ktoré potrebuješ, sa k tebe dostanú. Ak druhý rozpráva viac, je to pre teba užitočné.

4. Nič nie je zadarmo.

Nikdy nedávaj nič zadarmo. Ak v niečom ustúpiš, očakávaj za to niečo späť. Vrav napr. „Urobím to, ak ty urobíš …“ Ak dávaš ústupok zadarmo, sám sa diskvalifikuješ. Druhá strana bude následne vyžadovať od teba viac.

5. Pozri sa na druhého ako na spojenca. Pozri sa na situáciu očami druhej strany.

Viem, znie to zvláštne. Vyjednávame a ja sa mám na svojho „protivníka“ pozrieť ako na spojenca? Presne tak. Ak sa mentálne nastavíš spôsobom, že druhá strana je tvoj spojenec, s ktorým ideš vyriešiť váš spoločný problém, tak dosiahneš viac. Je to jednoduché, budeš viac hľadať spoločné záujmy, ako sa snažiť „poraziť toho druhého“.

Okrem toho keď sa pozrieš na situáciu očami druhého, lepšie pochopíš súvislosti a lepšie odhadneš, čo je pre druhého podstatné.

6. Neber to osobne. Oddeľ ľudí od problémov.

Často sa stáva, že vyjednávanie je neúspešne kvôli egu, konfliktu a témam, ktoré nesúvisia s vyjednávaním. Keď sa pri vyjednávaní odosobníš a zameriaš sa lepšie na problém, neprejdeš do zbytočných nedorozumení a hádok, ktoré vyjednávaniu škodia.

7. Hľadaj prieniky – hľadaj win-win situácie.

Hľadaj prieniky, kde sa spoločné záujmy stretávajú. Nesnaž sa druhú stranu „zničiť“, ale hľadaj „výhru“ pre obe strany. Tým získaš „buy-in“ a udržanie dobrého vzťahu, ktorý sa ti v budúcnosti ešte zíde. V prípade, že druhého porazíš, vytvoríš pachuť, na ktorú druhý nezabudne.

8. Buď schopný odísť.

Pozor, nechcem povedať, aby si odišiel, ale aby si pripustil možnosť, že ak je vyjednávanie pre teba nevýhodné, je lepšie radšej odísť a neuzavrieť dohodu. Tým preukážeš, že riešiš podstatnú vec a druhá strana bude ochotná urobiť ústupky. Jednoducho: Neuzatváraj dohodu s pre teba nevýhodnými podmienkami.

Naučiť sa úspešne vyjednávať

Vyjednávanie je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré by mal mať každý obchodník. Dokonca aj v osobnom živote je často nevyhnutné dosiahnuť kompromis alebo dohodnúť sa na nejakom type zmluvy. Pri vyjednávaní je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ako sa správne postaviť k druhej strane, ako predložiť svoju otázku alebo požiadavky a ako formulovať svoju odpoveď.

Prvým krokom k úspešnému vyjednávaniu by malo byť preskúmanie postavenia a situácie. Ak je to možné, mali by ste zistiť, s kým vlastne vyjednávate a aké sú ich očakávania. Ďalej by ste mali identifikovať vaše primárne a sekundárne ciele pre vyjednávanie. Je dôležité mať jasne formulované ciele a zámery, inak môžete skončiť s ničím.

Po získaní informácií by malo byť vyjednávanie na dobrej ceste. Teraz je čas postaviť svoje požiadavky. Plánujte svoje argumenty alebo vysvetlenia pred vstupom do vyjednávacej miestnosti. Gestá a slovné funkcie môžu byť rovnako dôležité ako konkrétny argument alebo vysvetlenie.

Všetci vyjednávatelia už vedia, že je nevyhnutné počúvať konkrétneho partnera. Odpovede by mali byť konštruktívne a mali by presne odpovedať na otázky partnera. Uistite sa, že ste dôslední a nenechávajte sa odradiť od svojej stratégie.

Správne uplatnenie týchto stratégií vám umožní naučiť sa úspešne vyjednávať a dosiahnuť to, čo chcete.

Je ľahké správne vyjednávať?

Vyjednávanie môže byť veľmi stresujúce, najmä ak nesprávne zvládnete túto schopnosť. Vyjednávanie je vlastne o tom, aby každá strana vo vyjednávaní dosiahla to, čo chce, bez toho, aby to škodilo druhej strane.

Najdôležitejšia časť vyjednávania je, aby ste sa dostali do hlavy druhej strany. Musíte pochopiť, čo je pre ich stranu pri vyjednávaní prioritou a aký majú postoj ku kompromisu. Ak môžete zistiť toto, budete mať lepší prehľad o tom, čo by bolo efektívnym riešením pre vás oboch.

Ďalším dôležitým krokom je rozvíjať a preskúmať všetky možnosti, ktoré máte. To vám môže pomôcť analyzovať situáciu tak, aby ste mohli prísť s čo najefektívnejším riešením. Prinášanie riešení s nízkymi nákladmi pre obidve strany je dôležité pre úspešné vyjednávanie.

Vyhýbajte sa vyostrovanej reči a útočnosti. Ochota prijať kompromis je veľmi dôležitá vec. Je potrebné nadviazať otvorený dialóg, ktorý sa sústredí na efektívne riešenie, a nie na strojenie dohody, ktorá je prospešná len jednej strane. Vyjednávanie môže byť náročné. Ale ak sa naučíte, ako vyjednávať správne, môžete získať obrovské výhody. A nájdete lepšie riešenia pre obidve strany.

V akých oblastiach je potrebné vyjednávanie?

Vyjednávanie je dôležité pre nájdenie najlepšieho riešenia pre obe strany. Môžu byť potrebné v rôznych oblastiach medzi ľuďmi, podnikmi alebo vládami. Často sa zahŕňa vytváranie dohôd, vyjednávanie cien, vyjednávanie pracovných podmienok, podmienok pre poskytovanie služieb alebo riešenia sporov. Vyjednávanie je nevyhnutné:

 1. Medzi zamestnávateľom a zamestnancom: Zamestnanci potrebujú vyjednávať o mzdách, pracovných podmienkach, doplnkových benefitoch, pracovnom čase a zodpovednostiach. Zamestnávatelia chcú najlepší výsledok pre svoje podniky a to vyžaduje vyjednávanie.
 2. Medzi dvoma podnikmi: Pri obchodnej dohode potrebujú obidve strany vyjednávať v otázke cien, termínov dodania, kvality produktu alebo služby a ostatných podmienok dohody.
 3. Medzi vládami: Vlády potrebujú vyjednávať o obchodných dohodách, zmluvách, prístupom k ropným zdrojom, obchodnej politike a iných požiadavkách.
 4. V riešení sporov: Môžu byť potrebné vyjednávania na dosiahnutie práv, obchodných sporov, trestných konaní a iných súdnych sporov. Vyjednávanie možno tiež potrebovať na dosiahnutie kompromisu, primeraných riešení alebo uspokojivých dohôd medzi ľuďmi, podnikmi alebo vládami. Je dôležité, aby obidve strany hľadali najlepší spôsob, ako dosiahnuť svoj cieľ.

Výhody vyjednávania

Vyjednávanie je pojem, ktorý sa často objavuje vo všetkých oblastiach obchodu, až po diplomaciu. Vyjednávanie odráža ľudskú snahu po uspokojení. Predstavuje výzvu pre všetkých účastníkov na dosiahnutie politických, sociálnych alebo obchodných dohôd.

 1. Jasne definované ciele: Pre úspešné vyjednávanie je nevyhnutné, aby obe strany súhlasili s cieľmi, ktoré chcú dosiahnuť. Umožňuje to obom stranám definovať postoje, ktoré sa budú používať na dosiahnutie cieľov.
 2. Zvyšuje spravodlivosť a právne uznanie: Vyjednávanie môže poskytnúť zúčastneným stranám férový a spravodlivý spôsob, ako dosiahnuť obojstrannú dohodu. Urobí tak tým, že obom stranám poskytuje vyváženú moc na vytvorenie právne uznaného dohovoru.
 3. Vyššia pravdepodobnosť úspechu: Akýkoľvek výsledok, ktorý vyplýva z vyjednávania, je založený na vzájomne prijateľnej dohode. Umožňuje to stranám dosiahnuť úspech, pretože obe strany sú vo veci.
 4. Flexibilitu: Vyjednávanie umožňuje obom stranám urobiť kompromisy. Umožňuje ľuďom prejsť za hranice pôvodného porozumenia a hľadať východiskové riešenia, ktoré obom stranám prinášajú výhody.
 5. Znižuje konflikty: Včasné vyjednávanie môže pomôcť obom stranám vyhnúť sa alebo zmierniť konflikt, ktorý by mohol vzniknúť v dôsledku rozdielu vo veciach. Obidve strany majú dva rôzne pohľady na situáciu. Vyjednávanie môže priniesť akceptovateľné riešenie pre obe strany.
 6. Zlepšuje vzťahy: Vyjednávanie je proces spolupráce. Môžete získať lepší prehľad o potrebách oboch strán a o zapájaní sa do akýchkoľvek riešení, ktoré tiež pomáhajú zlepšovať a udržiavať pozitívne vzťahy medzi oboma stranami.
 7. Udržiavať veci otvorené: Vyjednávanie umožňuje stranám diskutovať o rôznych možnostiach riešení, takže obidve strany môžu prísť so zmiešanou súhrou výhody.

V ideálnom prípade sa musí vyjednávanie vykonávať s ohľadom na oboch účastníkov, ktorí hľadajú zhodu, akékoľvek výhody, ktoré sú z tohto procesu získané, sa týkajú oboch strán. Tu sú niektoré z najvýznamnejších výhod vyjednávania: