Pozvánka na konferenciu o evanjelizácii do Zlína

Při příležitosti vyvrcholení Svatého roku milosrdenství srdečně zveme na Konferenci o evangelizaci. Uskuteční se ve Zlíně 18. – 20. listopadu 2016 v Kongresovém centru ve Zlíně a to pod záštitou pastoračního centra arcidiecéze olomoucké, diecéze brněnské a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.

Mezi přednášejícími budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondřej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další vážení hosté. Mši svatou bude v sobotu v 17 hodin sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Mediálními partnery jsou Katolický týdeník, Televize Noe a Rádio Proglas.

„Lidí hledajících duchovní zakotvení je kolem nás stále víc. Jestliže Bůh dává tuto milost otevřených srdcí, je to pro nás velká výzva, vyjít jim naproti a odhodlat se k evangelizaci a svědectví. Když evangelizujeme naše víra roste. Farnosti a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, zakouší, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou“ říká P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství.

Cílem projektu je ukázat, že svědkem o Ježíši může být každý z nás. Konference je určena všem, které zajímá, jak toto poslání Ježíšových učedníků naplňovat v prostředí, ve kterém žijeme a zvláště v kontextu farnosti. Součástí programu bude prezentace systému farních evangelizačních buněk, kurzů Alfa a představení dalších evangelizačních metod, programů a aktivit.

Přínosem jistě budou i zajímavá svědectví, sdílení zkušeností od nás i ze zahraničí, inspirace a konkrétní pomoc. Duchovní program doplní modlitební večery s přímluvnou modlitbou, svátost smíření, nabídka kvalitní křesťanské literatury a také hlídání dětí, jelikož je akce určena pro všechny věkové kategorie. Mladí lidé si mohou přijít pro duchovní impuls, jak přivést k víře spolužáka ve škole, starší občané se mohou dozvědět, jak otevřít bránu kostela zase svým vrstevníkům.

„Stále slyšíme výzvy našich pastýřů, abychom se nebáli evangelizovat. Mnozí se ale ptají, jak to mají dělat. Pro inspiraci, jak oslovovat nevěřící nebo věřící, kteří ve víře slábnou, si může přijít na konferenci každý. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak se učit předávat víru,“ říká s velkým nadšením koordinátorka projektu Markéta Piknová.