Pietruchová vs. Kuby a udržateľnosť sociálnych systémov

Téma gender ideológie je na Slovensku mimoriadne aktuálna. Medzi slovenskými katolíkmi sa dostala do centra záujmu zrejme kvôli trom návštevám nemeckej sociologičky Gabriele Kuby na Slovensku a vydaniu jej knihy Globálna sexuálna revolúcia. Z opačnej sa strany na problém gender pozerá Oľga Pietruchová.

Obe dámy si v októbri vzájomne celkom ostro vyjasňovali svoje postoje v blogoch: Od Harryho Pottera ku gender ideológii, Otvorený list Gabriele Kuby Oľge Pietruchovej a Odpoveď na otvorený list Gabriele Kuby hlavne kvôli publikácii Globálna sexuálna revolúcia.

Knihu som si so záujmom prečítal. Celkovo načrtáva predstavu, že kontrola celosvetovej populácie, feminizmus, podporovanie neheterosexuálneho sexuálneho správania a aktivity EU/OSN spolu úzko súvisia.  Kuby sa snažila dať jednotlivé javy a organizácie do súvislostí, hoci niektoré zdôvodnenia sa zdajú byť  nepresné alebo málo podložené. Na knihu od pani Kuby je lepšie pozerať ako na celok a nevytŕhavať jednotlivé vety z kontextu.

Rovnako v kontexte treba brať aj názory pani Pietruchovej. V poslednom menovam blogu (Odpoveď na otvorený list Gabriele Kuby) ma zaujala myšlienka pani Pietruchovej ohľadom udržateľnosti sociálnych systémov: “Samotná vysoká pôrodnosť nikdy nebola a ani nebude zárukou stability sociálneho systému a jeho trvalej udržateľnosti. Inak by museli byť krajiny Afriky či Filipíny ideálom sociálneho štátu. Samozrejme, že nie sú. Sociálne systémy sú stabilné tam, kde pri populácii prevláda kvalita nad kvantitou.

Pre spoločnosť môže mať vyšší prínos nižšia miera fertility, pokiaľ sú ľudia vzdelaní a zamestnaní a solidárne prispievajú do systému, ktorý následne robí redistribúciu na základe spravodlivosti a solidarity. Vysoká pôrodnosť môže na druhej strane znamenať aj narastanie radov nevzdelaných a nezamestnaných ľudí, ktorí do systému neprispievajú, ale naopak – iba z neho čerpajú. Práve takáto nerovnováha destabilizuje systém a je hrozbou pre trvalo udržateľnú sociálnu politiku.”

S vetou ‘Sociálne systémy sú stabilné tam, kde pri populácii prevláda kvalita nad kvantitou‘ sa dá súhlasiť, len môže byť viacero spôsobov ako kvalitu v rámci populácie dosiahnuť. Jednou cestou propagácia antikoncepcie, podpora sterilizácie a potratov.

Druhá možnosť je vzdelávanie, stavba škôl či nemocníc. Mnoho ľudí je presvedčených, že dostupnosť antikoncepcie a potratov je vhodný spôsob ako obmedziť narastanie radov nevzdelaných a nezamestnaných ľudí. No existuje nemálo ľudí (nie len katolíkov), pre ktorých je pretláčanie antikoncepcie, sterilizácie a potratov v rozpore s dôstojnosťou človeka.

Na príklade s udržateľnosťou sociálnych systémov narážajú na seba rôzne hodnotové systémy, to isté sa deje aj v prípade diskusií Pietruchová vs. Kuby. Hodnotové systémy však treba starostlivo skúmať, aby sme nezažili obdobu nacizmu, či komunizmu. Je potrebné presadzovať a budovať systémy, ktoré si v prvom rade ctia dôstojnosť človeka.

TIP: Investovanie do dividendových ETF fondov môže byť jedným z prístupov k budovaniu finančnej udržateľnosti jednotlivcov v rámci sociálnych systémov. Tieto fondy sú založené na portfóliu akcií emitujúcich dividendy, čo môže priniesť pravidelný príjem investorom. Tento prístup má niekoľko aspektov, ktoré sa môžu prepojiť so sociálnou udržateľnosťou.