Orodovníci v ťažkých situáciách

Ježiša počas života obklopovalo mnoho ľudí. Aj keď sa pre niekoho mohli v tých časoch zdať nenápadní a často nevýrazní, dnes sú z nich veľkí hrdinovia viery. Dnes vám teda prinášame 4 orodovníkov, ktorí vám môžu pomôcť a inšpirovať vás aj na osobnej ceste viery.

1. ORODOVNÍČKA PRI ŤAŽKOSTIACH

Mala 16 rokov, keď sa dozvedela, že je tehotná. Hrozilo jej to, že bude slobodnou mamičkou, ktorá bude žiť s pohŕdaním okolia. V dnešnom svete by sme sa na takéto dievča možno dívali s ľútosťou ale aj s posudzovaním. No Boh všetko zariadil inak. Aj keď veci spočiatku vyzerali pre Pannu Máriu nelichotivo, Boh sa o ňu úžasne postaral.

Samozrejme počas života si musela zažiť nielen veľa radosti, ale aj obety a trápenia. No ich prítomnosť nevylučovala obrovskú Božiu prítomnosť a požehnanie v Máriinom živote. Ak ťa teda trápia rôzne problémy, ktoré už nevieš ako ďalej niesť, pros o silu Nebeskú Matku. Požiadaj ju, nech ťa naučí znášať aj to ťažké, čo ťa v živote postretlo. Panna Mária môže byť tak pre teba vzorom pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré zažívaš, pretože aj ona sama si v toho živote zažila mnoho náročného.

2. ORODOVNÍK PRI ZMENÁCH

Na výchovu a starostlivosť o Ježiša však nebola Panna Mária sama. Boh ju ochraňoval aj prostredníctvom prítomnosti svätého Jozefa. Aj napriek tomu, že o ňom nevieme veľa, bol určite veľkým mužom viery. Nemusel možno veľa rozprávať, ale jeho skutky svedčia o jeho oddanosti voči Bohu. Aj keď mal počas života možno iné plány, nebál sa počúvať Boha a prijímať jeho plány.

V živote sa musel veľakrát postaviť a kráčať v ústrety neznámym miestam, okolnostiam a situáciám. No všetky ich v pokore a s veľkou odvahou prijal. Ak sa v tvojom živote objavili zmeny, ktoré si vôbec neočakával, pros o príhovor svätého Jozefa. Nech je pre teba vzorom v tom, že aj napriek akejkoľvek situácii ktorej čelil sa nikdy nebál kráčať do niečoho nového. Jeho istota pramenila z toho, že dôveroval Bohu, že ho povedie.

3. ORODOVNÍK PRI “SLOVNÝCH” PROBLÉMOCH

Keď sa dnes povie marketing, alebo public relations, občas si spomeniem na sv. Jána Krstiteľa. Aj on bol v posdstate jedným z tých, ktorí robili “reklamnú kampaň Ježišovi”. Pri svojom poslaní sa určite nestretol vždy len s pozitívnou odozvou. A nebál sa rozprávať ani vtedy, keď vedel, že sa to nebude páčiť ľuďom navokôl. No a to ho nakoniec stálo aj jeho vlastný život. Možno sa aj ty nachádzaš uprostred situácie, kedy váhaš, či sa “ozvať”.

Ako kresťan si si možno všimol niečo nemorálne v práci, alebo vo vzťahoch v tvojom okolí a premýšlaš nad tým, či by bolo vhodné daných ľudí napomenúť. Pros o príhovor svätého Jána Krstiteľa, aby ti ukázal, čo by bolo v danej situácii najvhodnejšie urobiť. Nech je sv. Ján pre Teba vzorom odvahy vstúpiť aj do ťažkých a náročných rozhovorov, ktoré spolu s ním podnikneš.

4. ORODOVNÍK PRI CHYBÁCH 

Líder a najväčšia autorita prvotnej Cirkvi. Od jeho života datujeme niekoľko stoviek ďalších vodcov Katolíckej cirkvi. Veľký ohlasovateľ Krista a v závere života mučeník pre vieru. Aj to si predstavíme pri mene sv. Petra. No jeho život nebol len plný úspechov, ale aj chýb. Ježiša však Petrove pochybenia neodradili. Každému z nás sa však dennodenne prihodí množstvo zlyhaní, ktoré nás trápia. Možno ti je veľmi lúto tvojich chýb, ktoré si urobil.

Častokrát si ani neuvedomíme, koľkých zlyhaní sa aj v našich vzťahoch a vzťahoch voči Bohu dopustíme. Tak ako Peter však nezabúdajme, že vždy máme príležitosť začať nanovo. A čo je úžasné, Boh vie aj naše chyby použiť na niečo dobré a veľkolepé. Nech je sv. Peter pre teba teda vzorom vo vytrvalosti kráčať aj napriek chybám ďalej.

VYKROČ VO VIERE

Či už sú v tvojom živote ťažké situácie, náhle zmeny, čaká ťa naročný rozhovor, alebo sa trápiš nad svojimi zlyhaniami – neboj sa s tým všetkým prísť pred svojho Boha. On je viac ako akékoľvek tvoje trápenie. Na ceste za ním ti môžu napomôcť aj mnohí nebeskí orodovníci. Skús si na nich počas nasledujúcich dní viac spomenúť v modlitbe a prosiť ich o vytrvalosť kráčať na ceste viery, aj napriek čomukoľvek ťažkému, čo ťa na tejto ceste postretne.