Nevedno, či v sobotu príde Martin na bielom koni. Jozef Maretta a Marián Kuffa v sobotu prídu.

Zatial ešte nevieme, či tento rok príde Martin na bielom koni. Vieme však, že sviatok svätého Martina si môžeme spestriť podujatiami ako Duchovná obnova s otcom Jozefom Marettom, Svätomartinským trojdním alebo prednáškami o. Mariána Kuffu a Antona Chromíka o Instabulskom dohovore. 

Duchovná obnova s otcom Jozefom Marettom V Bratislave v Centre Salvator od 10. do 12. novembra sa uskutoční víkendová Duchovná obnova s otcom Jozefom Marettom. Gréckokatolícky kňaz otec Jozef Maretta nesie so sebou skúsenosť exorcistu. Ľudia sa na neho obracajú keď potrebujú pomoc, keď majú smútok, ťažkosť, mnohokrát v srdci horkosť. Hovorí, že im ponúka kristocentrickú terapiu, čo znamená, že nie on pomáha, ale iba sprostredkúva víťazstvo Ježiša Krista, ktorý priniesol spásu, radosť a pokoj. Bratislavská arcidiecéza pozýva pri príležitosti sviatku svätého Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej arcidiecézy, na Svätomartinské trojdnie 2017. Program slávenia začne v piatok 10. novembra Svätou omšou o 17.00, ktorú bude celebrovať  Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši bude nasledovať koncert gregoriánskeho spevu vybraných častí Posvätného čítania ku cti sv. Martina. V sobotu bude svätá omša rovnako o 17.00, po ktorej je pripravený pre deti lampiónový sprievod ulicami Starého Mesta. V nedeľu 12. novembra bude Mons. Stanislav Zvolenský celebrovať svätú omšu o 10.30  pri príležitosti ukončenia Roku svätého Martina. Istambulský dohovor rozdeľuje slovenskú aj európsku spoločnosť už niekoľko rokov. Prvé stretnutie aj prvá verejná prednáška Zastavme zlo Istambulu v cykle Slovenský dohovor za rodinu sa uskutoční v Prešove 11.11.2017 v konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 16:00. Prednášajúci budú O. MARIÁN KUFFA – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza, ANTON CHROMÍK – Predseda Aliancie za rodinu a PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity. Súčasťou programu je aj svätá omša, ktorú bude slúžiť o. Marián Kuffa. Stretnutie bude zavŕšené modlitbou bolestného ruženca a sviečkovým pochodom od konkategrály sv. Mikuláša ku okresnému úradu v Prešove.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Foto: MisieFilmom.sk