Nenápadní hrdinovia 2015

V piatok 20. novembra 2015, na záver týždňa, v ktorom si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu sa v PKO v Prešove konala slávnostná študentská konferencia siedmeho ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Záštitu nad udalosťou prebral pán Karol Maník z Prešova, sám prenasledovaný komunistickým režimom, odsúdený na doživotie.

Aj keď sa zo zdravotných dôvodov konfenrencie nezúčastnil, študentom odkázal: “Budem spojený s celým spoločenstvom konferencie v duchu na diaľku. Modlím sa za mladých, aby boli hlboko zakorenení v Bohu, a tak odvážne pretvárali súčasný svet na lepší.”

Konferenciu organizovalo občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Konfederácia politických väzňov Slovenska, Fórum pre kultúru a Múzeum zločinov a obetí komunizmu v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera, VŠZaSP sv. Alžbety, mestom Prešov, VÚC Prešov a ďalšími partnermi.

V predvečer konferencie sa študenti zúčastnili natáčania diskusie Lampa. V deň konferencie prezentovali za účasti vyše 200 študentov  svoje práce o nenápadných hrdinoch a to aj formou živého internetového priameho prenosu. Po konferencii mali možnosť stretnúť sa s politickými väzňami, prezrieť si mesto a následne sa zúčastnili koncertu v Spišskom Podhradí a prednášok na Spišskej Kapitule v rámci Hanusových dní.

Slávnostná komisia zložená zo zástupcov OZ Nenápadní hrdinovia (Marta Bariak Košíková), KPVS (Eva Javorská) a osobnosti regiónu (Pavol Hric) rozhodla o záverečnom umiestnení študentských prác. “Ďakujeme mladým ľuďom i ich učiteľom za nádherne spracovanie príbehov nenápadných hrdinov a ešte viac za to, že svojím záujmom prejavili vďačnosť tým, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu” uviedol autor a gestor projektu František Neupauer.

Súťažné práce komisia rozdelila do pásem nasledovne.

Zlaté pásmo:

Daniela Bretzová, Veronika Števíková, Terézia Zoričáková zo ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

S príbehom S. Hyacinty a S. Marky – Obdobie strachu v Božej blízkosti

Marek Masarik a Ján Mozoľ z Gymnázia Varšavská cesta, Žilina

S príbehom Felixa Mathého – Príbeh šarišského “kulaka” a jeho rodiny

Dominika Molitorová, Matej Žucha z Gymnázia Varšavská cesta, Žilina

S príbehom Jaroslava Žiláka – Stratené roky

Zuzana Gardošová, Kristína Krigovská a Viera Semaňáková z Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
s príbehom Viktora Olosa – Vieru som zachoval

Beáta Suriaková a Natália Čukanová z Gymnázia Varšavská cesta, Žilina

S príbehom Vladimíra Sterculu – Väzeň č. 3932

Ján Drahoš a Jakub Vojt z Evanjelického gymnázia Martin

S prácou o Ottovi Víznerovi

Lucia Gavenčiaková a Ján Hradický z Bilingválneho gymnázia, Žilina a Gymnázia Poštová, Košice, ktorí spracovali prácu o Karolovi Maníkovi.

Róbert Kolek a Tomáš Kováč z Gymnázia Grösslingová, Bratislava

S príbehom Karola Rosenberga – Životný príbeh Karola Rosenberga

Strieborné pásmo:

Miriam Mikolková, Martina Uhráková z Gymnázia Varšavská cesta, Žilina

S príbehom Štefan Kolečáni – Úsmev na tvári, aj keď sa nedarí…

Filip Joščák, Štefan Palenčár z Gymnázia sv. Moniky v Prešove

S príbehom Márie Krížovenskej

Kristína Cichová, Mária Cvečková, Helena Gallusová z Gymnázia Grösslingová, Bratislava

S príbehom Ján Škoviera – Gréckokatolícky kňaz

Bronzové pásmo:

Mária Kubušová, Jana Juričáková zo Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici, ktoré spracovali príbeh Júliusa Rafaja – Život väzňa v Jáchymove

Tatiana Vodnáková a Monika Prôčková zo ZŠ Hliník nad Hronom, ktoré spracovali príbeh

Jozefa Selina.

Za sedem rokov existencie projektu opísalo 261 študentov príbehy 112 nenápadných hrdinov.

Občianske združenie Nenápadní hrdinovia sa od roku 2009 systematicky venuje zbieraniu príbehov ľudí, ktorí boli vo svojom živote prenasledovaní komunistickým režimom. Snaží sa podnietiť mladých ľudí – študentov, aby vo svojom okolí vyhľadávali osoby, ktoré sa svojimi postojmi a konaním postavili režimu neslobody, a tak prispeli k jeho oslabovaniu. 

Zážitky perzekvovaných, nespravodlivo odsúdených, či ľudí šikanovaných štátnou mocou sa často strácajú v nostalgickom spomínaní na “stare dobré časy,” preto veríme, že ak mladých ľudí podporíme a zaktivizujeme hľadaním neprávostí v komunistickej minulosti, nebude im ľahostajná ani súčasná situácia a budú schopní nielen vnímať ale aj aktívne reagovať na aktuálne dianie.

OZ Nenápadní hrdinovia sa snaží v postupných krokoch vytvárať Múzeum zločinov a obetí komunizmu, publikvať, inštalovať výstavy na danú tému. V súčasnosti rieši aj prevoz fragmentu Berlínskeho múru na Slovensko.