Neexistuje silnejšia ochrana ako požehnanie matky! Tu je návod ako ho urobiť správne.

Materinská láska je tá najsilnejšia a najčistejšia láska aká na svete existuje. Nezáleží na tom, či má dieťa 5 alebo 40 rokov, na požehnanie veru nikdy nie je neskoro.

Požehnanie matky slúži ako spoľahlivá ochrana vo všetkých ťažkých situáciách. Ak máte ťažkopádne dieťa – požehnajte ho, ak býva často choré – tiež. Aj v prípade, že je u neho všetko v poriadku a je šťastné, požehnajte ho, aby mu neuškodila žiadna závisť.

Nikdy neľutujte niekoľko minút zo svojho času a požehnajte svoje dieťa pred dôležitým krokom do života. Ako to funguje a ako to správne urobiť vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

Požehnanie matky

Prvá zmienka o požehnaní sa nachádza v Starom zákone v Biblii. Boh ho dal Adamovi a Eve, keď dal spravovať raj a naplnil zem. Energicky, dieťa je pokračovaním matky. Senzibili tvrdia, že na každého z nás má mama obrovský vplyv a sme s ňou spojení neviditeľnými niťami. To je dôvod, prečo ona môže priamo ovplyvniť osud svojho pokrvného.

S požehnaním pri dôležitých záležitostiach by mala matka čítať modlitbu a potom vyjadriť želanie. Pozitívny efekt sa dostaví už na siedmy deň.

Modlitba požehnania matky

Pane Ježiši Kriste, Syn Boží, na príhovory Tvojej Presvätej Matky, vypočuj ma, svoju nehodnú služobnicu.

Pane, v Tvojej milostivej moci sú moje deti, Tvoji služobníci.

Zmiluj sa a spas ich pre svoje Meno. Pane, odpusť im všetky hriechy úmyselné i neúmyselné, ktorých sa pred Tebou dopustili.

Kriste, Bože, veď ich na pravú cestu Tvojich prikázaní a osvieť ich myseľ svojím svetlom ku spaseniu duše a uzdraveniu tela. Pane, požehnaj im doma, v škole, na ceste a na každom mieste Tvojho panovania.

Pane, zachovaj ich pod svojou Svätou ochranou, pred letiacou strelou, jedom, ohňom, smrtonosnou ranou a zbytočnou smrťou.

Pane, ochraňuj ich od všetkých viditeľných i neviditeľných  nepriateľov, od každej nemoci, očisti ich od všelijakého poškvrnenia a daj im úľavu v ich duševných utrpeniach.

Pane, daruj im blahodať Tvojho Svätého Ducha na mnoho rokov života, zdravie a čistotu.

Pane, rozmnož a upevni ich duševné schopnosti a telesné sily, ktoré si im daroval. Daj im svoje požehnanie ku zbožnému, a ak je to Tvoja vôľa, rodinnému životu a nezahanbujúcemu rodeniu detí.

Pane, daruj mne, nehodnej a hriešnej služobnici Tvojej, rodičovské požehnanie pre moje deti a Tvojich služobníkov na nadchádzajúce ráno, deň i noc, pre Tvoje meno, lebo Tvoje Kráľovstvo je večné, nad všetko mocné a silné. Amen.

Rada redakcie

Požehnávať môžete pred každou udalosťou. Matkám, ktoré posielajú svoje na dlhú cestu alebo na vojnu, sa odporúča čítať túto modlitbu počas siedmych dní.

Požehnajte svoje a dieťa a nezabudnite sa podeliť i tieto užitočné informácie so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach.

zdroj:takprosto.cc