Národný pochod za život podporil projekty konkrétnej pomoci i pro-life

Organizátori Národného pochodu za život v Bratislave venovali časť z prostriedkov verejnej zbierky na konkrétnu pomoc. Podporu získali nielen zabehnuté projekty pomoci tehotným matkám a ohrozeným rodinám, ale aj deväť nových pro-life startupov. Projekty celkovo získali 9500 eur.

Zástupcom podporených organizácií dnes symbolicky za obetavú pomoc ľuďom v núdzi poďakoval predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský, od ktorého si zároveň prevzali darovacie dekréty s konkrétnou finančnou čiastkou. Tím, ktorý pripravil pochod, zvažuje, že ďalšiu výzvu na pro-life startupy vyhlási v druhej polovici roka 2016 (po uskutočnení a vyhodnotení pilotného balíka projektov).

Jedným z cieľov Národného pochodu za život bolo zviditeľnenie práce organizácií, ktoré pomáhajú tehotným matkám a rodinám v núdzi. Preto sa organizátori rozhodli podporiť neziskovú organizáciu Poradňa Alexis, ktorá poskytuje poradenstvo ženám, ktoré sú zaskočené tehotenstvom. Ďalej neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorá prevádzkuje zariadenie núdzového bývania i poradenské centrum.

Ďalšou podporenou organizáciou je Spišská katolícka charita, ktorá prevádzkuje niekoľko zariadení pre tehotné matky v kríze a poskytuje široký komplex služieb. Podporená bola aj nezisková organizácia Dorka – Centrum obnovy rodiny, ktorá prevádzkuje unikátne centrá pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii. Spolu na tento účel podpory zabehnutých projektov organizátori pochodu venovali 5500 eur.

Okrem zabehnutých organizácií organizátori pochodu podporili aj nové projekty, tzv. pro-life startupy. Veria, že podpora inovatívnych prístupov k ochrane života je jedným z prostriedkov ako motivovať k aktivite zvlášť mladých ľudí a cez ich kreativitu zcitlivovať celú spoločnosť. Celkovo bolo podaných 20 projektov, z ktorých bolo podporených deväť.

Medzi nimi napríklad projekt „Počatiny“, ktorý je zameraný na osvetu študentov bratislavských vysokoškolských internátov. Ďalej tiež kurz pre manželov, ktorého cieľom je predchádzať potratom v rómskych komunitách, potom projekt pro-life táborov pre mladých, film o rizikách amniocentézy či na prevenciu zamerané „turné“ hudobno – slovného pásma na stredných školách. Organizátori podporili pro-life startupy celkovou sumou 4000 eur, pričom priemerná suma bola vo výške 440 eur na projekt.