Motivácia ľudí je kľúčom k rastu

motivácia

Dlhodobo vykonávať jednotvárnu prácu, dáva ľudskej psychike poriadne zabrať. A to v rôznych pracovných oblastiach a na rôznych úrovniach zodpovednosti. Po čase sa dostávate do začarovaného kruhu. Máte obdobia, že nechcete ešte hodiť flintu do žita a potrebujete niečo zmeniť a máte obdobia, že vám to je jedno.

Po dlhej dobe, vám to už začne byť jedno a vy už potrebu zmeny nepociťujete. Ste demotivovaný a začnete mať problém sa s tým pocitom vysporiadať. Snažíte sa jednoducho prežiť tak, že robíte čo musíte a očami posúvate hodinovú ručičku.

Akýkoľvek zmysel vo vašej činnosti nevidíte. Aj keď ste sa v minulosti o niečo pokúšali, bolo to zbytočné. Na úspechy, ktoré ste mali, rýchlo zabudnete, lebo sa jednoducho začnete sústrediť, že všetko je proste zle.

Zmeny sú dôležité

Zrazu zistíte, že chodíte po firme a svoj prístup rozširujete ďalej. Robíte to tak, že si to ani sami niekedy neuvedomujete. Neveríte, že sa môže niečo zmeniť.

Hovorí sa, že človek by mal zmeniť zamestnanie približne každých päť rokov. Je to však veľmi individuálne, pretože táto potreba môže byť kratšia alebo aj dlhšia. Závisí to od samotného zamestnanca. Špeciálne riadiace funkcie potrebujú nový „vietor“, ktorý posunie spoločnosť niekam ďalej.

Títo jedinci budú chcieť zavádzať zmeny. Tie sú nevyhnutné, inak by spoločnosť stagnovala a výsledky by klesali. A tu nastáva problém.

Zmeny nikto nemá rád, je to prirodzené. Niektorí ich však dokážu akceptovať a niektorí ich kategoricky odmietajú. Dôvody môžu byť rôzne, či už majú problém sa im prispôsobiť, ale nevidia v zmenách zmysel. Pretože ak niečo dlhoročne funguje, nie je potrebné to meniť. Pohľady zamestnancov sa častokrát líšia od pohľadu zamestnávateľov.

Či už to budú zamestnanci akceptovať alebo nie, zmeny sú potrebné a sú dobré. Ak niekto príde do spoločnosti s cieľom pozdvihnúť firmu, neostáva mu zo začiatku nič iné, ako pracovať s materiálom, ktorý má k dispozícii.

Po istom čase si začne všímať to, ako kto pracuje. A pozornosti neuniknú ani demotivátori. A tu nastáva výzva. Pokúsiť sa nanovo motivovať ľudí, ktorí už motiváciu stratili. Nevyhnutné sú osobné pohovory. Zistiť viac o pozadí konania jednotlivých členov je veľmi dôležité, rovnako ako zistenie, či chcú skúsiť nové veci, zmenu.

Zistiť, čo potrebujú na to, aby boli nanovo motivovaní. Ako niekto známy raz povedal: “Neexistuje horší zamestnanec, ako zamestnanec bez motivácie.“ Ak sa zamestnanec chce zmeniť, je viacero spôsobov ako mu motiváciu zvýšiť. Odporúčame koučing. Je to spôsob, kde zamestnanec sám príde na to, ako sa nanovo namotivovať.

Pomocou procesu zmeny, začne sám prichádzať s novými nápadmi. A ak ich bude nadriadený akceptovať alebo ochotný komunikovať, motivácia je na správnej ceste.  Môže sa stať aj to, že zamestnanec je natoľko demotivovaný, že už mu to je jedno a nechce nič meniť. Chce byť nastavený do hybernačného módu a len prežiť. Môže prísť aj na to, že z firmy chce odísť. Rozhodnutie je len jeho.

Chce aby veci fungovali, no ako to zariadiť ak niekto iný nechce. Tu sa natíska otázka, za čo je vlastne zodpovedný. A ak to vie, potom akých ľudí je ochotný tolerovať.

Ako motivovať ľudí?

Motivácia je vo všeobecnosti kľúčom k dosiahnutiu úspechu v akomkoľvek podnikaní, najmä ak ide o plodnosť výkonu. Či už ide o motiváciu zamestnancov v práci alebo motiváciu pre seba, je dôležité poznať základné princípy ako človeka motivovať. Ak spálite motivačný motor niekoho, môžete pomôcť ľuďom zrýchliť tempo, zvýšiť efektivitu a dosiahnuť výsledky, ktoré by bez motivácie boli veľmi ťažko dostupné.

Jednou z vecí, ktoré môžete urobiť, keď chcete ľudí motivovať, je dať vážnosť ich práci. To znamená, že potrebujú vedieť, že ich práca má váhu a dôležitý význam, aby pociťovali zodpovednosť a hrdosť za to, čo robia.

TIP: Dobrým príkladom je práca ako Wolt kuriér, ktorá sa stáva stále atraktívnejšou možnosťou zamestnania. Wolt nielenže priklada dôležitosť ich práci, poskytuje flexibilný pracovný čas s možnosťou privyrobiť si aj pár tisíc eur mesačne.

Ďalšou cestou k motivácii je pomôcť ľuďom dosiahnuť ich ciele. Často ľudia nemajú inšpirácie alebo ciele, preto im môžete pomôcť precvičovať a identifikovať ciele, ktoré sú pre nich relevantné. Cieľom je, aby zamestnanci mali čo robiť a mali motiváciu k práci, keď sa vrátia do práce.

Okrem toho musíte dať ľuďom priestor na usmernenie. Inými slovami, musíte im umožniť, aby sa vyjadrili a priniesli svoje názory, aby sa cítili ako súčasť riešenia. Musíte tiež počúvať a ponechať si čas na zváženie ich názoru a ujasniť si ich postoj, aby neboli stratení.

Posledným faktorom je umožniť ľudom preukázať svoju veľkosť. Vašim cieľom je motivovať ich k tomu, aby presiahli svoje limity, rozvíjali svoje schopnosti a preukazovali svoj potenciál. Musíte pochopiť, ako pracujú a kde majú náskok.

Ak sú schopní dosiahnuť svoje maximálne možnosti, budú mať triezvy zmysel v ich oblasti práce a môžu urobiť všetky veci, ktoré sú vždy cenené.

Pracovné posudky sú základným nástrojom pre podniky všetkých veľkostí. Pomáhajú stanoviť jasné očakávania pre zamestnancov a môžu byť skvelou motiváciou, pretože poskytujú komplexný záznam, ku ktorému sa zamestnávateľ môže vrátiť, kedykoľvek to potrebuje.

V konečnom dôsledku je dôležité, aby ste pochopili, čo motivuje vašich pracovníkov a čo ich naozaj inšpiruje k práci. Ak sa budete riadiť týmito tipmi, môžete preukázať, že ste dobrým lídrom a motivovať ľudí k práci a k dosiahnutiu vynikajúcich výsledkov.

Motivácia zamestnancov

Motivácia zamestnancov je kľúčovým faktorom úspechu každej firmy. Udržiavanie vysokej úrovne motivácie je pre zamestnancov absolútne nevyhnutné. Zamestnanci sú hlavnou súčasťou firmy a ak nie sú dostatočne motivovaní, môže to mať veľký vplyv na produktivitu, čo je pre firmy veľmi dôležité.

Môžu existovať rôzne formy motivácie zamestnancov, ktoré dokážu ľudí stimulovať k lepším výsledkom. Medzi najefektívnejšie formy motivácie zamestnancov patrí:

  1. Finančná odmena: Najčastejšia forma motivácie je finančná odmena, okrem toho, že vyjadruje spokojnosť sľúbením konkrétnej sumy na konkrétne účely, tiež pozitívne spätne dodáva zamestnancom podporu o ich zručnostiach a pracovnom výkone.
  2. Čestné ocenenie: Čestné ocenenie je proces, ktorý spoločnosti zvyčajne využívajú na ocenenie osobitých postupov alebo schopností zamestnanca. Jednorázovým finančným darom zamestnancovi preukazujú uznanie za jeho pozoruhodné výkony. Čestné ocenenie dodáva myšlienku, že zamestnanec je kľúčovou súčasťou všetkých úspechov spoločnosti.
  3. Časové odmeny: Časová odmena je odmena v podobe zníženého pracovného času, čo znamená, že zamestnanec dostane menej pracovných hodín za tú istú výplatu, čo mu umožní napríklad spať o niekoľko hodín naviac.
  4. Príležitosti pre vzdelávanie a rozvoj osobnosti: Manuálne príručky a doplnkové semináre sú skvelým spôsobom, akým je možné motivovať zamestnancov. Vzdelávanie im pomáha poskytnúť najnovšie poznatky, technológie a umožňuje zamestnancom dosiahnuť ďalší úspech v ich oblasti.
  5. Stimulačný program: Stanovenie individuálnych programov motivácie môže byť vynikajúci spôsob, ako stimulovať zamestnancov. Stimulačné programy môžu byť napríklad formou zliav, ktoré by zamestnanci mohli využívať na akýkoľvek druh nákupu.

Ďalším finančným stimulom je ponuka vstupeniek na zaujímavé kultúrne akcie. Tiež je dôležité, aby manažment spoločnosti prejavoval záujem o motiváciu jeho zamestnancov. Vytváraním pozitívneho prostredia pracoviska a budovaním vzťahu medzi zamestnancami a manažmentom je možné dosiahnuť vyššiu úroveň motivácie v organizácii.

Aj keď existuje veľa spôsobov motivovania zamestnancov, nie je dôležité, aké formy sú využívané, ale že sú všetky formy motivácie vôbec využívané pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Pravidelná motivácia a udržiavanie pozitívnej pracovnej atmosféry je základom k úspechu každého podniku.