Modlitbové stretnutia s Myrnou Nazzour

Na Slovensko opäť zavíta mystička a vizionárka Myrna Nazzour z Damašku. Myrna Nazzour, ktorá dostávala istý čas aj stigmy na Veľkú Noc, má poslanie a posolstvo jednoty medzi východnou a západnou Cirkvou.

Pani Myrna je gréckokatolíčka – patrí do melchitskej cirkvi. V antiochijskej cirkvi nastal rozkol po Chalcedónskom sneme v roku 451. Pravoverní, ktorí prijali náuku snemu o dvojakej Kristovej prirodzenosti, zostali v menšine a nazvali ich melchitmi, teda cisárskymi. Je to východná katolícka cirkev. Majú byzantský obrad a liturgiu ako gréckokatolíci na Slovensku. Ich liturgický jazyk je však arabčina.

S manželom Nikolasom, ktorý je pravoslávny, majú dve deti. 22. novembra 1982 v starej štvrti Damasku (Soufanieh) sa Myrna, ktorá práve prekročila osemnásty rok a bola 6 mesiacov vydatá, modlila pri chorej sesternici Loyle. Prítomné boli ešte dve ženy – kresťanka a moslimka. Po chvíli z jej rúk vychádzalo svetlo a olej. Keď na pokyn jednej z týchto žien položila ruky na Loylu, táto ozdravela. O niekoľko dní bola takto uzdravená aj Myrnina matka. Tým sa začínajú znamenia v Damasku. 27. novembra 1982 maličká ikona (6×8 cm) Kazaňskej Bohorodičky (priniesol ju z Bulharska pre svoju manželku Myrnu jej manžel) v ich dome začal roniť olej. Potom začala Myrna, podľa jej slov, dostávať posolstvá od Ježiša Krista a Panny Márie a začali prichádzať extázy. Olej vytekajúci z jej tela a tiež z ikony bol na základe vedeckého zisťovania klasifikovaný ako 100% olivový olej. Okolo 25. novembra 1983 sa Myrne začali objavovať stigmy – fenomén, cez ktorý osoba nesie rany Ježiša Krista na svojom vlastnom tele. Objavujú sa jej vždy vtedy, keď pravoslávni a katolíci slávia Veľkú noc v spoločnom termíne. Napríklad gréckokatolícky biskup B. Bourkhocke zo Sýrie sa o týchto udalostiach vyjadril: „Môj osobný dojem je, že tu ide o Božie pôsobenie.“ Dokumentácia o týchto neobyčajných javoch je priebežne posielaná do Vatikánu.

Pozvite aj svojich príbuzných, priateľov, známych na tieto miesta a do týchto kostolov:

9. 9.  o 17.00 – Klokočov

10.9. o 18.00 – Michalovce (Bazilika Zoslania Svätého Ducha)

11. 9.  o 10.00 – Sečovce     (Chrám sv. Cyrila a Metoda)

11. 9. o 15.00 – Košice  (Dóm sv. Alžbety) 

13. 9.  o 17.00  – Prešov – Sekčov  (Chrám Povýšenia svätého Kríža)

14. 9. o 17.00 – Ľutina (Bazilika minor)

15. 9. o 10.30 – Litmanová (Hora Zvir)

15. 9.  o 18.00 – Bardejov (Chrám sv. Petra a Pavla)

16. 9. o 18.00 – Brodno – pri Žiline (Farský kostol)

17. 9.  o 18.00 – Horné Kočkovce – pri Púchove (Farský kostol)

18. 9.  o 17.00 – Žilina – Solinky (Kostol Dobrého pastiera)

Pre vstup na prednášku a svedectvo nie je potrebná žiadna registrácia ani vstupenka. Stigmatizovaná gréckokatolíčka Myrna svedčí o svojom poslaní šíriť posolstvá Pána Ježiša a Panny Márie o jednote kresťanov. Navštevuje mnohé štáty sveta a na Slovensko prichádza s požehnaním otcov biskupov.