Modliť sa a pracovať pre lepšiu Európu a Slovensko

Včera v Bruseli vyvrcholili Európske modlitebné raňajky spolu s viacerými sprievodnými duchovnými a kultúrnymi podujatiami.

Slovenský europoslanec a novomenovaný predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) Branislav Škripek spolumoderoval hlavné podujatie – modlitebné raňajky. Zúčastnilo sa ich viac ako 350 politikov z národných parlamentov a duchovných z celej Európy a ďalších kontinentov. Zišli sa kvôli osobe a učeniu Ježiša Krista. Témou podujatia bol biblický verš: „Tu som, Pane! Pošli mňa.” Iz 6, 8

Hlavnými rečníkmi modlitebných raňajok boli bývalý komunista a etiópsky premiér Tamrat Layne a princezná Margaretha von Lichtenstein. Branislava Škripeka najviac oslovil príbeh tohto niekdajšieho etiópskeho vládneho predstaviteľa. „Tento muž sa ako komunistický revolucionár pučom dostal k moci. Velil armáde o veľkosti 150 000 vojakov. Robili hrozné veci. Po čase prišiel do krajiny nový prevrat a on skončil vo väzení,” povedal Branislav Škripek. Jeho príbeh sa však nekončí za mrežami, ale naopak začína nanovo. Pokračuje slovenský europoslanec Škripek: „Tamrat Layne v kobke prežil osobné stretnutie s Bohom. Ako bývalý terorista a dnes evanjelizátor hovorí, že zlo sa nedá poraziť iným zlom, dokáže to iba osoba a učenie Ježiša Krista!”

Princezná Margaretha von Lichtenstein zdôraznila dôležitosť osobnej integrity a charakteru kresťana. Podľa jej svedectva to bol práve osobne strávený čas s Bohom, ktorý jej pomohol prekonať najťažšie prekážky jej života.

Branislav Škripek na záver vyzval účastníkov k spoločnej modlitbe za európsku politickú scénu, aby zákonodarcovia rešpektovali Božiu pravdu a princípy vo svojej práci. „Som veľmi rád, že sme sa tu zišli a boli pohnutí pokoriť sa pred Bohom a prosiť o požehnanie. Toto isté sme robili s viacerými slovenskými poslancami NRSR a duchovnými aj minulý týždeň v Bratislave. Bolo to na Parlamentných modlitebných raňajkách, ktoré som mal česť spoluorganizovať s Annou Záborskou (KDH) a Richardom Vašečkom (OĽaNO),” vyjadril sa po stretnutí predseda ECPM Branislav Škripek.

Členovia slovenskej kresťanskej hudobnej skupiny ESPé považovali za veľkú česť, že ich Branislav Škripek pozval na Európske modlitebné raňajky ako hudobno-modlitebný doprovod. Mali možnosť hrať na sprievodných podujatiach a hovoriť s europoslancami a vplyvnými ľuďmi z rôznych oblastí. Líder skupiny Július Slovák zdôraznil: „Je pre nás veľmi vzácne, že sme mohli prehlasovať meno Ježiš nad týmto miestom. Lebo len v jeho mene sa dokážu posunúť veci… Je to zárodok niečoho, čo môže priniesť veľké ovocie.”