Misionár z Malajzie: "Ste evanjelizovaní Amerikou" (video)

Jude Antoine je laický misionár z Ázie. Začiatkom decembra navštívil Slovensko. V našej krajine strávil skoro dva týždne. Okrem kázania a modlitieb chvál  v rôznych mestách Slovenska mal aj prednášku na Katolíckej univerzite v Ružomberku na tému: “Nová evanjelizácia v súčasnej kultúre”.

Jude Antoine vo svojej prednáške zdôraznil, že evanjelizácia sa týka každého jedného z nás. Podľa misionára je však slovo evanjelizácia v Európe zastarané.
„ Som Malajzijčan, kde je evanjelizácia zákonom zakázaná. Nie je iná možnosť sa obrátiť, iba tak, že sa stanete moslimom. V takej situácii prichádzam do Európy a evanjelizujem. Pýtajú sa ma, prečo prichádzam do Európy, veď je kresťanská. Hovoria mi, aby som šiel do Indie, Pakistanu….ale Európa potrebuje evanjelizáciu,“ nechal sa počuť na Katolíckej univerzite v Ružomberku tento charizmatický laický misionár. Jude Antoine pridal tiež jeden zaujímavý postreh. “Je zaujímavé, že ak hovorím na Slovensku po anglicky, tak ľudia mi ťažko odpovedajú, ale v supermarketoch je veľa anglickej hudby. Vy počúvate veľa angličtiny. Ste evanjelizovaní Amerikou.“

„Mladí ľudia odchádzajú v tisícoch z Cirkvi a Cirkev akoby bola v uspávacom režime. Prišiel som k vám z Poľska, ktoré má asi 38 miliónov obyvateľov. Býval som u saleziánov. Pätnásť saleziánov býva v jednom dome. Povedali mi, že v Poľsku je 30-tisíc diecéznych kňazov a 5 tisíc rehoľných kňazov. V Poľsku ich je toľko, že nevedia čo robiť, a tak študujú, varia, robia čokoľvek. Ale nanešťastie,dielo evanjelizácie sa dostáva do úzadia. Prečo? Poľsko je katolícke, tak koho evanjelizovať? Toto je miesto, kde sa mýlime. Pretože mladí v Poľsku nenachádzajú cirkev ako zaujímavú. Pretože každý deň sa v médiách negatívne útočí na kňazov. Ľudia preto neveria, ale prichádzajú do kostola, sedia hodinu na omši a to čo počujú, ide jedným uchom dnu, druhým von a ich životy sa nemenia. Preto pápež Benedikt XVI.hovorí, že byť evanjelizátorom nie je privilégium, ale úloha pochádzajúca z viery,“ zdôvodnil potrebu evanjelizácie   desiatkam poslucháčov v univerzitnej knižnici.

Viera je ako zívanie

Misionár ďalej prirovnal vieru k zívaniu. Ak sa niekto smeje, alebo zíva, tak to je nákazlivé. A takisto to je aj s vierou. „Viera je nákazlivá.“ Jude Antoine tiež hovoril o tom, že nedávno bol na misionárskej škole v Nemecku. „Bolo tam len 20 ľudí z celého sveta. V tom istom meste, kde sme mali túto školu, bola tiež hinduistická škola, tam bolo len 200 Nemcov. Katolícka misionárska škola mala len 20 ľudí, kým hinduistická mala 200. Bolo to fascinujúce, že prečo to tak je. Ľudia odchádzali z Cirkvi, pretože je tu presvedčenie, že pôjdem do kostola, lebo moji rodičia a starí rodičia sú dobrí katolíci a chcem, aby aj moje deti boli katolíci . Ale veria títo ľudia skutočne v živého Krista? Pravdepodobne nie. Taká je situácia. Ján Pavol II. hovoril, že musíme obnoviť zápal apoštolského počiatku, musíme sa naplniť vášňou apoštolského kázania, ktorú mali prví apoštoli.“

Jude Antoine je ženatý, má dve dcéry, pred 20 rokmi som odišiel z práce bankára, lebo podľa jeho slov je práca na žatve úžasná. „Práca na žatve v Ázii je úžasná, pretože Cirkev prechádza cez rôzne prenasledovania. Ale laici sa rozrastajú. Prečo? Lebo nestačí, aby toto dielo vykonávali len kňazi. Musíme toto dielo robiť spolu, nie súperiť. Každý z nás má vlastnú cestu.“
V Európe si ľudia prešli cez všetky sviatosti, ale nezažili pravé stretnutie s Kristom. Preto je potrebn, nanovo ohlasovať kerygmu, teda dobrú zvesť. Kerygma musí ísť von, musí byť ohlásená. My žijeme vo svete, ktorý nechce počuť kerygmu- dobrú zvesť. Mám dve deti, ktoré často nesúhlasia so mnou, čo je pre nich dobré, ale ja som ich rodič, viem, čo je pre ne dobré, ak im ja dám voľbu, tak doma by bola katastrofa. Obe dcéry by robili rozličné veci a tak sa musím rozhodnúť. Možno moja dcéra by chcela každý deň len zmrzlinu. Ale nedokázala by prežiť. Ja ako rodič musím povedať, čo je správne a to je reprezentácia kerygmy. Musíme ju ponúknuť spôsobom, aby ju ostatní boli  schopní prijať.“

Pavol Hudák

Jude Antoine navštívil aj Trnavu, kde hovoril o tom, ako byť otvorený Duchu Svätému. Tento zapálený misionár nás veľmi naliehavo vyzýva k tomu, aby sme ako kresťania spolupracovali s Duchom Svätým, ktorý sídli v nás! Duch živého Boha sídli priamo v našom srdci! My len potrebujeme otvoriť svoje srdce preňho.
Myslíte, že Boh môže zmeniť naše rodinu? Naše mesto? Slovensko? Áno, Boh to môže zmeniť skrze nás, ale najprv potrebuje náš život byť zmenený a premenený! Ak v našom vnútri nebude Duch Svätý, tak sa nič nezmení. Ale ak naše vnútro je premenené , Boh bude konať skrze nás. Všetko to, čo máme, je potrebné dávať a deliť sa s tým. Vtedy sa začnú diať Božie veci!

Fotky z návštevy Jude Antoina v Ružomberku nájdete tu a tu.

autor fotiek: Anton Kulan (www.t2.sk)

video: misie filmom. Zverejnené so súhlasom autora.