Milión detí sa modlí ruženec a dvaja vzácni hostia

Tento týždeň nás čaká aktivita Milión detí sa modlí ruženec – aktivita, ktorá je známa takmer po celom svete a zjednocuje ľudí v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Zároveň Slovensko navštívia dvaja zahraniční hostia: do Bratislavy príde Prof. José Noriega a v Žilinu poctí svojou prítomnosťou Katarína Lachmanová. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Milión detí sa modlí ruženec Slovensko sa v stredu 18. októbra 2017 pripojí ku krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. V tento deň sa hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 09:00 hod. miestneho času budú práve nachádzať. Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou Kirche in Not. Prof. José Noriega v Bratislave Vo štvrtok 19.10.2017 predstaví prof. José Noriega jeho novú knihu s názvom “Eros a jeho poslanie”. Prednáška sa uskutoční v Kňažskom seminári na Kapitulskej ulici v Bratislave. Publikácia je určená kňazom, katechétom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo ako i manželom samotným. Prof. José Noriega je katolícky kňaz a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme. Vo svojich knihách sa venuje otázkam morálnej teológie, manželstva, rodiny, sexuality a výchovy. Autor viackrát prednášal aj na Slovensku. Nebojí sa citlivých otázok a integruje poznatky z filozofie, teológie, psychológie aj umenia. Fundovaným a plastickým spôsobom vysvetľuje učenie Katolíckej cirkvi o manželstve, láske a plodnosti. Katarína Lachmanová v Žiline V nedeľu 22.10.2017 bude Katarína Lachmanová v Žiline hovoriť o uzdravení z následkov totality. Jej prednáška sa bude konať vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Žiline na Hájiku. Katarína Lachmanová je teologička, psychologička a autorka duchovnej literatúry. Študovala v Ríme na Pápežskom inštitúte Teresianum v odbore spirituálna teológia a teologická antropológia. Na Gregoriánskej univerzite absolvovala štúdia psychológie. Pracovala v Pastoračnom stredisku pri Arcibiskupství pražském. Je šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství v Prahe. Venuje sa prednáškovej činnnosti.