Medzinárodný deň rodiny sa bude oslavovať aj v Slovenských mestách a obciach

dr-300x199-2759705Fórum kresťanských inštitúcii organizuje počas májových a júnových víkendov už 7. ročník celoslovenského projektu Deň rodiny. Spolu s partnermi sa ním pripája k zviditeľneniu a oslavám medzinárodného dňa rodiny, ktorým je  15. máj.

Štafetu kultúrno-spoločenských podujatí na oslavu a podporu prirodzenej rodiny založenej na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar začali 1. mája rodiny z Tesárskych Mlynian. Štafetový kolík prevzali 10. mája organizátori v Dolnom Kubíne, ktorí pripravili pre rodiny rozprávkový deň. Počas nastávajúceho víkendu si Deň rodiny môže verejnosť vychutnať  v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Šamoríne, Pezinku, Hlohovci ako aj Báhoni, Bátovciach či Oravskej Lesnej.

Mottom podujatia- aby deti otca mali, aby mali mamu chce Fórum kresťanských inštitúcií tlmočiť verejnosti, že úplná, harmonická rodina je nenahraditeľná a každý by sa mal snažiť  v rámci svojich možností robiť všetko pre to, aby takýchto rodín bolo v spoločnosti čo najviac. “Programom podujatí Dňa rodiny chceme napomôcť k tomu, aby si členovia rodín viac uvedomili bohatstvo ktoré majú vo svojej vlastnej rodine, vo svojich rodičoch, súrodencoch. Tak napríklad v Banskej Bystrici bude témou veľkej rodinnej hry – Možno nemáme všetko, ale spolu nám nič nechýba. Často krát ani nevieme, že hľadáme odpovede na otázky a nemáme čas na seba navzájom, hoci sa sebe navzájom tou odpoveďou môžeme stať“, hovorí Monika Jucková, členka predsedníctva FKI zodpovedná za projekt Deň rodiny 2015.

Cieľom podujatí Dňa rodiny je verejne manifestovať podporu prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti a apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život.

“Deň rodiny chce povzbudiť ľudí, ktorí prežívajú nejaký problém vo svojej rodine k tomu, aby sa nevzdávali a ponúknuť im prostredníctvom jednotlivých pro-rodinných organizácií a odborného poradenstva konkrétnu pomoc pri riešení ich situácie. Zároveň chce povzbudiť generáciu mladých ľudí k tomu, aby mali odvahu vziať na seba zodpovednosť za seba a svojho budúceho manžela/manželku a deti, ktoré ich vzájomná láska povolá k životu.”- dopĺňa Lea Hagovská, koordinátorka projektu Deň rodiny 2015.

V rámci Dňa rodiny v Bratislave sú pripravené aj praktické aktivity pre zlepšenie života tých, ktorí to potrebujú. „ Okrem manželskej kaviarne  a možnosti pozhovárať sa s odborníkmi zaoberajúcimi sa rodinnou problematikou bude súčasťou nášho Dňa rodiny aj bazárik detských vecí, ktorým sa prispeje na krízové stredisko v Rožňave.“ – konkretizuje Michal Svetko zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, spoluorganizátora podujatia.

K 15. máju sa do organizovania Dňa rodiny zapojilo už 35 miest a obcí. Bližšie informácie sú zverejnené na www.denrodiny.sk.


20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN  15. máj za medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodina a realizovali pro-rodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete.

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)(www.fki.sk) je platforma spolupráce a nositeľ impulzov, ktorých cieľom je rozvíjať spoluprácu so štátnou a verejnou správou, tretím sektorom, cirkevnými inštitúciami, akademickým prostredím a svetom politiky. Ako neformálna platforma pôsobí od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie, ktoré v súčasnosti združuje viac ako 40 organizácií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. FKI je hlavným organizátorom Dňa rodiny, Veľtrhu sociálnych aktivít a Spomienky na Sviečkovú manifestáciu.