Krížová cesta pre každého

Do konca pôstu nám ostávajú už len necelé dva týždne. Ak máš pocit, že ti uplynulé dni pretiekli pomedzi prsty veľmi rýchlo – nezúfaj. Ešte stále máš dosť príležitostí prežiť tento čas naplno. Jednou z možností je aj modlitba krížovej cesty. My ti dnes ponúkame ich malý výber, z ktorých si vyberie určite každý.

1. Krížová cesta sebaprijatia

Aby sme dokázali milovať iných, musíme sa v prvom rade naučiť milovať seba. Ak máš vo svojom živote problém so sebaprijatím, odovzdaj Bohu aj túto oblasť. Pomôcť ti v tom môže modlitba krížovej cesty sebaprijatia, ktorá v sebe zahŕňa modlitby práve na tento úmysel.

2. Krížová cesta za uzdravenie manželstva

Sviatosť manželstva je pre každého veľkým darom od Boha – aj napriek mnohým ťažkostiam a konfliktom, ktoré sa počas neho objavia. Spoločná modlitba manželov však dokáže tieto problémy vďaka Božej milosti prekonať. Nájdi si preto čas aj na spoločnú modlitbu krížovej cesty za uzdravenie vášho manželstva.

3. Krížová cesta pre mladých

Mladý človek každodenne bojuje s mnohými ťažkosťami – hľadaním životného povolania, partnera, správnym zvolením školy, práce… Do všetkých týchto oblastí je potrebné prosiť Ducha Svätého o múdrosť a správne rozlišovanie. Počas tohto pôstu ti môže napomôcť a modlitba krížovej cesty pre mladých, ktorá sa špeciálne zameriava na výzvy a ťažkosti dnešných mladých.

4. Krížova cesta aj pre deti

Ak hľadáš krížovú cestu nielen pre seba, ale aj pre svoje ratolesti – jednu nájdeš aj v knižôčke Krížové cesty od Mariána Sivoňa. Okrem nej tu ešte nájdeš krížové cesty pre mladých, mužov a otcov rodín, pre ženy a matky, krížovú cestu manželov, krížovú cestu staroby a na záver krížovú cestu viery.

5. Krížová cesta za kňazov

Kňazi sú pre každého veriaceho obrovským požehnaním. Vďaka nim môžeme prijímať sviatosti a mnohé povzbudenia. Je veľmi dôležité, aby sme za na nich nezabúdali modliť, ani počas tohto pôstneho obdobia. V tejto krížovej ceste sa teda môžeš prihovaráť za všetkých kňazov, ktorí nevyhnutne potrebujú každodennú modlitbovú podporu.

6. Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

Určite každý z nás zažil v živote situácie, ktoré ho zranili a na ktoré by najradšej zabudol. Ak sú v tvojom živote zranenia, ktoré ešte nie sú uzdravené, odovzdaj ich bez váhania Nebeskému Otcovi. Pomôcť ti v tom môže aj táto krížová cesta za vnútorné uzdravenie.

7. Krížová cesta matiek

Matky na celom svete každodenne prežívajú rôzne situácie – od mnohých radostí, až po rôzne ťažkosti a starosti. Ak túžiš odovzdať svoje deti, manžela a celú rodinu ukrižovanému Ježišovi, môžeš tak urobiť aj prostredníctvom modlitby krížovej cesty matiek.

8. Krížová cesta nezamestnaných

Mnohí ľudia sa dnes trápia nielen ťažkosťami v práci, ale aj jej hľadaním. Ak máš pocit, že už hľadáš akosi dlho, nezúfaj. Odovzdaj načasovanie a celé hľadanie zamestnania Ježišovi na kalvárii. Svoju modlitbu na tento úmysel môžeš vložiť aj do krížovej cesty nezamestnaných.

9. Krížová cesta s Pátrom Piom

Svätý Páter Pio je veľkým vzorom svätosti a takisto mocným orodovníkom v mnohých našich trápeniach. Ak chceš viac spoznať tohto svätca, vydaj sa s ním na kalváriu prostredníctvom modlitby tejto krížovej cesty.

10. Krížová cesta s Máriou

Posledný tip na modlitbu krížovej cesty je od známeho exorcistu z Malty – otca Eliasa Vellu. Ako hlavnú osobu, ktorú si zvolil na sprevádzanie počas tejto krížovej cesty je Nebeská Matka, Panna Mária, ktorá celý čas stála pri umučení jej syna.

Alžbeta Šutková