Kniha napísaná na základe učenia dona Amortha: PORAZIŤ DIABLA SKRZE JEŽIŠA

Gabriele Amorth – snáď najpopulárnejší rímsky exorcista, je známy širokej kresťanskej verejnosti. Postarali sa o to početné publikácie vydané na Slovensku, pod ktoré sa podpísal.

Možno menej známym je meno zasvätenej laičky Angely Musolesi. Je zapálenou modlitebnou bojovníčkou a v priebehu rokov spolupracovala s niekoľkými exorcistami. Bez váhania označuje práve dona Amortha za  najväčšieho z nich. Ako hovorí: Nie preto,že má väčšiu moc oslobodzovania, ale presvoje pôsobenie celkovo: predovšetkým mázo všetkých najviac skúseností, keďže vykonávatúto službu už vyše dvadsať rokov a naučil sa jupočas zácviku u iného veľkého exorcistu, otcaCandida, ktorému robil po celé roky asistenta. Zároveň sa o ňom vyjadruje ako o človeku veľkého ducha, o jeho zmysle pre humor, štedrosti a súcitnej láske voči trpiacim.

Hovorí: „Poznám dona Amortha už dvadsať rokov: patrila som do modlitbovej skupiny, ktorá mu pomáhala pri exorcizmoch.“ Exorcizmus to nie je len kňaz a posadnutý. To je aj tím ľudí, ktorí sú priamo prítomní pri modlitbách a ich podpora a pomoc je pre exorcistu nevyhnutná. Páter Amorth pravidelne formoval svojich modlitebníkov a na duchovných cvičeniach pod jeho vedením získavali prehľad o pôsobení zlého ducha. Diablova práca vo svete sa dá rozdeliť na dve základné časti. Prvou je bežné pôsobenie, pod ktorým sa ocitáme všetci. Patria tu pokušenia proti Bohu a proti našim blížnym. Druhá, závažnejšia oblasť je mimoriadne pôsobenie zlého ducha. Tu už sú potrebné modlitby za oslobodenie alebo exorcizmus.

V knihe Poraziť diabla skrze Ježiša Angela Musolesi zúročila svoje dlhoročné skúsenosti z modlitebného boja proti diablovi. Jasne a zreteľne naučí, ako sa účinne postaviť proti nepriateľovi našej spásy.  Gabriele Amorth o nej hovorí: Kniha je písaná jednoduchým štýlom, akobyišlo o poviedku. Otvára oči mnohým slepým,ktorí trpia a ktorí nepochopili, aká cesta vediek uzdraveniu. A keď si pomyslíme, že prostriedkymáme priamo od Ježiša: to, čo povedal, a schopnosti,ktorými nás obdaril. Nech pomôžu tietostránky otvoriť oči mnohým slepým, uzdraviťmnohých utrápených a udeliť všetkým pokoj,dokonca aj v utrpení.“

Knihu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk  www.zachej.sk/produkt/22647/porazit-diabla-skrze-jezisa/