Kardinál Robert Sarah na Slovensku s knihou „Boh alebo nič“

sarah-300x213-4307396V dňoch od 13. do 16. júna 2016 bude na návšteve Slovenska kardinál Robert Sarah, prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Ide o prvú návštevu kardinála z afrického kontinentu, rodáka z Guiney. Prichádza na pozvanie vydavateľstva LÚČ, ktoré vydáva slovenský preklad jeho knihy „Boh alebo nič“. Formou rozhovoru, ktorý vedie francúzsky vatikanista a spisovateľ Nicolas Diat prezentuje kardinál Robert Sarah svoje postoje a názory na život a dianie vo svete.

Program prvých dvoch dní je určených verejnosti:

Pondelok 13. júna

18.00: svätá omša – Kostol Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke,

19.00: prezentácia knihy – Kostol Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke, Nám. Jána Pavla II.

Utorok 14. júna

10.00:  tlačová konferencia v Dome novinárov v Bratislave

12.30:  obed a prehliadka v Devíne

16.00:  Šaštín – Bazilika Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, prehliadka

18.30:  svätá omša –  Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

19.30:  prezentácia knihy – Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

Streda 15. júna

V stredu 15. Júna sa zúčastní pracovného stretnutia KBS na Donovaloch a vo štvrtok na obed odlieta z Viedne naspäť do Ríma.

CV kardinála Roberta Saraha

  • narodil sa  15. 6. 1945 v Ourous v Guinei
  • študoval v Guinei, Paríži, Ríme a Jeruzaleme
  • kňazské svätenie prijal 20. 7. 1969
  • biskupské svätenie prijal 8. 12. 1979 a bol Jánom Pavlom II. ustanovený za arcibiskupa Konakryjskej arcidiecézy v Guinei
  • 1. 10. 2001 bol menovaný za sekretára Kongregácie pre evanjelizáciu národov
  • 7. 10. 2010 pápež Benedikt XVI. ho menoval za predsedu Pápežskej rady Cor unum, inštitúcie koordinujúcej charitatívnu činnosti Katolíckej cirkvi
  • 20. 11. 2010 bol kreovaný za kardinála
 • 24. 11. 2014 ho Svätý Otec František vymenoval za prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorým je dodnes

Z obsahu knihy

V knižnom rozhovore sa dozvieme zaujímavé podrobnosti o jeho pôvode a živote v Guinei: jeho detstvo, štúdium, ako aj jeho viac ako dvadsaťročné pôsobenie ako farára a neskôr aj ako arcibiskupa v rodnej Guinei. Čitatelia spoznajú, že kardinál na vlastnej koži zažil chudobu ako aj brutálny africký komunizmus. Vo svojich odpovediach analyzuje súčasnú západnú civilizáciu. Hovorí tiež o Cirkvi, pápežoch, kňazstve, celibáte, pravde, chudobe… Nevyhýba sa odpovediam na najpálčivejšie témy a otázky dnešných čias: rozpad rodiny, problém rozvedených párov žijúcich v nových zväzkoch, pedofília, teória rodovej rovnosti, medzinábo-ženský dialóg a ďalšie. Kniha má 440 strán.

Zodpovedná: Anna Kolková