Jeseň je strašne bohatá

Pri príprave tohtotýždňového úvodníka mi viackráť napadla báseň Miroslava Válka Jesenná láska:

Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše
a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké,
chcel by mať jedno pre seba; je mu jedno aké.

Nie len láska je strašne bohatá, ale aj jeseň je bohatá na podujatia. Leto je už len spomienka a advent ešte len klope na dvere. A k tomu ešte dlhé sychravé večery. Ideálny čas na organizovanie festivalo, prednášok či koncertov. 

V Bazilike sv. Mikuláša v Trnava úvodnou slávnostnou svätou omšou v piatok 13.11.2015 o 18:00 otvoria deväťdňový cirkevný sviatok na počesť Trnavskej Panny Márie. Trnavská novéna bude v tomto roku tematicky spätá s Rokom zasväteného života, s blížiacim sa mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva a pripravujúcim sa rokom mladých – Krakov 2016.

Počas Trnavskej novény 2015 sa budú môcť veriaci v Bazilike sv. Mikuláša zúčastniť na desiatkach svätých omší, ktoré sa od piatku 13. novembra budú sláviť denne ráno, predpoludním, popoludní a večer (o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h.).

Spoločenstvo Pavol pod záštitou bratov Minoritov v spolupráci s dobrovoľníkmi a ďalšími spoločenstvami z okolia pozýva na novembrové stretnutie na tému: Ako sa modliť a byť vypočutý (modlitba príhovoru). Hosťom stretnutia bude Mons.

Dušan Lukáč, ktorý je farárom v Gelnici, dekanom Spišského dekanátu Rožňavskej diecézy a pôsobí ako koordinátor v rade Katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku. Stretnutie sa uskutoční 13.11.2015 o 19:00 v kostole Minoritov v Levoči.

Spoločenstvo Lachaj Roi pozýva na Modlitby za uzdravenie v rámci školy Božieho kráľovstva. Hlavnou témou stretnutia bude „Zdravý a bohatý – je evanjelium prosperity evanjeliom Ježiša Krista?“ V programe stretnutia budú chvály, svätá omša, adorácia aj svedectvá. Stretnutie sa uskutoční 14.11.2015 od 14:30 v Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II. v Beckove.