Hudba v audiovízii – seminár so zaujímavými osobnosťami v Bratislave

Dávane vám do pozornosti unikátnu možnosť, ako sa dozvedieť veľa zaujímavých informácií BEZPLATNE z oblasti hudobného práva a kreatívnej práce s hudbou priamo od odborníkov.

V poslednej dobe hlavne vďaka možnostiam nakrúcať mobilom a ľahko dostupným strihovým programom sa už aj veľa kres´tanov rozhodlo zaznamenávať a nakrúcať  filmy a umiestňovať ich na webové portály, youtube… s prekvapením zistia, že youtube im video zablokuje, pretože nemajú hudobnú licenciu… často sú prekvapení, veď je to liturgická hudba?!

Ako predchádzať problémom sa dozvedia na našom workshope na VŠMU. Seminár je určený prioritne profesionálom, ale bude zaujímavý a inšpiratívny aj pre začínajúcich tvorcov.  Ešte sú volné miesta!

Radi by sme Vás preto pozvali na vzdelávacie podujatie „HUDBA V AUDIOVÍZII“, ktoré sme pripravili v spolupráci s AVF, SOZA  a  ARCADIA Entertainment, a je prvé svojho druhu v SR.

Filmári sa dozvedia, ako licencovať zahraničnú hudbu, ako fungujú monitorovacie systémy nielen na youtube a.i…..  praktické rady z našej skúsenosti z tvorby filmov Zmenil tvár Šanghaja, Všetky moje deti…

Seminár Hudba v audiovízii  sa koná 23.6.2016 od 14 -18 h na VŠMU. Je to unikátna príležitosť ako  rýchlo, bezplatne získať informácie, ktoré sa tvorcovia a producenti  AVD  nemajú možnosť ucelene  dozvedieť – na filmových fakultách sa to neučí, právnicke texty sú zložité, neexistujú „manuály“ … Na interaktívny seminár sme pozvali zaujímavých lektorov.

V nadväznosti na tento projekt vzniká aj nový pomocník pre filmárov: interaktívne webové stránky  filmovahudba.eu, kde nájdu odpovede na často kladené otázky, praktické rady pre tvorcov a výrobcov AVD nielen z oblasti hudobného práva a licencovania, ale aj kreatívnej práce s hudbou – a bolo by dobré, aby sa o tom dozvedeli všetci – aj začínajúci filmoví tvorcovia.

Jedným z lektorov seminára  z ČR bude aj Martin Dohnal,  hudobný skladateľ – autor liturgickej hudby, oratórií a symfónií, rétor, herec a dramaturg Národného divadla Brno, docent JAMU a Masarykovej Univerzity, muzikológ so špecializáciou filmová hudba, jeho hudba sa tiež podielala na výraznom diváckom úspechu filmu Všetky moje deti.

Zoznam lektorov a podrobnejšiu informáciu o seminári:

PhDr. Svatava Maria Kabošová

Filmová producentka, režisérka a hudobná vydavateľka

problematike licencovania zahraničnej hudby sa profesionálne venuje od r.1990

Filmová spoločnosť a vydavateľstvo MEDIA FILM

Ing. Róbert Osvald

vedúci Odboru dokumentácie, repartície a mechanických práv SOZA

(jeho súčasťou je Oddelenie mechanických práv a filmu)

Doc. Mgr. Martin Dohnal, PhD.

hudobný skladateľ, dramuturg, muzikológ so špecializáciou filmová hudba

pôsobil ako pedagóg JAMU a Masarykovej Univerzity

JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD.

hudobné autorské právo

poverený vedúci Právneho odboru SOZA

V diskusii môžete odborníkom položiť aj Vaše  konkrétne otázky.

S novou legilatívou EU  a  Autorským zákonom v SR sa mnohé veci výrazne pomenili. Nastúpili monitorovacie softvéry hudby a s nimi vysoké finančné dopady, preto treba predchádzať možným problémom.

Najčastejšie omyly:napr. klasická, liturgická hudba sú volné diela… za 3 takty sa neplatí, hudba nasnímaná  z reproduktoru v obraze sa nemusí licencovať, ak sme si nahrali live   ľudových muzikantov, môžeme hudobný záznam ľubovolne synchronizovať s obrazom…

Režiséri a producenti sa mylne domnievajú, že  stačí vyplniť  hudobnú zostavu a zaslať SOZA,  synchronizačné práva ku všetkým dielam však nerieši ani rámcová zmluva zo SOZA, v prípade zahraničných diel je potrebné riešiť  licenciu s oprávneným  nositeľom majetkových práv  atď.

Za jedno popoludnie sa účastníci dozvedia zrozumiteľnou formou veľké penzum informácií od odborníkov: základy hudobného práva  a licencovania (synchronizácie, verejné a mechanické práva – kopírovanie, internet, čo nesmie chýbať v zmluve  s autorom komponovanej hudby, o hudobných bankách a knižniciach, ich výhodách a úskaliach, o skrytých poplatkoch s tým spojených. 

O právach  výrobcov zvukovej nahrávky. Obecne o cenách za licencie rôznych žánrov hudby (pre správny odhad rozpočtu filmu).. Odborný garant a partner projektu: SOZA

Súčasťou seminára je aj kreatívna práca  s hudbou – inšpirácie.  Túto časť prednesie vynikajúci rétor, docent JAMU, hudobný skladateľ  Martin Dohnal, ktorého hudba mala tiež výrazný podiel na úspechu filmu Všetky moje deti. Zábavnou formou si osvojíte  muzikologický slovníček –  znalosť dôležitých málo známych  termínov, ktorá  pomôže pri komunikácii s hudobným skladateľom.

Niekedy si tvorcovia a producenti  myslia, že ten či onen ocenený film žiadnu hudbu nemal – na príkladoch uvidíme, že mal, a  veĺmi dômyselnú …

Veríme, že to bude podujatie nielen poučné, ale aj zábavné – a predovšetkým, že pomôže mnohým kolegom producentom predísť vážnym problémom, ktoré by mohli byť  aj fatálne. Je to prvé podujatie svojho druhu v SR.