Hrady a zámky na Slovensku – ktoré sa oplatí navštíviť?

Slovenské hrady a zámky sú opradené mnohými príbehmi a legendami, ktoré lákajú nielen domácich, ale aj zahraničných turistov. Hrady a opevnenia pôvodne slúžili na obranu pred nepriateľmi, až neskôr ich prestavali na obydlia pre panovníkov. Ak niekoho zaujíma, koľko hradov je na Slovensku, stačí čítať ďalej.

Jedným z najkrajších zámkov na Slovensku je bezpochyby Bojnický zámok. Aj ten bol pôvodne hradom, až neskôr ho prestavali na rozprávkový zámok.

Popri ňom je však aj množstvo zaujímavých slovenských hradov. Jedným z najznámejších je hrad týčia sa nad Trenčínom. Aké skrýva Trenčiansky hrad zaujímavosti?

Na Slovensku možno nájsť vyše 100 hradov a zámkov

Slovensko má dlhú históriu plnú zaujímavých hradov a zámkov. V krajine sa nachádza viac ako 100 hradov a zámkov z rôznych období.

Prevažná väčšina hradov a zámkov na Slovensku pochádza z obdobia gotiky, renesancie a baroka. Mnohé z nich postavili na ochranu veľkých miest alebo na stráženie pred útočiacimi nepriateľmi.

Viaceré hrady a zámky na Slovensku časom zrekonštruovali a v súčasnosti sú vyhľadávanými turistickými atrakciami.

Najvýznamnejším z nich je Spišský hrad z 13. storočia, ktorý sa nachádza na jednom z najvyšších bodov krajiny. Hrad sa považuje za jeden z najzachovalejších svojho druhu v strednej Európe. Má vysoké múry, zariadené miestnosti, kaplnku a múzeum s archeologickými nálezmi z tejto oblasti.

Ďalším obľúbeným cieľom je Bojnický zámok. Stojí na vrchole kopca s idylickým jazerom v popredí a je známy svojou rozprávkovou romantikou. Zámok postavili pôvodne v 12. storočí v gotickom štýle a neskôr v 17. storočí bol obnovený renesančnými prvkami. Na Bojnickom zámku sa konajú rôzne festivaly – stretávajú sa tu strašidlá či rozprávkové bytosti.

Na severe Slovenska sa týči Oravský hrad, pre mnohých je symbolom odvahy a hrdinstva.

Slovenské hrady a zámky sú veľkým lákadlom a ponúkajú návštevníkom ochutnávku fascinujúcej histórie krajiny.

Slovenské hrady a zámky majú dlhú históriu

Hrady a zámky na Slovensku majú bohatú históriu od stredoveku až po 19. storočie. Väčšinu týchto opevnení a monumentálnych sídel postavili v 15. až 17. storočí, najmä ako obranu pred vpádmi cudzích národov.

Najstarší hrad vznikol v 9. storočí na bývalom slovanskom hradisku Bojná. Tento hrad postavili z drevených palisád. V jeho strede bol kamenný kruh, ktorý bol nakoniec v roku 1315 nahradený rozsiahlejším kamenným opevnením.

V nasledujúcich storočiach sa slovenské hrady a zámky rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Bratislavský hrad sa prvýkrát spomína v roku 1045 ako drevené opevnenie, ktoré v 13. storočí nahradil kamenný hrad. Z tohto obdobia je doložený aj Zvolenský zámok, ktorý dnes patrí k najnavštevovanejším slovenským hradom a zámkom.

Gotický sloh bol dominantným slohom využívaným na hradoch a zámkoch na Slovensku. V tomto období však bolo výrazných niekoľko rôznych štýlov vrátane románskeho, renesančného a barokového. Hrad Červený Kameň, ktorý sa nachádza na úpätí Malých Karpát, je príkladom gotickej architektúry, ktorá sa zachovala po stáročia.

Neskôr sa hrady a zámky menili z obranných opevnení na sídla šľachty

V druhej polovici 18. storočia došlo k veľkým premenám hradov a zámkov. Väčšina opevnení sa už nepovažovala za použiteľnú na obranu a začala sa prestavovať a rekonštruovať na obytné účely. To znamenalo vznik viacerých palácových sídiel, ako napríklad hradu Devín a Oravského hradu, ktoré sú pozoruhodnými príkladmi hradov a zámkov z 19. storočia.

V 19. storočí vzniklo aj niekoľko nových hradov a zámkov, ktoré mali slúžiť ako letné sídla šľachty. Napríklad Čachtický hrad navrhli vo francúzskom neogotickom štýle a vlastnila ho Alžbeta Báthoryová, neslávne známa slovenská „upírka“. Dnes tento hrad slúži ako múzeum a je jedným z najstarších turistických objektov v krajine.

Stavby slovenských hradov a zámkov sú svedectvom bohatej a rozmanitej histórie národa. Od ranných drevených opevnení až po extravagantné palácové sídla sa tieto veľkolepé stavby zachovali po stáročia a pripomínajú minulosť i súčasnosť krajiny.

Koľko hradov je na Slovensku?

Na to, že Slovensko je malá krajina v porovnaní s našimi susedmi, má veľa kultúrnohistorických pamiatok. Tieto pamiatky, najčastejšie hrady a zámky, dokumentujú dlhú históriu krajiny.

Slovensko sa môže pýšiť skutočne veľkým počtom hradov a zámkov. Koľko hradov je na Slovensku? Hoci mnohé z hradov v minulosti zničili nepriatelia alebo ostali z nich len zrúcaniny, historici uvádzajú, že naši predkovia tu vystavali vyše 180 hradov či opevnení.

Medzi najstaršie patria hradiská. Ide o zvyšky opevnených sídel, ktoré sa tu budovali od praveku až po včasný stredovek. Hrady na Slovensku začali budovať vo vrcholnom a neskorom stredoveku, keď bola krajina súčasťou Uhorska.

Hoci najstaršie hradiská existujú už od veľkomoravských čias, najviac slovenských hradov vzniklo po vpáde Tatárov v druhej polovici 13. storočia a v 14. storočí. Väčšinu z nich neskôr zničili Turci pri vojnových vpádoch. Veľa z nich bolo zničených tak, že ostali len neobývateľné ruiny. Do súčasnosti sa zachovalo len 17 slovenských hradov.

Medzi zachovanými hradmi na Slovensku je zrenovovaný Bratislavský a Trenčiansky hrad, tiež Bojnický a Smolenický zámok, ktoré boli prestavané z hradov na romantické zámky. Pre ďalšie generácie sa zachovali aj niektoré mestské hrady, ktoré kedysi chránili banské mestá.

Najväčší hrad na Slovensku

Prvenstvu medzi hradmi na Slovensku, čo sa veľkosti týka, nesie Nitriansky hrad. Zistili to pred pár rokmi archeológovia zo Slovenskej akadémie vied. Pri hľadaní najväčšieho hradu na Slovensku pritom brali do úvahy pôvodnú rozlohu hradísk.

Najväčšie hrady na Slovensku:

 • Nitriansky hrad
 • Bratislavský hrad
 • hrad Devín
 • Košický hrad
 • Pustý hrad
 • Spiššský hrad

Nitriansky hrad nesie titul najväčšieho hradu na Slovensku vďaka svojej rozlohe z minulosti. Podľa historikov mal do polovice 15. storočia rozlohu 8,5 hektára, či je takmer dvakrát viac ako Spišský hrad.

Dominanta Nitry, teda Nitriansky hrad, sa v minulosti rozprestieral na celom hradnom kopci, no dnes už z neho ostala zachovaná len časť.

K najväčším hradom na svete patrí aj Spišský hrad

Titulom najväčší hrad na svete sa pýši poľský hrad Malbork s rozlohou 143 591 m2. Tento monumentálny hrad sa nachádza v blízkosti Baltského mora a vznikol v 13. storočí. V minulosti mal obrannú funkciu a už vtedy mal svojou veľkosťou odstrašiť nepriateľov.

Hrad niekoľkokrát renovovali a každý majiteľ k nemu pristavil novú čas, až sa rozrástol do súčasnej veľkosti a stal sa najväčším hradom na svete.

V rebríčku najväčších hradov na svete sa nachádza aj Spišský hrad. Ocitol sa v prvej sedmičke najväčších svetových hradov a zároveň sa hrdí titulom najväčší stredoveký hrad v strednej Európe.

Druhé miesto medzi najväčšími hradmi sveta obsadil indická pevnosť Mehrangarh, nasleduje Pražský hrad, Windsorský hrad, Hohensalzburg v Rakúsku, spomínaný Spišský hrad a sedmičku najväčších svetových hradov uzatvára Budínsky hrad v Maďarsku.

Zámkom na Slovensku dominuje rozprávkový Bojnický zámok

V minulosti sa šľachtici pýšili ich prepychmi, dnes v nich turisti obdivujú krásy minulých dôb, hostia v nich strašidlá či rozprávkové bytosti. Aj také sú zámky na Slovensku. Ktoré patria medzi najkrajšie?

Bojnický zámok patrí nielen medzi najkrajšie zámky na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. Počiatky Bojnického zámku siahajú až do 11. storočia, svoju súčasnú rozprávku podobu však nadobudol až v 19. storočí. Do súčasnej romantickej podobe ho nechal prestavať jeho posledný majiteľ z rodu Palfiovcov a inšpiroval sa francúzskymi zámkami.

Len kúsok za Bojnickým zámkom svojou krásou zaostáva Kaštieľ Betliar s udržiavaným anglickým parkom, umelou jaskyňou a vodopádom. Bol sídlom rodu Andrássyovcov a v kaštieli sa zachovali pôvodné umelecké a kultúrne zbierky tohto významného panovníckeho rodu.

Bez debát k najkrajším zámkom na Slovensku patrí aj Smolenický zámok, ktorý bol podobne ako Bojnický, prestavaný z hradného opevnenie. Ďalšie romantické sídlo sa na nachádza na úpätí Malých Karpát, jeho dominantou ja vyhliadková veža. Súčasnú romantickú podobu Smolenickému zámku dali Pálfiovci, ktorí ho nechali prestavať opäť podľa vzoru francúzskych zámkov.

Svojou krásou sa medzi zámkami na Slovensku pýšia aj kaštieľ Markušovce, Letohrádok Dardanely, Nový a Starý Zámok v Banskej Štiavnici či Zvolenský zámok.

Zaujímavosti Spišského a Trenčianskeho hradu

Minulosť slovenských hradov a zámkov je plná zaujímavostí a tajomstiev. Aké ukrýva Spišský hrad zaujímavosti?

Spišský hrad patrí medzi najvýznamnejšie hrady na Slovensku. Vďaka jeho rozlohe a historickému významu ho poznajú aj vo zvyšku Európy.

Popýšiť sa môže Spišský hrad zaujímavosťami:

 • rozprestiera sa na ploche štyroch hektárov a patrí tak medzi najrozsiahlejšie ruiny zo stredoveku
 • výstavba sa začala v 11. storočí a dokončený bol v 12.storočí
 • prvá písomná zmienka o Spišskom hrade je z roku 1120, prvý písomný doklad pochádza z roku 1209
 • pôvodne mal obrannú funkciu, neskôr sa do hradu presťahoval spišský župan a stal sa centrom moci v tomto regióne
 • dominantou hradného komplexu je trojposchodový komplex postavený v románskom štýle
 • hrad je postavený na mieste, kde v minulosti žili slovanské a keltské kmene, miestu je preto pripisovaná magická moc
 • hrad vlastnili postupne viaceré panovnícke rody – Thurzovci, Zápoľskí a Csákyovci
 • Spišský hrad nebol nikdy dobytý, za čo vďačí najmä náročnému terénu v okolí hradu, ktorým sa nepriatelia k hradu zvyčajne nedostali. No na hrade sa podpísal najmä zub času
 • na Spišskom hrade sa uskutočnilo už niekoľko archeologických práce, prvá obnova sa začala v roku 1970

Ďalším známym slovenských hradom je Trenčiansky hrad. Aké skrýva Trenčiansky hrad zaujímavosti?

 • prvý hrad vyrástol na skale nad Trenčínom už v 11. storočí
 • v 13. storočí sa do hradu nasťahoval panovník Matúš Čák
 • pod Trenčianskym hradom viedla dôležitá cesta, preto neustále vylepšovali obranný systém hradu
 • významnou súčasťou Trenčianskeho hradu je Katov dom s mučiarňou
 • Trenčiansky hrad je známy Studňou lásky, na ktorú sa viaže legenda o Fatime a Omarovi
 • hrad v minulosti vyhorel, po požiari ho začali obnovovať v roku 1912
 • hrad sa neustále rekonštruuje, aby ho dostali do čo najvernejšej podobe, aká bola pred jeho vyhorením

Spájaných je s Trenčianskym hradom zaujímavostí skutočne veľa, no výstava na hrade je skromnejšia. Avšak určite stojí za návštevu.