Hrad Nitra

Hrad Nitra

Dal ho postaviť jeden z najstarších alamánskych biskupov Nitrapol, od ktorého dostal aj meno. Hrad je teraz opäť majetkom hlavného patriarchu Alamanov. V skutočnosti sa volá Nitrou, ale z jazykovej chyby ho nazývajú Litrou. Meno Nitrapol znamená maďarsky „rajského vtáka“. Rieku Nitru tečúco pri okraji hradu volajú „riekou raja“. Vyviera z banských hôr, preteká priekopou Nových Zámkov, spája sa s riekou Váh a spoločne sa vlievajú pred komárňanským hradom do Dunaja.

Poloha a tvar hradu Nitra

Je to pevný hrad, postavený z kameňa na vysokej skale vyčnievajúci k nebu, na konci novozámockej roviny severozápadne od Nových Zámkov. Chvála Allahovi, stal sa príbytkom pravoverných. Obvod múrov činí 2000 krokov. Je mandľového tvaru a dá sa trochu prirovnať k ostrihomskému hradu. Na hrade je 600 pekných, nižších – vyšších domov so šindľovou strechou, svetlými oknami a s arkiermi. Z týchto domov vidieť aj 6 hodín vzdialený hrad Nové Zámky.

Vrchy na západ od hradu sú plné viníc, čo robí z neho ideálne miesto kam na výlet v okrese nitra a okolí. Hrad má dve brány: jedna sa volá Veľkou bránou, je obrátená na východ a vedie do predmestia, druhú nazývajú Malou bránou a je obrátená na západ. Na hrade sú dva veľké kostoly: jeden sa stal džamiou chána Mohameda. Uhorský kostol sa stal modlitebňou nazvanou menom sultánovej matky.

Hrad má zbrojnicu, skladište potravín a 60 diel. Je tu žalár vytesaný do skaly podobný hĺbke pekla. Tí , ktorých sem zatvoria stratia rozum i život. Našli sme tu 7 mesiacov väznených 1060 hladom oslabených, schudnutých a zožltnutých mohamedánskych zajatcov. Na hrade je aj studňa vytesaná do skaly, poskytujúca predstavu hĺbky pekla…

Predmestie

Na východnej strane tohto pekne postaveného hradu je veľké predmestie, ktoré je pevnou, ohradenou pevnosťou. Je to mocná pevnosť o obvode 3000 krokov. Na každej strane je 7 opevnení a 7 bášt. Vo vnútri je 3000 pekných domov postavených z tehál. Okrem iného 7 kláštorov, ktoré vyzerajú ako hrady. Všetky sú uhorskými kostolmi.

Boli odovzdané 10 000 Uhrom, ktorý bývajú v predmestí a ktorých sme prijali za svojich poddaných. Stali sa daňovými poplatníkmi. Predmestie má 3 veľké brány. Cez priekopu vedú drevené mosty. V okolí mesta je 30 000 viníc, preto tento kraj nazývajú aj záhradou Horného Uhorska. Má príjemnú vodu i vzduch. Vidieť tu dokonalé krásavice. Chýrečné sú tunajšie jablká veľkosti ľudskej hlavy, sladkej chuti a červenej farby, ako aj čierne slivky a hrušky.

V dobre obrábaných, uzavretých záhradách pestujú rôznu zeleninu, okrem iného aj čiernu reďkovku, ktorá rozptyľuje vetry. Paša Hüseyn umiestnil na hrade tri oddiely Janičiarov, Sremské a Semendrijské vojsko, Budínskych dobrovoľníkov, oddiel jazdy, oddiel delostrelcov, celkom 10 000 vyberaných vojakov. Hrad sa stal sídlom Sandžaku novozámockého vijáletu . Potom sa Paša Hüseyn vrátil do Nových Zámkov a veľkovezír mu daroval sviatočný kaftan a pero s drahým kameňom.

Autorom opisu je slávny turecký cestovateľ 17. storočia Evliya Çelebi ( 1611-1683 ), ktorý v diplomatických službách sultána podnikol mnoho ciest do Ázie a Európy. Územie Slovenska navštívil prvýkrát r. 1661, kedy v sporoch o sedmohradský trón prišiel s Tureckou delegáciou do Košíc. Vo vojne s Turkami v r. 1663 – 1664 sprevádzal Evliya Çelebi z vojenským táborom Pašu Ibráhíma.

Zúčastnil sa osobne Parkanskej bitky, bol svedkom obliehania a dobytia Nových Zámkov a navštívil hrady Nitru, Šurany a Levice. O dva roky neskôr, v sprievode Jágerského Pašu, navštívil hrady Fiľakovo a Modrý Kameň. Potom sa pripojil k tureckému posolstvu do Viedne a spiatočnej ceste navštívil osobne Bratislavu, Leopoldov, Hlohovec a znovu aj Nitru , Šurany a Nové Zámky. Evliya Çelebi bol človek širokých kultúrnych záujmov. Okrem arabčiny, perzštiny a turečtiny ovládal aj latinu a gréčtinu.

Pozorovanie a poznatky zo svojich ciest zachytil v desaťzväzkovom rukopisnom diele nazvanom „Sejáhát – náné“ ( Kniha ciest). Časti tohto Çelebiho diela, týkajúce sa Uhorska preložil do maďarčiny a vydal tlačou Imre Karácson, Evlijá Čelebi török világutazó magyarországi utazásai I-II, Budapest 1904-1908

Nitrapol – meno „zakladateľa Nitry“, podobne ako tvrdenie „teraz je opäť majetkom hlavného patriarchu Alamanov“ – sú vymyslené džamia alebo džami – modlitebňa sandžak – turecká územnosprávna jednotka vijálet – oblasť, krajina, osmanská provincia