Hľadáš duchovné povolanie vo svojom živote?

Niekoľko mesiacov Výveska.sk informuje o Duchovno – formačných pobytoch v Taliansku, ktoré sú organizované Kongregáciou otcov rogacionistov. Tieto duchovno – formačné pobyty oslovili niekoľkých chlapcov zo Slovenska a niektorí už vycestovali do Talianska, kde budú mať možnosť  rozhodnúť sa  o zasvätení svojho života Kristovi.

Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje pomoci mladým chlapcom od 18 – 30 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie (kňazské, rehoľné), no nie sú však rozhodnutí. Preto pri tejto kongregácii vzniklo Centrum pre duchovné povolania mladých  v Taliansku a taktiež  jeho kancelária vo farnosti sv. Mikulaša v Prešove, ktorá  pozýva chlapcov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, stráviť v modlitbe, meditácii a komunikácii s kňazmi na polročný duchovný a formačný pobyt v jednom z našich Inštitútov otcov rogacionistov v Assisi alebo v Desenzane del Garda, ktorý je možné absolvovať v roku 2014. Viac o možnosti prihlásenia.

Duchovno – formačné pobyty oslovili aj Mikuláša a Štefana zo Slovenska. Obaja už vycestovali do Talianska. Mikuláš na adresu projektu povedal: ”.. je to Božie dielo ..” Štefan považuje pobyt v Taliansku za “čas veľkých milostí” a obaja veria, že prídu aj ďalší chlapci, aby mohli hrať spoločne futbal.

Sv. Annibale Maria di Francia založil túto kongregáciu v Messine na Sicílii v roku 1897, pretože rozoznal osobitnú naliehavosť uskutočniť evanjeliový príkaz : „Proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Charizmou rogacionistov je prosebná modlitba za nové duchovné povolania. Zaväzujú sa k nej štvrtým sľubom. V centre ich spirituality dominuje : „Božie neprestajné volanie a ľudský život ako odpoveď“.

Aby naplnili evanjeliový príkaz, vytrvalo prosia v modlitbe za povolania, venujú sa šíreniu tejto modlitby, sprevádzaniu mladých na ceste objavovania vlastného povolania, výchove sirôt a práci s chudobnými. Komunity rogacionistov sú v Albánsku, Argentíne, Brazílii, Kamerune, na Filipínach, v Indii, Indonézii, Iraku, Južnej Kórei, v Mexiku, Papue-Novej Guinei, Paraguaji, Poľsku, Rwande, v Španielsku, Taliansku, v USA a vo Vietname. Na Slovensku momentálne nepôsobia.

Informoval: Jozef Mihaľ

Výhľad Spoločenská miestnosť na jednom z poschodí Inštitút zvonka
Pohľad do izby Ihriská (futbal, vzadu basketbal, tenis) Kaplnka
Záhrada za Inštitútom, za tým múrikom je jazero Oddychová zóna vonku Jedáleň