Finzo – P2P pôžička – recenzia

Pojem P2P pôžičky ste už ľudia niekoľkokrát počuli. Ide totiž o pomerne moderný spôsob získania úveru alebo na druhej strane investovania. Person-to-person pôžičky fungujú na princípe kolektívneho požičiavania, ktorý zažil rozmach najmä vďaka internetu.

Fyzické osoby, ktoré majú k dispozícii voľné finančné prostriedky ich požičiavajú priamo ľuďom, ktorí si potrebujú požičať. Finzo OU (značka Omaraha) je pomerne úspešná a mladá spoločnosť z Estónska, ktorá vznikla len v roku 2011. V tomto roku rozšírila svoje pôsobenie a expandovala do Strednej Európy po vzore ďalších úspešných firiem z finančného segmentu (napr. CreditONE, Ferratum).

Cieľom firmy je stať sa stabilným poskytovateľom P2P pôžičiek na Slovensku a na prelome rokov aj u našich susedov – v Českej republike a Poľsku. Či sa to firme podarí ukáže až čas, no skúsenosti na to očividne majú.

V 33 štátoch poskytli úvery v celkovej hodnote 11 662 770 €, pričom zaregistrovaných je viac ako 38-tisíc používateľov.

Finzo P2P pôžička

Už dávno je preč doba, kedy sme mohli získať pôžičku výhradne len na pobočke banky alebo nebankovky. Finzo nemá na Slovensku žiadne pobočky, keďže P2P pôžičky sú vo svojej podstate online pôžičky na čokoľvek poskytované bez osobného stretnutia. Veď predsa stretnúť sa s niekoľkými investormi by asi nebolo celkom reálne.

Parametre pôžičky

Podľa Finzo kalkulačky sa úroková sadzba pohybuje od úrovne 22 %. Všeobecne má Finzo rozdelené úvery do 2 skupín – na krátkodobé úvery s dobou splácania 1, 2 alebo 3 mesiace a na dlhodobé úvery so splatnosťou 6, 12 alebo 24 mesiacov.

Sami si môžeme zvoliť výšku pôžičky už od 50 € až do maximálnej výšky 10 000 €. Úvodná kalkulačka náš však nepustí na vyššiu sumu ako 800 €. Aj napriek tomu však výška úveru môže presiahnuť limit stanovený systémom. O všetkom rozhoduje úverové hodnotenie a čistá bilancia vašich existujúcich záväzkov.

Poplatky a platby úroku

Finzo si za sprostredkovanie a prevod peňazí medzi žiadateľom a investorom účtuje poplatky. Žiadne poplatky vopred však nehrozia. Až po skompletizovaní a schválení P2P pôžičky nám spoločnosť odošle peniaze na účet okresanú o dané poplatky. Aké konkrétne?

  • poplatok za zmluvu (úver na 1 až 3 mesiace) – 10 € a úrok
  • poplatok za zmluvu (úver na 6 až 24 mesiacov) – 3 % zo sumy úveru (min 7 €)
  • platby do záručného fondu – 3 % zo sumy úveru
  • provízia – 30 % z úroku za úver

Ak dostaneme nevýhodnú ponuku od Finzo, tak podajme žiadosť o pozdržanie. Tým pádom budú môcť investori, ktorí pôžičku „skladajú“ zmeniť podmienky.

Neoplatí sa hneď prijať prvé skóre, na základe ktorého sa v systéme určujú podmienky. Jednoducho povedané – čím vyššie skóre, tým výhodnejšie podmienky.

Postup vybavenia Finzo pôžičky

Ako prvé sa samozrejme musíme zaregistrovať na portáli Finzo.sk. Vyplníme jednoduchý formulár, v ktorom uvedieme základné osobné údaje i kontakt. Zadávajme pravé údaje, nech sa zbytočne nepripravíme o šancu získať peniaze.

Pri registrácii sa overuje náš e-mail a tiež aj telefónne číslo (formou SMS). Pracovníci spoločnosti overia účet a prípadne si vyžiadajú doplňujúce doklady. Aktivácia účtu je kompletná po súhlase s podmienkami používania.

Podanie žiadosti o úver je rýchle a jednoduché. Stačí si zvoliť výšku a doplňujúce podmienky. Potom už len čakáme, kým Finzo vyhľadá najvhodnejšie možnosti. V prípade, že budeme s návrhom P2P pôžičky okamžite súhlasiť, tak podpíšeme zmluvu. Samozrejme, podpis zmluvy prebieha elektronicky, nie je potrebné zmluvu tlačiť a odosielať poštou.

Môže sa ale pokojne stať, že s podmienkami súhlasiť nebudeme. V tom prípade je tu možnosť vytvoriť ponuku, ktorú nastavíme na 7 dní ako čakajúcu. Ak sa nájdu investori a ponuky spĺňajúce nami zadané kritériá, tak sa zmluva automaticky uzavrie a my dostaneme peniaze na virtuálny Finzo účet.

Peniaze nebudú zaslané na bankový účet automaticky. Po schválení a pripísaní finančných prostriedkov na virtuálny účet Finzo klikneme v ponuke na „Prevod“. Tam zrealizujeme platbu. Peniaze si môžeme nechať odoslať len na bankový účet, ktorý je vedený na naše meno.

Čo sme si požičali, budeme musieť raz aj vrátiť. Dohodnuté mesačné splátky systém na portáli Finzo automaticky strháva z virtuálneho účtu dlžníka. Peniaze si tak musíme na portál odoslať v predstihu, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.

Úverové hodnotenie – čím väčšie tým lepšie

Finzo určuje úverové hodnotenie pri každom klientovi. Je to v podstate odraz bonity žiadateľa, aby potencionálni investori vedeli do čoho idú. Táto číselná hodnota sa počíta na základe zamestnania, rodinného stavu, platu, nehnuteľnosti a ďalších údajov. Čím vyššie hodnotenie máme, tým výhodnejšie podmienky dostaneme.

Poskytovateľ Finzo má 4 pásma úverového hodnotenia:

  1. 601 – 700 je akceptovateľné, ak máme menej ako 601, tak úver nezískame
  2. nový žiadateľ získava najčastejšie hodnotenie 701 – 800
  3. hodnotenie 801 – 900 získame pri poskytnutí doplňujúcich informácií
  4. najlepšie možné je 901 – 1 000, pričom rozhoduje plat a zamestnanie

Záverečné zhrnutie a hodnotenie

Finzo je u nás úplne novým poskytovateľom P2P pôžičiek. Predpokladáme však, že ho čaká veľmi sľubná budúcnosť, keďže trh s danými pôžičkami medziročne stúpa.

Z pohľadu žiadateľa ide o dobrú možnosť, ako sa dostať peniazom aj v prípade, že mu banka nepožičia. Úroková sadzba je síce vyššia respektíve podobná ako v niektorých nebankovkách, ale ak sa podarí záujemcovi získať vysoké úverové hodnotenie, tak má šancu na oveľa výhodnejšiu pôžičku.

V prípade nejasností či doplňujúcich otázok je najlepšie obrátiť sa na slovenskú podporu Finzo. Navštíviť tiež môžeme fórum a položiť otázku priamo zamestnancom spoločnosti alebo ľuďom s osobnou skúsenosťou.