Esemeska

Určite poznáte hlas svedomia. Je to ten čudesný tvor vo vás, ktorý hryzie vždy, keď vedome urobíte niečo zlé. A keď sa to nakopí, snažíte sa oklamať samého seba, že to vlastne nie je až také hrozné. Verte mi, nič nie je ťažšie, ako utíšiť výčitky svedomia.

Svedomie je krehká „vec“ a napriek tomu silná. Niekedy vie úplne oklamať. Hlas, ktorý nás vedie tým, že nám vyčíta naše hriechy, používa niekedy naozaj tvrdé slová. Pozor! Do nášho srdca a mysle môže cez svedomie veľmi ľahko vstúpiť diabol. Bude nám vyhadzovať na oči naše pády a doslova nás bude presviedčať, aby sme uverili vo vlastnú neschopnosť. Tento nepravý hlas svedomia nás dokáže dokonale zmiasť. Zdravý hlas svedomia je ako zdvihnutý prst, ktorý varuje: „Chráň sa zla!“ Ten falošný hlas hovorí inak: „Ty si zlý! Ty!“
Cítite ten rozdiel?

Nedeľa. Bohoslužba. Ja a moje vyčítavé svedomie stojíme celkom vzadu. Neurobila som nič strašné, hovorím si. Napriek tomu cítim, akoby mi niekto vnucoval, aká som slabá, aká som zlá a nehodná tu vôbec stáť. Keď sa blíži čas svätého prijímania, som úplne zmätená. „Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,“ nesie sa modlitba kostolom. Keď prítomní pokľaknú, rozhostí sa ticho. Cítim sa biedne. Neviem, či ku mne hovorí moje svedomie, alebo zlý. V duchu sa zmôžem len na pár slov: „Bože, som zmätená. Prosím ťa, ukáž mi, či smiem pristúpiť k prijímaniu. Neviem rozlíšiť hlas svedomia. Pane, daj mi nejaké znamenie.“ V momente, keď dokončím posledné slovo, ticho v kostole preruší hlasné pípnutie. Pani, kľačiacej v lavici predo mnou, prišla esemeska. Zrejme si väčšina ľudí okolo pomyslela svoje o tom, prečo si dotyčná nevypla zvuky na telefóne, ja som však v tej chvíli pocítila veľkú radosť. Sama som nechápala, čo sa deje, ale akoby som vedela, že to pípnutie patrilo mne. Boh mi ukázal svoju lásku. Akoby mi hovoril: „Neboj sa, len poď.“ A tak som šla. Dôkazom Jeho veľkého milosrdenstva a toho, že mi skutočne dal znamenie, je radosť a veľký pokoj, ktorý sa vo mne po prijímaní rozhostil. Úplne utíšil všetky pochybnosti.

Božia láska je nekonečná. Miluje nás aj napriek našim pádom. Nie je prísny sudca, ktorý nás zavrhne. Keď nevieš rozlíšiť hlas svedomia, uvedom si, čo cítiš, keď k tebe hovorí. Ak je to strach a nepokoj, nepočúvaj ho. Bude ťa chcieť oklamať, aby si si myslel, že nemôžeš pristupovať k Pánovi, a tak sa nakoniec sám od neho vzdiališ. Toto chce ten hlas dosiahnuť a toto mu nesmieš dovoliť. Láska a pokoj v srdci sú prejavom Ducha. Ak máš pocit, že si hriešny a neschopný, zahľaď sa na kríž. Tam sú tvoje hriechy vykúpené. A Ten, čo ťa spasil, si na ne nespomenie. Naopak. Zahrnie ťa neskonalou Otcovskou láskou. Tak sa neboj. Aj keď budeš mať pocit, že si klesol na dno, Jeho ruky sú stále pod tebou. Tvoj Otec ťa drží v náručí.

Paula Beinsteinová