Domov detí v Sýrii sa zmenil na väzenie. Pomôžme im

Deti žijúce v zničenej Sýrii majú pocit, že celý svet na ne zabudol. Ich bezstarostný život bol narušený všadeprítomným násilím, smrťou a strachom. Jedným z najzničujúcejších dôsledkov, ktoré vojna deťom spôsobuje, je odňatie ich práva na vzdelanie.

Občianske združenie SAVIO vyhlasuje už 11. ročník verejnej zbierky Tehlička. Cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na materiálnu, potravinovú a lekársku pomoc pre asi 400 rodín a na prípravu a realizáciu vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre viac ako 2000 detí a mladých. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú použité správne. Zbierka bude prebiehať počas pôstu. Začne v utorok 9. februára 2016 o 19:00 benefičným Koncertom pre rodiny, deti a mladých v bratislavskom UPeCé s dobrovoľným vstupným. Svojím vystúpením nás podporí speváčka Janais a kapela La3no Cubano. Zbierka vyvrcholí 27. marca 2016, na Veľkonočnú nedeľu.

Vojna v Sýrii trvá už 5 rokov a stále pokračuje. Dotýka sa priamo viac ako 12 miliónov ľudí. Vyžiadala si viac ako 300 000 ľudských životov vrátane 20 tisíc detí. 500-tisíc ľudí je uväznených a nezvestných, pol milióna ďalších sú znetvorení. Počet sýrskych utečencov v okolitých štátoch vzrástol na 4 milióny. Vnútorne vysídlených je 8 miliónov ľudí vrátane detí. Najzničujúcejším dôsledkom, ktorý vojna deťom spôsobuje, je odňatie ich práva na vzdelanie. Šancou pre deti a mladých je bezpečné miesto slúžiace na budovanie mieru. Miesto na míle vzdialené od násilia, kde dialóg má prednosť pred bombami a zbraňami. Saleziánske centrá v Damasku, Aleppe a Kafroune sú miestami, ktoré pomáhajú deťom a mladým uniknúť z väzenia vojny. Pomôžme im spolu priamo na mieste.

Do verejnej zbierky Tehlička sa môžu zapojiť školy, mladí i rodiny jednoduchou registráciou.  Tím organizátorov pre nich pripravil sprievodné aktivity a materiály, ktoré sú na stiahnutie dostupné na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť sa môže zapojiť darovaním online a tiež zdieľaním výzvy. Okrem toho je možné podporiť zbierku zaslaním SMS v hodnote 2 € v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877 alebo vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra.

Občianske združenie SAVIO ďakuje: Lenke Klicperovej a Anasovi Aldmashkimu za poskytnutie fotografického materiálu zo Sýrie pro bono, Triad Advertising za pro bono spracovanie kľúčového vizuálu kampane, hlavnému mediálnemu partnerovi Zoznam.sk, mediálnym partnerom: Pravda, Konzervatívny denník Postoj, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Mega & Loman, s. r. o., Porada.sk, Výveska.sk, Cestaplus.sk, Zaostri.sk, Otcasy.sk, Don Bosco Dnes a partnerom Fórum donorov – DMS, Direct Marketing, Websupport, Calos, Saleziáni dona Bosca, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku.

Informovala: Zuzana Suchová