2 % dane – Desať slovenských organizácií pre záchranu zvierat

2-z-dani

Všeobecné informácie
Možnosť venovať 2% dane sa pre zamestnaných dá využiť každý rok do konca apríla (fyzická a právnická osoba do 31.3.). Do konca apríla je pritom potrebné doručiť osobne na daňový úrad alebo na poštu vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane. Aktívni dobrovoľníci môžu vybraným organizáciám odovzdať až 3%.

Nižšie uvedené organizácie sa tiež, ako mnohé iné, každoročne uchádzajú o podporu v podobe darovaného podielu:

1. Sloboda zvierat

Informácie zo stránky: Každoročne zachráni Sloboda zvierat viac ako 2500 zvierat. Napriek tomu, že dvom tisíckam sa nakoniec podarí opäť nájsť domov, väčšina zo zvierat strávi niekoľko týždňov či mesiacov v útulku. Po príchode do útulku vyšetrí každé zviera náš veterinár a ponechá ho niekoľko dní v karanténe na pozorovaní.

Zranené zviera ošetrí a Zdravý psík môže ísť do výbehov medzi ostatných. Zvieratko v útulku dostáva každý deň stravu, čistú podstielku, ošetrenie. To všetko vďaka dobrým ľuďom, ktorí nosia zvieratám granule, vodítka, rohožky, prepravky… Vďaka ich finančným príspevkom máme aj na veterinárne potreby, benzín do výjazdového vozidla či operácie pre zvieratá.

2. OZ Život je pes:-) Rožňava

Informácie zo stránky: Po septembri 2013, po dohode s mestom Rožňava- útulok funguje v 5 kotercoch s obmedzeným počtom psíkov. Kapacita dočasných opatier je v našom meste a okolí žiaľ veľmi obmedzená. Z finančných príspevkov darcov sú aktuálne hradené náklady na vet. starostlivosť, kŕmenie, prevozy zvieratiek, materiál na úpravu, opravu kotercov, búd a pod. Ďakujeme za akúkoľvek podporu!

3. MačkySOS – občianske združenie

Informácie zo stránky:Združenie vzniklo v roku 2005, ako celoslovenské združenie dobrovoľníkov, ktorým nebol ľahostajný osud týraných a opustených mačiek. Od tohoto momentu sme pomohli viac ako piatim tisícom mačiek, ktoré dostali šancu na lepší život. Fungujeme na princípe domácich depozitov, čiže mačičky žijú priamo v domácnostiach v rodinnom prostredí.

Nevyhnutnosťou je pre nás špičková veterinárna starostlivosť, ktorú mačičkám odobraným z ulíc a zlých podmienok poskytujeme. Ročne sa nám podarí prijať do našej opatery stovky mačiek a nájsť im nový domov.

4. OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš

Informácie zo stránky: Pracujeme s mládežou a deťmi v oblasti starostlivosti o zvieratá, rozširovaním ich zmyslu pre zodpovednosť, toleranciu a spolupatričnosť. Venovaním 2% z Vašej dane pomôžete vytvárať podmienky na záchranu tých, ktorých sme si my ľudia domestikovali, a tak prevzali za nich zodpovednosť, pretože sa o seba postarať nevedia.

5. OZ Hafkáči – Útulok Považská Bystrica

Informácie zo stránky: Občianske združenie Hafkáči funguje ako útulok pre opustených a týraných psov v meste Považská Bystrica a v jej okolí. Snažíme sa pomáhať opusteným zvieratám. Naše priestory sa nachádzajú v Šebešťanovej pod hradom v Považskej Bystrici. Našim cieľom je dať psíkom druhú šancu na lepší a krajší život. Zraneným psíkom dávať najlepšiu opateru a starostlivosť.

OZ Hafkáči vzniklo v apríli 2011. Veľmi dlho sme chceli založiť združenie tohto typu, aby sme mohli plnohodnotne pomáhať psíkom. Naše mesto je síce malé, ale všade sa nájdu opustení a nechcení psíkovia, ktorí bohužiaľ za nič nemôžu.

6. Útulok “NÁDEJ” pre opustených a týraných psíkov – Nové mesto Nad Váhom

Informácie zo stránky: Účelom Občianskeho združenia Útulok “NADEJ” pre opustených a týraných psíkov je prijatie túlavých, týraných psíkov v rámci kapacitných možnosti do nášho útulku. Následne ich odblšiť, odčerviť, zaočkovať, začipovať a v prípade potreby ich liečiť (operovať) a takto zdravému psíkovi nájsť milujúcu rodinu, kde bude nie vecou na reťazi, ale vítaným spoločníkom a rovnocenným členom rodiny.

7. Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

Informácie zo stránky: Naše občianske združenie sa aktívne venuje ochrane netopierov na celom Slovensku ako aj ochrane hniezdisk vtáčích druhov viazaných na ľudské stavby (dážďovník tmavý, belorítka obyčajná a iné). Okrem toho každoročne riešime stovky prípadov záchrany dehydrovaných a podvýživených netopierov, ktoré sú často na hrane života a smrti a bez odbornej pomoci by zahynuli.

Na výdavky spojené zo záchranou netopierov použijeme aj prostriedky, ktoré sa nám podarí získať z 2% z dane. Ide hlavne o krmivo pre netopiere počas doby rehabilitácie, cestovné náklady, boxy na prenos netopierov atď. Podporte nás a staňte sa tak nepriamo súčasťou tímu dobrovoľníkov, ktorí svoj voľný čas a často aj vlastné prostriedky venujú záchrane netopierov.

8. Záchranná stanica v Zázrivej – pre voľne žijúce zvieratá 

Informácie zo stránky: Záchranná stanica v Zázrivej je určená na záchranu poranených, chorých alebo inak poškodených voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Zaoberáme sa ich liečením, rehabilitáciou, prípravou na vypúšťanie a vlastným návratom vyliečených jedincov do prírody.

Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy funguje v Zázrivej už od roku 2001, máme teda bohaté skúsenosti s rehabilitáciami rôznych druhov. Za desať rokov našej činnosti sme do stanice prijali vyše 400 živočíchov najrozmanitejších druhov. Jednalo sa o vyše 20 druhov vtákov, 7 druhov cicavcov, 3 druhov obojživejníkov a 2 druhov plazov.

9. Lesoochranárske zoskupenie VLK 

Informácie zo stránky: Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujeme na naplnení našej filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárame sieť chránených území. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka.

10. BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) 

Informácie zo stránky: Naše občianske združenie sa už 19 rokov aktívne venuje ochrane prírody Podunajska, západného Slovenska ako aj celoplošnej záchrane a obnove hniezdisk vybraných druhov vtákov (bocian čierny, orliak morský, dážďovník tmavý). Aj vďaka spolupráci a podpore dobrovoľníkov sa nám každoročne darí revitalizovať ohrozené prípadne vážne poškodené biotopy.