Čo nás môžu naučiť svätí Joachim a Anna?

Počas adventu často uvažujeme nad príchodom malého Ježiška. V dnešný deň však upierame pohľad aj na iné dieťa, presne na malé dievčatko – Máriu. Čo nás veľký zázrak jej počatia môže naučiť?

1. “Bohu nič nie je nemožné” (Lk 1, 37)

Joachim a Anna mali naozaj sväté manželstvo. Ctili si a milovali Boha nadovšetko, no aj napriek tomu nemohli mať dieťa. V tej dobe bola neplodnosť manželov chápaná veľmi bolestne, až zahanbujúco. No aj táto ťažkosť manželov nezlomila a aj napriek tomu naplno dôverovali Bohu. Nebeský Otec túto ich vernosť odmenil a to až netradičným spôsobom.

Keď boli obidvaja v pokročilom veku, počali vďaka Božej milosti dieťatko – Máriu. A čo je ešte neuveriteľnejšie, Boh uchránil Máriu od dedičného hriechu. Obrovská milosť, ktorá zasiahla aj nás všetkých nás môže naučiť, že Bohu skutočne nič nie je nemožné. Ani zdolanie choroby, ani uzdravenie vzťahov, ani finančné problémy, ani akýkoľvek tvoj problém, ktorý možno práve riešiš.

2. “Modlitba pokorného preniká oblaky” (Sir 35, 21)

Neviem ako vy, ale ja mám občas problém s vytrvalosťou v modlitbe. Ak nevidím ovocie mojej modlitby, niekedy ma z toho premôže znechutenie a mám problém veriť, či má zmysel za daný úmysel sa vôbec modliť. No pri pohľade na manželstvo Joachima a Anny ma napĺňa veľká bázeň a povzbudenie z ich príkladu.

Tá sila a jednota modlitby a ich obrovská vernosť voči Bohu, aj napriek tomu, že nevideli konkrétny výsledok svojho prihovárania sa k Nebeskému Otcovi ma neskutočne uvidivuje. A tiež ich odvaha uveriť slovám anjela, že sa môžu tešiť na bábätko aj v takom pokročilom veku. Vďaka týmto svätým manželom sa môžeme naučiť, že nie je ani tak dôležité sa modliť za konkrétny úmysel, ale skôr ostať v dôvere a upretým pohľadom na Boha.

3. “Dám vám budúcnosť a nádej” (Jer 29, 11)

Anna a Joachim sú dnes pre nás obrovským vzorom. No v ich príbehu nebolo od začiatku všetko ružové. Obaja žili s bolesťou toho, že ich manželstvo nebolo naplnené dieťaťom. Len ťažko si vieme predstaviť, ako to obaja prežívali. Anna celý život možno túžila po tom, ako bude vychovávať svoje dieťa, ako ho naučí prvé slová, ako sa bude s veľkou láskou a nehou o neho starať.

A Joachim snáď sníval o tom, ako bude svojim deťom a vnúčatám hovoriť o Bohu a o veľkom prísľube, že z Dávidovho rodu vzíde Spasiteľ celého sveta a všetkých dejín. Keď prežívali túto veľkú bolesť, určite ani jeden z nich netušil, že Boh premení ich trápenie na obrovské požehnanie a že sa stanú “dedkom a babkou” samého Ježiša.

4. “Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť” (Ex 14,14)

Uprostred rodinných, vzťahových, pracovných, finančných, zdravotných, či akýchkoľvek iných problémov máme niekedy ťažkosť tieto veci vôbec prijať a pracovať na nich. Často vôbec netušíme, ako tieto jednotlivé situácie budeme zvládať a ako máme naše problémy vyriešiť. No najlepšie je vždy a všetko odovzdať Bohu. Joachim a Anna vôbec netušili, ako ich problémy Boh vyrieši.

Vôbec nevedeli, či sa dočkajú potomka a či niekedy na vlastné oči uvidia očakávaného Spasiteľa. A aj keď sa zdalo, že sa nič nedeje, Boh na ich pláne neustále pracoval. Našiel najlepší a najvhodnejší čas na narodenie nielen ich dieťatka, ale dokonca načasoval narodenie Panny Márie aj v tom v najlepšom čase pre dejiny celého ľudstva. Boh za nich neustále bojoval a rovnako bojuje aj za Teba.

Na záver

Sviatok Nepoškvrného počatia Panny Márie si budeme pripomínať počas celého dňa. Pre každého z nás sa môže stať príležitosťou na hlbšie pochopenie spomínaných právd a prisľúbení: “Že Bohu nič nie je nemožné” (Lk 1, 37), Modlitba spravodlivého veľa zmôže a “preniká oblaky” (Sir 35,21 ), že Boh požehnáva našu budúcnosť: “Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán.

Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.” (Jer 29, 11) a že Nebeský Otec za Teba neustále bojuje: “Boh bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť” (Ex 14,14). Snažme sa nezabudnúť na tieto úžasné prisľúbenia nášho Boha. Modlime sa za seba navzájom, aby sa svätí Joachim a Anna v dnešný sviatok stali pre nás nielen vzorom vo viere, ale aj prostriedkom na priblíženie sa k nášmu Nebeskému Otcovi.