Čistá príroda: Triedenie odpadu v domácnosti

Triediť odpad nie je ťažké a ani časovo náročné. Keď vytriedime odpad z našej domácnosti, všetky obaly z výrobkov ktoré sme nakúpili budú znova použité – tým zamedzíme ďalšiemu zbytočnému hromadeniu odpadu a navyše znovu sa nebudú musieť použiť suroviny a energia (znečistenie) potrebné pre výrobu ďalších obalov.

Obaly netreba špeciálne čistiť ani rozoberať

Obaly nie je potrebné pred vyhodením čistiť, keďže dočistené budú pri ďalšom spracovaní. Zbytky z nich môžeme vyliať a prípadne ich opláchnuť. Plastové fľaše odhodíme aj s vrchnákom a etiketou, pretože rozobrané budú pri výrobe ďalších plastových obalov už z nich. To platí aj pre papier. Spinky, ktorými je prichytený papier nemusíme vyberať, pretože sa neskôr vyčistia pomocou magnetu. Rovnako obálky s plastovou fóliou rozoberie firma, ktorá bude triedený papier spracovávať.

Čo potrebujeme?

Aby sme mohli triediť obaly do rôznych skupín, potrebujeme tri nádoby (igelitky, krabice atď) najlepšie v kuchyni alebo na balkóne do ktorých budeme odpad zhromažďovať – do nich umiestnime zvlášť papier, plasty a sklo a navyše potrebujeme kôš na obyčajný kuchynský odpad, ktorý sa nerecykluje. V obchodoch dnes ponúkajú aj koše na triedený odpad, môže to byť napríklad stojan do výšky, alebo tri spojené nádoby vedľa seba odlíšené rôznymi farbami.

Nádoba na PAPIER slúži na:

noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice, kartóny, knihy, papierové tašky, …

Nádoba na PLASTY (výrobky z ropy) slúži na:

plastové fľaše (najlepšie stlačené), plastové tašky a mikroténové sáčky, tetrapak = obaly od mlieka, smotany, aviváže…, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, poháriky z automatov, obaly kozmetických výrobkov, polystyrén, …

Nádoba na SKLO slúži na:

sklenené fľaše od alkoholu, kečupu, džemov, zaváranín, rozbité poháre, fľaštičky od kozmetiky, …

kitchen-1215308-4503366

Iné obaly a výrobky
KOV

Kovy patria do zberných surovín alebo červeného kontajnera. Na tie stačí vyčleniť menšiu krabicu do ktorej takéto obaly pôjdu (keďže je ich dlhodobo málo) – stačí ju raz za čas odniesť. Patria sem aj výrobky obalené hliníkom ako ochranný obal na jogurte, konzervy, alobal, plechovky a podobne.

ELEKTROODPAD

Mobily, nabíjačky, chladničky, televízory, …, môžeme odovzdať na mieste kde si kupujeme nový výrobok, priniesť na organizovaný zber takéhoto odpadu uskutočnený v meste alebo priamo na zberný dvor OLO.

BATERKY

Môžeme ich odniesť na zberné miesto v našom okolí, napríklad do väčších obchodov alebo supermarketov, veľkých obchodov s nábytkom, alebo aj niektoré veľké firmy ponúkajú zamestnancom možnosť priniesť použité batérie priamo do práce.