Charita hľadá dobrovoľníkov do Ugandy a Rwandy

BRATISLAVA, 9. august 2016 – Slovenská katolícka charita (SKCH) opäť hľadá nových dobrovoľníkov pre Afriku. Už na jeseň plánuje prvých z nich vyslať na svoje projekty zamerané na pomoc deťom do Ugandy a Rwandy. Záujemcovia sa môžu organizácii hlásiť do konca augusta.

SKCH vysiela dobrovoľníkov na humanitárne a rozvojové projekty v krajinách subsaharskej Afriky už niekoľko rokov. „Dobrovoľníci sú vždy mladí ľudia plní nápadov a riešení, ktorí pomáhajú posúvať veci dopredu. Ich zápal a nadšenie pre pomoc ľudom v núdzi je pre nás veľkou devízou a fungovanie viacerých projektov v zahraničí si bez nich nevieme predstaviť,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

V Rwande budú vybraní dobrovoľníci pracovať v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti pre deti. SKCH otvorila centrum v spolupráci s miestnou rehoľou pallotínov v máji tohto roku. Centrum denne navštevuje 43 detí v predškolskom veku, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť hradiť vysoké poplatky v materskej škole.

„Úlohou vyslaného dobrovoľníka bude riadiť celý chod Kultúrneho centra sv. Vincenta z Pallotti pre deti, teda jednak usmerňovať miestnych animátorov, pomáhať pri vyučovaní, nakupovať do centra potraviny či školské pomôcky, ale aj pomáhať pri finančných záležitostiach projektu,“ priblížil praktickú rovinu Martin Vittek, koordinátor humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce SKCH.

Do Ugandy SKCH vysiela dobrovoľníkov už viac ako tri roky. Od konca roka 2012 tam prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, v ktorom poskytuje pomoc sirotám a polosirotám s HIV a AIDS. Momentálne má centrum kapacitu 45 miest a deťom v centre SKCH poskytuje ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje školskú dochádzku.

„Úlohou dobrovoľníka v Ugande je pomáhať deťom s domácimi úlohami, doučovať ich, ak v škole niečomu nerozumeli a tvoriť pre ne oddychový program. V tomto roku plánujeme otvoriť pre deti praktické učebne, teda znalosť praktických zručností v oblasti krajčírstva a stavebných remesiel budú pre dobrovoľníkov výhodou,“ doplnil Martin Vittek.