Cestovný pas pre deti – vybavenie online, potrebné dokumenty

Cestovný pas pre deti je oficiálny identifikačný dokument, ktorý umožňuje jeho držiteľovi cestovať medzinárodne a vstupovať do iných krajín. Obsahuje osobné údaje držiteľa, ako sú meno, fotografia, dátum narodenia, podpis a ďalšie identifikačné informácie. Cestovný pas slúži ako dôkaz totožnosti a špecifikuje štát, z ktorého držiteľ pochádza.

Cestovné pasy majú obmedzenú dobu platnosti a ich dĺžka zvyčajne závisí od krajiny, v ktorej sa pas vydáva. Okrem toho môžu cestovné pasy obsahovať rôzne bezpečnostné prvky, ako sú vodoznaky, špeciálne atramenty a holografické prvky, aby sa znížilo riziko falšovania.

Cestovné pasy sú nevyhnutné pre medzinárodné cestovanie, pretože vstup do väčšiny krajín je možný iba na základe platného pasu. Pre deti môžu existovať špeciálne cestovné pasy pre deti so zohľadnením vekových obmedzení a bezpečnostných opatrení. Každá krajina má svoje vlastné pravidlá a postupy týkajúce sa vydávania cestovných pasov a podmienok pre ich držiteľov.

Ak je teda v pláne cestovať do zahraničia a objavovať exotické krajiny ako Maroko, Chorvátsko alebo susednú Viedeň, je potrebné mať pas pre deti.

Cestovný pas pre deti do 15 rokov

Žiadosť o vydanie cestovného pasu deti mladšie ako 15 rokov musí byť podaná zákonným zástupcom. Tento zástupca môže byť iná fyzická osoba než rodič, ak je dieťa jej zverené do osobnej starostlivosti.

Žiadosť môže podať aj pestún, prípadne štatutárny orgán zariadenia pre ústavnú starostlivosť, poručník alebo opatrovník, ktorý bude cestovný pas deti preberať.

Ak sú rodičia dieťaťa rozvedení, žiadosť môže podať ten rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy. Druhý rodič má túžbu podať žiadosť len za predpokladu, že má písomný súhlas od prvého rodiča.

Táto procedúra platí aj v prípadoch, ak dieťa bolo pridelená do výchovy jednému z rodičov alebo inej osobe inak než rodičovi.

Ak rodičia osoby mladšej ako 15 rokov nie sú v manželstve, rodič, ktorý dieťa vychováva, musí podať žiadosť. Druhý rodič môže podať žiadosť len s písomným súhlasom prvého rodiča.

Pas pre deti od 5 rokov

V prípade detí vo veku od 5 rokov je povinné mať vlastný cestovný pas. Od 1. januára 2005 platí, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 5 rokov musí mať vlastný cestovný pas na cestovanie mimo krajiny.

Pasy pre deti do 5 rokov

Od júna roku 2012 sa zaviedlo nové pravidlo, podľa ktorého polícia SR už nebude zapisovať deti mladšie ako 5 rokov do pasov ich rodičov. Od 2012 preto potrebujú všetky deti, aj novorodenci, vlastný pas pre deti.

Odoberanie biometrických údajov bude povinné iba pre deti staršie ako 12 rokov. Dieťa bude musieť do pasu písať svoj podpis od chvíle, keď začne chodiť do školy. Deti mladšie ako 13 rokov obdržia pas so schválenou platnosťou päť rokov, zatiaľ čo deti do päť rokov dostanú pas platný dva roky.

Cestovné pasy majú obmedzenú dobu platnosti a ich dĺžka zvyčajne závisí od krajiny, v ktorej sa pas vydáva.

Čo treba na vybavenie pasu

Doklady potrebné pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa:

 • rodný list dieťaťa – ak je rodinný list vydaný v zahraničí, musíte predložiť slovenský rodinný list vydaný osobitnou matrikou
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiada o vydanie cestovného pasu pre dieťa
 • správny poplatok za vydanie cestovného pasu

Ak sú rodičia dieťaťa rozvedení alebo nie sú v manželstve, obaja majú rovnaké práva pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa. Iba v prípade, že rozhodnutie súdu obmedzuje alebo odopiera výkon rodičovských práv jednému z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča.

Ak dieťa cestuje do zahraničia bez jedného z rodičov, napríklad so starými rodičmi, je odporúčané mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Niektoré krajiny môžu tento súhlas vyžadovať. Skontrolovať v akej forme a jazyku by mal byť súhlas napísaný a či je potrebná notárske overenie sa dá na príslušnom zastupiteľskom úrade.

Pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa musí byť dieťa prítomné. Pracovníci oddelenia vyfotia tvár dieťaťa, zhotovia odtlačky prstov (pre deti staršie ako 12 rokov), a ak je to možné, dieťa sa podpíše (zvyčajne od začiatku školskej dochádzky).

Cestovný pas pre dieťa môže prevziať iba rodič alebo osoba, ktorá požiadala o jeho vydanie. Táto osoba sa nemôže nechať zastupovať. Prevzatie je možné len v mieste podania žiadosti.

Kde prebieha vybavenie pasu pre deti?

Cestovný pas je vydávaný občanovi cez okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré je príslušné podľa miesta jeho trvalého alebo prechodného pobytu, alebo podľa miesta, kde podal žiadosť o vydanie cestovného pasu (ak sa práve tam zdržiava).

Podrobné informácie o stránkových dňoch a hodinách na jednotlivých pracoviskách nájdete aj na webových stránkach ministerstva vnútra. Pre vybavenie pasu pre deti je potrebná osobná návšteva oddelenia dokladov a evidencie.

Cestovné pasy sú nevyhnutné pre medzinárodné cestovanie, pretože vstup do väčšiny krajín je možný iba na základe platného pasu.

Vybavenie pasu online

Vybavenie pasu online teda nie je možné. Čo ale je možné, je rezervácia termínu. Na vybavenie pasu online, teda rezerváciu termínu nie je potrebné použiť elektronický občiansky preukaz.

Po úspešnej rezervácii žiadateľ obdrží PIN kód. Tento PIN kód bude potrebné zadať do kiosku vyvolávacieho systému v deň návštevy na príslušnom pracovisku. Kiosk potom vytlačí lístok s poradovým číslom a žiadateľ bude čakať na svoje pozvanie k príslušnému pracovisku.

PIN kód môže byť použitý v časovom rozmedzí 15 minút pred alebo 15 minút po termíne rezervácie. Po tejto dobe už kód neplatí. Rezervácia je viazaná na konkrétnu osobu, pričom údaje zadané pri rezervácii musia zodpovedať údajom v platnom doklade totožnosti.

Ak ide o používateľa-sprostredkovateľa, bude potrebné predložiť notársky alebo matričný zápis s overeným podpisom pre splnomocnenie.

Cestovný pas – cena

Zaplatenie správneho poplatku je jedna z vecí, čo treba na vybavenie pasu. Cena cestovného pasu závisí od veku aj rýchlosti vydania pasu pre deti.

Deti od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní 13 €
 • do 10 pracovných dní 26 €
 • do 2 pracovných dní 39 €

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní 8 €
 • do 10 pracovných dní 16 €
 • do 2 pracovných dní 24 €

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan mladší ako 16 rokov:

 • do 30 dní 8 €
 • do 10 pracovných dní 16 €
 • do 2 pracovných dní 24 €

Vydanie cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí:

 • vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 €
 • vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10 €
 • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 20 €

Osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad v prípade, že ide o nezavinenú zmenu zo strany občana, sú oslobodené od platenia poplatku za vydanie cestovného dokladu.

To platí aj v prípade, ak bol v platnom cestovnom doklade zistený chyba, ktorá bola spôsobená výrobcom cestovného dokladu alebo ak ide o chybu zapríčinenú orgánom, ktorý cestovný doklad pôvodne vydal.

Treba si pamätať, že dobré plánovanie a príprava môžu pomôcť zabezpečiť pohodlnú a príjemnú cestu pre celú rodinu.

Ako sa pripraviť na cestovanie s deťmi?

Keď je už jasné, čo treba na vybavenie pasu, treba sa ešte pripraviť na samotnú cestu s deťmi. Cestovanie s deťmi môže byť vzrušujúce a zároveň náročné. Treba sa starostlivo pripraviť a zabezpečiť pohodlnú a bezpečnú cestu pre všetkých.

Tu sú niektoré rady:

 • plánovanie a rezervácie – plánovanie cesty vopred a rezervácia ubytovania, leteniek a ďalšie dôležité záležitosti včas. Treba myslieť na to, že deti môžu potrebovať viac času na prípravu a prispôsobenie sa.
 • doklady – uistiť sa, že sú všetky potrebné cestovné doklady, ako sú pasy, víza a iné, aktuálne a platné pre všetkých členov rodiny.
 • cestovné poistenie – mať vhodné cestovné poistenie, ktoré pokryje prípadnú zdravotnú starostlivosť počas cestovania.
 • očkovania a zdravotný stav – skontrolovať potrebné očkovania pre miesto, do ktorého sa cestuje. Ak má niektoré z detí špeciálne zdravotné potreby, treba pripraviť všetky lieky a potrebné informácie.
 • doprava – pri cestovaní lietadlom sa treba informovať o požiadavkách pre cestovanie s deťmi s leteckými spoločnosťami. Ak sa cestuje autom, zabezpečia sa bezpečné detské autosedačky a dbá sa na zastávky na oddych ani na diaľničné známky.
 • batožina – uistiť, že je zbalené všetko potrebné, čo deti budú potrebovať počas cesty – oblečenie, hračky, knihy, obľúbené predmety.
 • strava a pitie – zabezpečiť dostatočný prísun jedla a pitia počas cesty. Deti môžu byť hladné častejšie a môže sa meniť aj ich chuť do jedla.
 • bezpečnosť – bezpečnosť je kľúčová. Je potrebné zabezpečiť miesto pre deti v aute alebo na letisku, uistiť sa, že poznajú kontaktné údaje na rodičov, a dávať pozor, aby sa neodlúčili od rodičov.
 • zábava – pripraviť zábavu pre deti počas cesty, aby sa nenudili. To môžu byť knihy, hry, farby a ďalšie.
 • trpezlivosť – byť trpezlivý. Cestovanie s deťmi môže byť nevyspytateľné, takže sa treba pripraviť na neočakávané situácie.
 • mobilné služby – Bezproblémové pripojenie k internetu po celom svete je dôležité. Napríklad služba Airalo eSIM, umožňuje cestujúcim získať prístup k dátovým službám v stovkách krajín po celom svete bez nutnosti fyzickej výmeny SIM kariet.

Treba si pamätať, že dobré plánovanie a príprava môžu pomôcť zabezpečiť pohodlnú a príjemnú cestu pre celú rodinu.