Aliancia za rodinu zdôrazňuje potrebu ochrany slobody názorov a petičného práva pred zastrašovaním

BRATISLAVA, 15. august – Alianciu za rodinu veľmi mrzí postoj niektorých médií, ktoré sústavne prekrúcajú jej aktivity, vyjadrenia a postoje. „Napriek našim ponukám k vyváženiu verejnej diskusie dezinformujú verejnosť bez pokusu o objektívne informovanie. Vždy budeme hovoriť o dôstojnosti každého človeka a potrebe detí mať otca a mamu. V súvislosti s neustálymi útokmi a prekrúcaním faktov zvažujeme právne kroky, aby sme chránili slobodu prejavu, “ povedala Anna Verešová, hovorkyňa Aliancie za rodinu.

Denník Pravda o pol jednej zaslal Antonovi Chromíkovi, hovorcovi Aliancie za rodinu, email s otázkami, na ktoré mal odpovedať do tretej hodiny, teda mal na odpoveď celých dve a pol hodiny. Nezaznamenal žiaden zmeškaný hovor od redaktora, jeho číslo je verejné a je v každej tlačovej správe. Otázky boli nekonkrétne, žiadnu vedomosť o vyzývaní na podpis petície v budovách obecných úradov sme nemali. Preto sme v odpovedi zopakovali, že naši dobrovoľníci zbierali iba na verejných priestranstvách obcí. Žiadna z odpovedí nie je citovaná. Nevieme, či zásada dať priestor každej strane je ešte stále jedným z princípov žurnalistiky a etiky.

„Ukazuje sa, že referendum je skutočne potrebné pre ochranu slobody. Pýtame sa, čo príde po pokusoch umlčať nás, zosmiešniť, zastrašiť, hroziť nevyhlásením referenda, podávať na nás podnety na Generálnu prokuratúru SR. Budeme trestne stíhaní za náš názor, ako to v niektorých krajinách homolobby už dosiahla? Sme presvedčení, že aj starosta a zamestnanci obcí sú občanmi tohto štátu a majú právo podpísať petíciu za referendum o ochrane rodiny,“ uviedol na margo „kauzy“ petície v obciach Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu. Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s vyhlásením Aliancie.

Alianciu podporuje už viac ako 100 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv. Organizácie združené v Aliancii za rodinu zastupujú vyše 200.000 občanov Slovenska od stredoškolákov, cez vysokoškolskú mládež, aktívnych dôchodcov až po podnikateľov a akademické prostredie. Hovorcami aliancie sú Anna Verešová, Anton Chromík a Peter Kremský. Zber podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny začala Aliancia 5. Apríla 2014, dnes už má viac ako 300 000 podpisov.

(Tlačová správa Aliancie za rodinu-vydaná 15.8.2014)