Ako spoznáte, že vás Boh ľúbi?

Určite ste už čítali x-článkov o tom, ako spoznáte, že vás ten pravý/á ľúbi. No ako spoznať, že vás nekonečne miluje váš Nebeský Otec? Možno vám klope na dvere vášho srdca viacerými spôsobmi a vy o tom ani netušíte…

1. RODINA

Žiadna rodina nie je dokonalá. Ale ak ti Boh daroval rodičov, súrodencov, manželka/ku, deti… tak patríš k ľuďom, ktorých Boh požehnáva cez tento dar. Rodina je veľkým požehnaním, je to vzácny dar od Boha, ktorý Ti dáva preto, že Ťa nesmierne miluje. V rodine sa učíme pravej láske – nezištnej, obetavej, darujúcej. Je to vlastne taká malá “škola lásky”, ktorú nám Boh dáva z lásky :-).

Buď mu za ňu, aj napriek rôznym chybám a ťažkostiam v nej vďačný a skús sa dnes na svoju rodinu pozrieť trošku inak – ako na formu lásky, ktorou ťa Boh obdarúva.

2. PRIATELIA

Máš niekoho blízkeho, s kým sa môžeš podeliť o to, čo vo vnútri prežívaš? Je to obrovský dar! Jeho hodnotu a cenu opisuje aj Biblia:“Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad.” (Sir 6, 14) Ak teda máš pri sebe niekoho kto je verný v dobrom aj zlom, komu sa môžeš zdôveriť so svojím životom, či prežívaním viery, vedz, že Boh Ťa miluje aj prostredníctvom tohto človeka.

Niekedy sa však stane, že množstvo vecí v našom živote začneme považovať za samozrejmosť. Dnes sa preto skús na svojich priateľov pozrieť trošku inak – ako na poslov vyjadrenia Božej lásky k Tebe, že ťa nenecháva na tomto svete sám.

3. DARY A TALENTY

To, že dokážeš iným poradiť, máš perfektný zmysel pre humor, alebo pekne spievaš, to nie je len tak. Boh každému z nás dal osobitné dary a talenty. Žiaľ, mnohí ľudia sa podceňujú a nepovažujú svoje dary za nič výnimočné. Dnes sa však skús pozrieť na svoje taletny iným pohľadom.

Vnímaj ich ako “darčeky” od Tvojho Nebeského Ocka, ktoré ti dal, aby si mal radosť po celý svoj život. Ako každý darček, ktorý dostaneš od niekoho vzácneho, sa ho pokús nielen rozbaliť, ale aj používať. Veď načo by nám bol dar, ktorý zostane v škatuli?

4. PENIAZE

Dobre, možno si povieš, že si nemôžeš dovoliť kúpiť najnovší model auta, si zaťažený pôžičkami a platíš dosť vysoké účty. Napriek tomu si už možno nie raz zažil, ako sa Boh o teba stará aj v oblasti financií. Možno sa ti už stalo, že ti niekto daroval nejakú vec len tak, a ty si ju práve potreboval, len si na ňu nemal peniaze.

Alebo si si po dlhšom čase našiel prácu, aj keď si už možno ani nedúfal, že niečo vhodné vôbec nájdeš. Aj obyčajné zaplatenie účtov je vlastne malým zázrakom. Buď teda Bohu dnes viac vďačný za to, že ťa požehnáva zdravím, vďaka čomu môžeš chodiť do práce a tiež za všetky peniaze, ktorými ťa požehnáva a dokazuje ti, že sa o teba stará a že ťa miluje.

5. NEDEĽA

Tento “deň navyše” Ti Boh daroval ako dar lásky. Nie je to len obyčajný deň, kedy si “odstojíme omšu” a potom máme voľno. Je to čas, ktorý nám Boh venoval ako príležitosť na obnovu vzťahu s ním, ale aj na oddych pre seba. Možno nedeľu vnímaš len ako čas, ktorý tráviš s rodinou, ideš si zašportovať, či si jednoducho po celom týždni práce len tak pospíš.

Dnes skús vnímať tento deň ako niečo viac – ako dar od milujúceho Boha, ktorý ti ho dal, aby bol viac s tebou a aby si tvoja duša aj telo viac oddýchlo.

6. ZÁZRAKY

Pri tomto slove si niekto predstaví hneď niečo veľké – napr. zázračné uzdravenie. Aj to je však súčasťou života mnohých kresťanov. No zázraky v našom živote prežívame každý deň a možno si to ani neuvedomujeme. To, že Boh ochraňuje tvoju rodinu, že ti daroval dobrého a verného priateľa/ku, manžela/ku, že ti požehnal deti, že ti dáva silu pri tvojich zdravotných ťažkostiach, že ti pomáha pri zdolaní skúšok v škole, že ti daroval prácu, že žijeme v mieri, že je nádherné počasie…

Rutina a všednosť nám niekedy zakrývajú zrak, ale dnes sa pokús na celý deň pozrieť ako na jeden obrovský zázrak od Boha, ktorý ti daruje z nesmiernej lásky k tebe.

7. RADOSŤ

Počas dňa sa na nás toho zvykne valiť veľa: od rodinných a pracovných povinností, cez požiadavky našich najbližších, uštipačné poznámky ľudí, ktoré sa nás snažia vytočiť až po únavu a neschopnosť s tým všetkým čokoľvek urobiť. Napriek tomu si dnes skús viac všímať záblesky radosti, ktoré ti Boh každodenne posiela.

Úsmev predavačky v obchode, koláčik od kolegynky, bozk od manžela/ky, pozvanie na kávu od priateľov, telefonát od rodičov, že na teba myslia… Ani jedna z týchto vecí nie je samozrejmosťou, ale vyjadrením Božej opatery a lásky voči tebe prostredníctvom ľudí, ktorých ti každodenne posiela.

NA ZÁVER

Boh sa ku každému z nás prihovára osobitným spôsobom. Uvedených sedem je len zábleskom z milióna rôznych spôsobov, ktorými sa ti každodenne snaží prejaviť svoju lásku a náklonnosť. Modli sa dnes k Duchu Svätému, aby ti otvoril oči a ukázal, ako nesmierne, vášnivo a jedinečne ťa náš Nebeský Otec miluje. A potom mu jednoducho dovoľ nechať sa milovať.