Ako bohoslovec pracoval aj vo farbiarni

  V nedeľu 28. septembra si pripomenieme 70 rokov od narodenia katolíckeho kňaza,                spisovateľa a publicistu  Mons. Janka Magu. Kormidlo.sk v spolupráci s farnosťou Svit vám počas tohto týždňa ponúkne spomienky ľudí, ktorí si tohto kňaza pamätajú z pôsobenia v Batizovciach a v KBD v Svite. Tiež sa môžete tešiť archívne fotografie zo života tohto kňaza, ktorý je na Slovensku ešte stále nedocenený. V nasledujúcich riadkoch ponúkame krátky  životopis  kňaza, ktorý si počas štúdia v seminári privyrábal aj v bavlnárskych závodoch.

Rodisko je Liptov

Ján Maga sa narodil v obci Švošov (okr. Ružomberokv) 28. septembra 1944 ako siedme z desiatich detí rodičom Ondrejovi a Margite. Základnú školu vychodil v rodnej dedinke,  strednú školu – tkáčsku priemyslovku  absolvoval v rokoch 1958-1962 v Ružomberku. Po maturite manuálne pracoval v Bavlnárskych závodoch v Ružomberku. V roku 1963 bol prijatý na Rímskokatolícku bohosloveckú fakultu v Bratislave, počas prázdnin brigádoval vo farbiarni Bavlnárskych závodov.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa  Ambróza Lazíka v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa 23.júna 1968, primičnú sv. omšu slúžil 7. júla 1968 v rodnom Švošove za účasti 7000 veriacich.

Kňazské pôsobenie

Jeho prvé kaplánske miesto bolo v Zázrivej (1968), po krátkej zastávke vo Veľkom Borovom (1969) sa stal kaplánom v Liptovských Sliačoch(1969), kde bol farárom Jozef Kútnik-Šmálov, s ktorým spolupracoval na preklade žaltára. O štyri roky neskôr sa stal kaplánom v Spišskom Podhradí.  Tam so skupinkou teológov  v novembri 1973 začala vydávať prvý samostatný kňazský samizdatový časopis Orientácia, spolu vyšlo 11 ročníkov, 137 čísiel na 2777 stranách.

Ján Maga sa stáva v roku 1975  administrátorom farnosti v Poľanovciach. O  štyri roky neskôr je poslaný na faru do Batizoviec, kde pokračoval vo svojej aktívnej činnosti na cirkevnom ale aj umelecko-publicistickom poli. Vydával samizdatové diela a periodiká:
Týždenník, Rebrík, Mládnik, tiež pokračoval v redigovaní Orientácie.

Ján Maga bol aj napriek totalite aktívny aj v ďalších pastoračných oblastiach. Na fare organizoval stretnutia rodín, rozbehol detský spevokol, pripravoval akadémie. Batizovská fara sa stala dokonca miestom stretnutí takých osobností ako Ladislav Hanus, Jozef Zvěřina, Oto Mádr, Gustáv Valach, Janko Silan, Vincent Hložník, Štefan Olos, Viktor Trstenský.

Po roku 1989

Nežná revolúcia zastihla Janka Magu v Kežmarku, kde prišiel v júni 1989 ako nový správca farnosti. Ani tu nepoľavil a  zrekonštruoval faru, vymenil strechu na kostole, pustil sa naplno do organizovania života vo farnosti. V Kežmarku však pôsobil krátko. Po revolúcii sa stal učiteľom Nového zákona v obnovenom kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. Inicioval založenie diecéznych časopisov Domov a Brázda.

Janka Magu v jeho aktívnom apoštoláte zabrzdila v roku 1991 ťažká choroba – ochorel na zápal srdcových chlopní. Aj napriek tomu, že bol vážne chorý a liečil sa vo Viedenskej nemocnici, práve tu vznikla vznikla myšlienka postaviť nový kostol Sedembolestnej Panny Márie v jeho rodnom Švošove, ktorý bol slávnostne konsekrovaný 25. septembra 1994.

V roku 1993 sa Ján Maga stáva riaditeľom Katolíckeho biblického diela vo Svite.  4. januára 1994 mu sv. otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignore – kaplán jeho Svätosti.  Ján Maga postupne upadá a choroba mu uberá na sile. V roku 1995 slávi svoje posledné Vianoce.  2. januára 1996 si Pán povoláva z tohto sveta  Mons. Jána Magu.  Zomrel vo Svite na KBD vo veku nedožitých 52 rokov. Zádušnú sv. omšu slúžil 8. januára 1996 v Kostole sv. Jozefa robotníka vo Svite košický arcibiskup Alojz Tkáč, pohrebné  obrady vo švošovskom kostole Sedembolestnej Panny Márie celebroval spišský biskup  František Tondra, kázal banskobystrický biskup Rudolf Baláž. Janko Maga je pochovaný v rodnom Švošove, kde je dnes po ňom pomenovaná ja ulica.

Týždenník

Dnes je od Janka Magu populárna a známa  kniha Týždenník, ktorá  bola označovaná aj ako breviár pre laikov. Nájdeme tam modlitby na rôzne príležitosti, či pre rôzne časti dňa. Táto kniha vznikala ešte ako samizdat počas pôsobenia Janka Magu na fare v Batizovciach. Pomáhali mu s ňou aj laici, ktorí pomáhali prepisovať rôzne modlitby a distribuovali ich medzi ľudí.

V nedeľu 28. septembra sa vo Svite uskutoční spomienka na tohto veľkého kňaza, človeka, publicistu a milovníka umenia.