Aj Slováci môžu pomôcť Slovinsku pri zvládaní súčasnej migračnej krízy

Snažíme sa Slovákov zapájať do pomoci pri zvládaní migračnej vlny a zároveň ukázať Európe našu solidárnosť a podporu okolitých štátov v hraničných situáciách,“

uviedol na margo pripravovanej zbierky generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Momentálne cez Slovinsko prechádza druhá utečenecká vlna, ktorá začala 17. októbra. Za prvých päť dní bolo slovinskými úradmi zaregistrovaných 40.000 migrantov.

Napriek tomu, že Slovinsko zvýšilo počet prijímacích a ubytovacích centier, ich kapacity stále nestačia a mnohí ľudia musia nocovať vonku. Najviac zasiahnuté sú hraničné prechody s Chorvátskom – Brezice a Dobova a potom hraničné prechody do Rakúska – Šentilj a Gornja Radgona.

Caritas Slovinsko v súčasnosti spolupracuje so svojimi partnermi. Na základe pomoci od Caritas Austria a Caritas Germany poskytuje na mieste teplé oblečenie, prikrývky a jedlo. Len za posledné dva dni bolo rozdistribuovaných 5 tisíc prikrývok, 20 tisíc rybacích konzerv, 10 tisíc energetických tyčiniek, 5 tisíc litrov mlieka a 8 paliet jabĺk. Napriek tomu je v týchto oblastiach stále akútna potreba ďalšieho teplého oblečenia a potravín.

Slovenská katolícka charita

Je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 30-tisíc ľuďom v núdzi ročne bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Slovenská katolícka charita združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít.

SKCH pomáha prostredníctvom okamžitej humanitárnej pomoci po prírodných katastrofách či spoločenských konfliktoch a efektívnej rozvojovej spolupráci. SKCH pôsobí v krajinách Uganda, Rwanda, India, Vietnam, Albánsko, Keňa, Kazachstan, Ukrajina či Haiti. Práca a pôsobenie SKCH je prostredníctvom členstva v Caritas Internationalis a Caritas Europa medzinárodne koordinované a prepojené s inými celosvetovými charitatívnymi organizáciami.

Poslaním SKCH je účinne pomáhať ľuďom v núdzi, byť hlasom chudobných a byť blízko pri človeku.