5 dôvodov, prečo sa viac modliť za mladých

Práve sa nachádzame uprostred “Týždňa Cirkvi pre mladých”. Možno je to dobrá príležitosť nielen na zúčastnenie sa niektorej z pripravovaných aktivít, ale aj na nájdenie si viac času na modlitbu za všetkých mladých. Prečo? Tu je 5 dôvodov…

1. Mladí potrebujú, aby za nich niekto bojoval. Aj v duchovnej oblasti

Mnohí mladí ľudia stoja dnes v situáciách, v ktorých nevidia, alebo necítia za sebou oporu. Viacerí z nich pochádzajú z rodín, ktoré nežijú vo viere v Boha, alebo žijú kresťanstvo len formálne. Všetci títo mladí potrebujú modlitby za to, aby vytrvali vo svojom rozhodnutí kráčať za Ježišom, aj napriek tomu, že ich v tom nepodporuje rodina, ani priatelia. Modlime sa teda spoločne za všetkých mladých, aby našli svoju duchovnú rodinu, kde nájdu potrebnú oporu a útočište.

2. Mladí potrebujú múdrosť pri každodennom rozhodovaní a rozlišovaní

V období dospievania sú mnohí mladí vystavení veľkému počtu rozhodovaní. Vyberajú si školu, povolanie, životného partnera, neskôr zamestnanie, bývanie… Každé jedno navonok malé rozhodnutie v sebe skrýva veľké dôsledky, ktoré je potrebné zvážiť veľmi múdro. Okrem toho, v živote sú mladí často postavení pred ľahké rozhodnutia, ktoré sú navonok veľmi pohodlné, ale na druhej strane prinášajú narušenie vzťahu s Nebeským Otcom. Modlime sa preto za mladých, aby ich pri každodennom rozhodovaní sprevádzal Duch Svätý a Božia múdrosť.

3. Mladí potrebujú modlitbu za čistotu

V dnešnom svete je naozaj náročné ochrániť si čistotu srdca, duše, mysle a tela. Množstvo plagátov, reklám, či videí sa snaží pritiahnuť pohľad mladých prostredníctvom rôznych sexuálnych objektov. V čase, kedy mladí túžia po láske opačného pohlavia môže byť pre nich veľmi ťažké odolať rôznym takýmto pokušeniam. Mnohí mladí tiež túžia po čistej láske, ale vlastnými silami ju nedokážu nájsť ani dosiahnuť. Modlime sa preto za všetkých mladých, ktorí túžia po pravej, čistej láske a srdci, ktoré je pripravené naplno prijať Boha a raz aj svoju budúcu manželku, či manžela.

4. Mladí potrebujú živú vieru

V mnohých farnostiach už naplno začali prípravy na sviatosť 1. svätého prijímania a sviatosti birmovania. Často sme svedkami, že mnohí mladí prichádzajú na tieto prípravy len s formálnou vierou. Títo mladí ľudia prichádzajú s postojom, že ešte nikdy nezažili osobnú skúsenosť s Bohom, či Božou láskou. Mladí tak veľmi potrebujú zažiť živú vieru, aby pochopili, že náboženstvo nie je len o forme, ale predovšetkým o vzťahu s Nebeským Otcom. Modlime sa teda za všetkých mladých, aby zažili vyliatie Božej lásky, radosti a pokoja do svojho srdca.

5. Mladí sa jednoducho nezaobídu bez Tvojich modlitieb

Potrebujeme sa. Ja a ty. Cirkev a Ty. Mladí a Ty. Jeden bez druhého sa jednoducho nezaobídeme. Preto je veľmi potrebné, aby sme na seba mysleli vzájomne vo svojich modlitbách. Čo je dôležité si uvedomiť, že tak, ako sa dnešní mladí nezaobídu bez tvojej modlitby, rovnako ani ty sa nezaobídeš bez ich modlitieb. Žiaľ, mnohokrát na seba v modlitbách zabúdame. Častejšie myslíme na všetky naše problémy, prosby a túžby a akosi sa menej modlíme aj za tých ostatných členov Cirkvi. Myslime teda v modlitbách aj na celú Cirkev, a špeciálne teraz, aj na všetkých mladých.

Slovko na záver

Tento týždeň Modlitieb Cirkvi za mladých môže byť výbornou príležitosťou začať sa viac modliť za seba navzájom a teda viac aj za už, spomínaných, mladých. Nezabudni však, že nezáleží na počte modlitieb, ale hlavne na láske. Preto bež lásky, by sme boli ničím. (1 Kor 13,2)

Alžbeta Šutková