Je ťažké sa zlepšovať, keď človek nasleduje len seba samého!

umenie zlepsovat sa

Potenciál a talent, tak krásne a pozitívne slová. Slová plné nádeje, sľubujúce úspech. Každá ľudská bytosť má svoj potenciál. A dobré je zamyslieť sa nad tým svojim.

Máme talent, máme potenciál, avšak je…Je ťažké sa zlepšovať, keď nasledujeme len seba samého. S touto myšlienkou prichádza John C.Maxwell vo svojej knihe: 15 neoceniteľných zákonov osobného rastu. Tak jednoduchá a napriek tomu tak veľmi dôležitá myšlienka.

Ako zlepšiť svoje vlastné konanie

V niektorých situáciách je pre človeka náročné správne sa rozhodnúť a urobiť správne rozhodnutia. To môže byť frustrujúce a náročné, najmä pre motivovaného človeka, ktorý má záujem dať samého seba na vyššiu úroveň zodpovednosti za svoju vlastnú budúcnosť. Ak sme v tomto bode, existuje niekoľko krokov, ktoré môžeme urobiť, aby sme zlepšili svoje konanie.

Prvým krokom je uvedomiť si svoje dôvody. Nemusíme mať konkrétne odpovede, avšak vedieť prečo sa rozhodujeme tak, ako sa rozhodujeme? Čo nás motivuje? Aký je náš cieľ? Vedieť, prečo sme tu a prečo robíme to, čo robíme, nám pomôže zamerať sa na hodnoty, ktoré sme v procese rozhodovania preniesli.

Druhým krokom je uvedomiť si náš stav mysle. Je náš mozog jasný a produktívny? Je práve teraz dosť odpočinutý a pripravený na výkon? Ak je odpoveď „nie“, musíme sa snažiť urobiť malú prestávku. Môže to znamenať, že si dáme pauzu a pustíme si svoju obľúbenú hudbu alebo pôjdeme von na prechádzku.

Konkrétnym cieľom je tento čas použiť na to, aby sme znovu získali svoju koncentráciu a obnovili svoju energiu.

Tretím krokom je zostať otvorení túžbam a skúmaniu. Možno máme obavy zo získania zaujímavých vecí, pretože hľadáme správne alebo zlé odpovede. Ak áno, mali by sme sa snažiť odpúšťať samým sebe. Uvoľnením sa môžeme otvoriť novým možnostiam. Sledovanie nových vecí v našom okolí nám môže tiež nájsť nové riešenia pre staré situácie.

Štvrtým krokom je pokúsiť sa vyhnúť mylným predstavám. To znamená, že by sme mali vždy zvažovať každú možnosť na základe skutočných dôkazov, skúmaním predpokladov a nie prísľubov. Môže to tiež znamenať vyhnutie sa uzavretým predstavám, pretože vždy existujú viaceré strany konfliktu alebo názorov.

Napokon, posledným cieľom by malo byť udržiavanie pozitívnej myšlienky. To znamená vsádzať na seba a neveriť, že sme schopní dosiahnuť úspech, aktívne byť vedomí svojej mysle a vyhýbať sa negatívnemu mysleniu, alebo nabádanie samých seba k záverom, ktoré sú príliš pesimistické.

Kombináciou týchto ciest môžeme zažiť zásadný pokrok vo svojom konaní. Ak budeme mať trpezlivosť a nebudeme odradení, budeme úspešnejší, motivovanejší a môžeme dosiahnuť veľké veci.

Prečo by mal človek zlepšovať svoje konanie?

Život nás núti robiť rôzne veci, niektoré z nás pozitívne, iné negatívne. Stále však máme možnosť zvoliť si akým smerom sa pohneme a na čo sa zameriame. Preto je dôležité neustále pracovať na zlepšovaní našich správaní, konania a vlastne celého života.

Ak chceme mať pokojnejší život, vyžaduje si to, aby sme sa snažili prispôsobiť prahu svojho konania k okolnostiam a situácii, do ktorých sa dostaneme. Kým nezačneme vyvíjať väčšiu snahu o zlepšenie našich konaní, je obmedzená schopnosť ísť vpred v ľubovoľnej oblasti života.

Namiesto toho, aby sme praktizovali to, čo robia ostatní alebo nasledovali niektoré z konvencií spoločnosti, mali by sme si stanoviť vyšší štandard pre seba. Toto zvyšuje našu sebareflexiu a prinúti nás uvedomiť si, čo je správne a nesprávne.

Musíme si uvedomiť, že ak nastavíme vyššie štandardy pre seba, môžeme dosahovať vyššiu úroveň zdravia, našich duševných schopností a vylučovania toxínov z našich duší. Konanie je tiež veľmi návykovým procesom, keďže sa to stáva takou súčasťou nášho života, že nás to naučí myslieť a konať určitým spôsobom.

Ak chceme zlepšovať svoje konanie k lepšiemu, musíme sa naučiť ovládať svoje myšlienky a zmeniť správanie ako také. Nesprávne konanie nás môže viesť k problémom. Napríklad keď zjavne preženieme svoje konanie, zrazu sa ocitneme v situáciách, ktoré nás poškodzujú a nútia žiť s výčitkami svedomia.

Je dôležité zlepšovať svoje konanie, aby sme žili lepším a produktívnejším životom. Ak budeme chcieť dosiahnuť dlhotrvajúce triumfy a úspech, musíme byť morálni. Ak si budeme viac všímať naše správanie, aktívne overovať svoje konanie a zlepšovať ho, budeme sa môcť dostať vyššie ako sme si kedy mysleli, že je to možné.

Osobnostné predpoklady v napredovaní seba samého

Osobnostné predpoklady v napredovaní samého seba by sa dali vyjadriť ako schopnosť jednotlivca robiť veci lepšie a rýchlejšie. V dnešnej dobe ľudia chronicky pracujú na svojich osobnostných predpokladoch, aby sa zlepšili na pracovisku a dosiahli nové ciele. Všetci ľudia majú svoje osobnostné predpoklady, ktoré sa musia najprv identifikovať, aby sa zistilo, prečo sú prítomné.

To môže zahŕňať kvalitu zobrazenia, zameranie, schopnosti prispôsobovania sa, schopnosť analyzovať situácie, emocionálnu inteligenciu a motiváciu. Poznanie vlastných osobnostných predpokladov človeka môže pomôcť vytvoriť plán pre usmernenie osobného rozvoja. Keď človek pozná svoje osobnostné predpoklady, môže začať rozvíjať ich schopnosti.

Jednou zo stratégií pre rozvíjanie osobnostných predpokladov je vytvorenie hierarchie. Jednotlivec sa prepracuje od najjednoduchších úloh k niečomu náročnejšiemu a posúva sa vpred. Toto vyžaduje sebakontrolu a neustálu motiváciu zo strany konkrétneho človeka.

Vytváranie súčasných praktík môže tiež pomôcť ľuďom posunúť sa, pretože ich učia pracovať so svojimi osobnostnými predpokladmi. Tieto praktiky môžu zahŕňať čítanie, sledovanie webinárov, vytváranie nových návykov alebo dokonca cestovanie. Môžu tiež zahŕňať vytváranie malých cieľov na dosiahnutie veľkých cieľov.

Dobrá kombinácia vedomostí, cieľov a úsilia môže pomôcť ľuďom zlepšiť svoju osobnosť. Napríklad, ak je človek schopný analyzovať situácie, môže sa učiť, ako reagovať na podmienky okolo neho. Avšak ak si človek uvedomí, že sa mu nedarí porozumieť svojim emóciám, môže sa učiť, ako ich bude úspešne riadiť.

Ľudia, ktorí chcú zlepšiť svoje osobnostné predpoklady, často musia prijať konštruktívnu kritiku a prijímať výzvy. Je dôležité mať na pamäti, že nemôžeme obísť chyby. Preto je potrebné, aby sme ich určili a naučili sa z nich. Takto môžeme nielen prekonať svoju slabosť, avšak tiež dosiahnuť rast svojich vlastných schopností a predpokladov.

Osobné vzory, ktoré nám pomôžu sa zlepšovať

Keď budeme nasledovať len seba samého nakoniec aj tak zistíme, že sa točíme len v bludnom kruhu. Čo tým myslíme? Nájdime si učiteľov! Prvým krokom ako sa vieme veľa naučiť je učiť sa od ľudí s ktorými sme sa nikdy nestretli osobne. Mená ako Dale Carnegie, Robin Sharma, Malcolm Gladwell, Brian Tracy nám vedia pomôcť učiť sa o medziľudských vzťahoch, úspechu a sú našim hnacím motorom.

Aj väčšina ľudí, ktorí sa rozhodnú rásť najprv nájdu svojich prvých učiteľov na stránkach kníh. Je to skvelé miesto kde začať a neuškodí tam i pokračovať.

V podstate celý život sa učíme od desiatok ľudí ktorých nikdy v živote nestretneme. Avšak s určitosťou príde chvíľa keď zistíme, že nám to je málo a musíme si nájsť aj učiteľov s ktorými sa budeme poznať osobne. Jednou z možností je osobný kouč. A kto to je? Kouč je niečo či niekto, kto prenáša váženého pasažiera z miesta kde práve je, do miesta kde chce byť.

Máme vysnívaný sen a nevieme ako ho docieliť? Najmime si kouča! Keď máme svojho osobného kouča vieme, že sa dostaneme do cieľa, pretože kouč je človek ktorý mení životy druhých. Pomáha im rásť, zlepšuje ich potenciál, zlepšuje ich produktivitu, je kľúčový preto aby sa ľudia dokázali meniť k lepšiemu.

John C.Maxwell vo svojej knihe spomína Andyho Stanley, ktorý píše: “Nikdy sa vám v žiadnej oblasti nepodarí dosiahnuť maximálneho potenciálu bez pomoci kouča. Je to nemožné. Možno ste dobrý ba i lepší než všetci ostatní. Bez podnetu zvonka, avšak nikdy nebudete tak dobrý ako by ste mohli byť.

Všetci podávame lepšie výkony, keď nás niekto sleduje a hodnotí… Sebahodnotenie je užitočné, hodnotenie niekoho ďalšieho je však absolútne nevyhnutné.“

Ak však stále máme pocit, že voľba kouča nie je pre nás, je dobré si nájsť svojich učiteľov, osobné vzory, múdrych ľudí a pozitívnych priateľov. Len takíto ľudia nám pomôžu na našej ceste a zrýchlia tempo nášho osobného rastu. Načúvajme ich radám, napodobňujme ich, trávme s nimi veľa času pretože to nás bude formovať, posúvať a každý náš krok vpred bude ľahší.

Najväčšou hodnotou v živote človeka sú ľudia a zároveň aj najväčšími prekážkami. Preto si uvážlivo a pedantne vyberajme ľudí do svojho života.

Zdroj: John C. Maxwell (2013), 15 neocenitelných zákonů osobního růstu, Praha, BETA s.r.o.