Nevera

nevera

Nevera je pre ľudí veľmi bolestivou skúsenosťou. Je to často veľmi emočne vypätá situácia, a to pre obe strany, ktorá narušuje dôveru v partnera a obnovenie tohto pocitu často vyžaduje veľa času a úsilia. Je dôležité si uvedomiť, že existujú rôzne druhy nevery. Každý druh má vlastné jedinečné dôsledky a následky.

Porozumenie týmto druhom nevery môže pomôcť ľuďom lepšie pochopiť, aké následky môže nevera priniesť a môže byť tiež cestou k posilneniu vzťahu.

Byť úprimný k sebe samému a verný tomu, čo je pre nás dôležité vo vzťahu, je ten najväčší dar, aký si môžeme aj v takejto náročnej životnej situácii dať. Ak sme neverní, možno nám niečo chýba a možno nás chce vrátiť k sebe, nášmu prežívaniu, k našim pocitom. Možno musíme niečo v živote zmeniť od úplných základov. A možno sme len dostali od života lekciu, s ktorou sa máme vysporiadať.

Ako to je v našom prípade, vieme najlepšie my samy.

Naše telo, naše emócie a pocity s nami neustále komunikujú. Sú nám verné a trpezlivo čakajú, kedy ich vypočujeme a spýtame sa ich, čo nám chcú povedať.

Kedy dochádza k nevere?

Nevera je jednou z najčastejších príčin rozvodov a je dokázané vedecky, že môže viesť k závažnému naštrbeniu dôvery medzi dvomi ľuďmi. Nevera môže byť vyvolaná rôznymi faktormi a dokáže vyvinúť silnú emocionálnu prázdnotu vo vzťahu. Poďme sa teda bližšie pozrieť na príčiny, ktoré môžu vyvolať neveru.

Nedostatok emocionálnych potrieb priemerného človeka vie vyvolať neveru. Ak emotívne potreby jednej strany nie sú uspokojené, hľadá sa iný subjekt, a to aj napriek láske, ktorú k druhému človeku má.

Ďalšou príčinou môže byť stiesnenosť vo vzťahu. Tá môže nastať, keď je partnerovi toho druhého prikázané, aby žil život presne podľa pravidiel.

Ďalej, namiesto toho aby ste mali dobrý vzťah so svojím partnerom, existujú niektorí ľudia nútení skrývať určité veci alebo ukrývať svoj vzťah pred inými ľuďmi.

Ďalším negatívnym faktorom môže byť malé množstvo porozumenia. Ak sa partneri nepokúsia pochopiť myseľ druhého, môže to vo vzťahu vyvolať zdanlivo nezvratné trhliny.

Nevera teda môže mať nejakú logiku za sebou. Organizácie zamerané na poradenstvo pre manželskú a partnerskú poradňu pomáhajú partnerstvám udržiavať komunikáciu. Tvorba tejto komunikácie pomocou vonkajších zdrojov podporuje partnerstvo a dáva mu lepšiu šancu prežiť.

V konečnom dôsledku bolo by dobré porozmýšľať o pozitívnych alternatívach ako prekonať mentálne a psychické bariéry, ktoré by vás viedli k nevere. Tým môžete urobiť pre svoj vzťah omnoho viac, než ak by ste ho iba brali na ľahkú váhu.

Prečo sú ľudia neverní?

V posledných rokoch diskusia o tom, prečo ľudia podvádzajú, nabrala na obrátkach. Všetci však súhlasia, že dôvody môžu byť rôzne. Väčšinou sú to komplikovanejšie otázky týkajúce sa hlbších psychologických alebo sociálnych aspektov. Valná väčšina porušení zásad vernosti je spôsobená nedostatkom emocionálnej väzby. Online zoznamka je tak pre nich cesta ako uniknúť z týchto problémov.

Ľudia sa cítia odcudzení alebo nedocenení, a preto už pre nich nie je žiadne citové spojenie so svojím partnerom. Majú pocit, že ich súčasný vzťah ich podnecovanie alebo podporovanie nezaujímajú. Uvedomujú si, že potrebujú niečo, čo ich bude nútiť vrátiť sa. To môžu nájsť s inou osobou.

Ľudia sú tiež často podsunutí nízkym sebavedomím. Síce o tom vedia, akého partnera majú, no pod vplyvom pochybností, môže byť pre nich príťažlivá myšlienka skúsiť čosi iného.

Ľudia často zápasia so skutočnosťou, že vidia, čo ich čaká v súčasnom dlhodobom vzťahu. Neustále cítia strach z toho, že prestanú byť atraktívni. To sú okamihy, kedy je pre nich príťažlivá zmienka, aby vyhľadali niekoho, kto napĺňa ich potreby.

Opačné pohlavie môže vyvíjať tlak, aby si boli vedomí, že je pre nich lákavé byť vo vzťahu s nimi. Všetci však vieme, že nevera nie je korektnou odpoveďou, keď sa niečo robí zle vo vzťahu. Ak chcete riešiť problémy a zabrániť nevernosti, je dôležité otvorene komunikovať a byť úprimný k vášmu partnerovi. Iba komunikáciou môžete odstrániť všetky nedorozumenia.

Dá sa nevera odpustiť?

Je zrejmé, že nevera nie je niečo, čo nevyhnutne vedie k podaniu žiadosti o rozvod. V skutočnosti mnoho párov prežije takúto situáciu a tiež sa s ňou dá zmieriť.

Začnime s tým najzákladnejším: väčšina párov zostáva po nevere v trápení a plne prebudení. To je veľmi prirodzená reakcia, pretože prekročenie hraníc by malo vyvolať veľa pochybností o láske a vzťahu. Tam je náhla a silnejšia obava, že vzťah neprežije – čo v tomto scenári zvyčajne znamená, že ublížený partner zvýši požiadavky a silu používa na kontrolovanie situácie.

Ďalší problém je, že väčšina ľudí, ktorí podvádzajú, skutočne si neuvedomujú, že ich správanie spôsobuje bolesť druhému. Možno by došlo k ústupu od nevery, ale to často nestačí, ak osoba, ktorá podvádzala, nemôže dať prísľub, že to neurobí znova.

Ak to nie je možné, potom je veľmi ťažké pre obidve strany obnoviť dôveru. Bez dôvery nie je možné znova nastaviť vzťah na pevných základoch, a preto je často veľmi ťažké odpustiť. Okrem toho, najväčšia výzva pri odpúšťaní nevery obvykle pochádza z úzkosti a žiarlivosti, ktoré môžu obmedziť potenciál páru.

Pretože často existujú ďalšie vzťahy medzi podvádzajúcim a podvádzaným, nezriedka existujú pocity smútku a hnevu, takže ublížený partner sa môže cítiť ako by bol zneužívaný. Napriek tomu existuje istá šanca, že dvaja ľudia ešte môžu tiež dokonca nájsť cestu k záchrane svojho vzťahu.

Práca na odpúšťaní môže byť namáhavá a ťažká, ale obidvaja partneri musia byť odhodlaní urobiť prácu, potrebnú na to, aby obnovili vzťah. To zahŕňa identifikovanie príčin, porozprávanie o pocitoch, spoločnú výmenu vedomostí a schopnosť vziať zodpovednosť za správanie.

Nakoniec, v mnohých prípadoch, odpustenie a obnovenie dôvery môže byť vykonané – ale len ak obidve strany sú pripravené investovať úsilie a čas do procesu. Upovedomenie o tom, čo spôsobilo neveru a prečo sa ľudia postupne dostanú do situácie je nesmierne dôležité pre obnovenie dôvery.

Páry tiež potrebujú intenzívne pozorne komunikovať a byť schopní rešpektovať a akceptovať partnera a ich novú realitu. Takže to, či je alebo nie je možné odpustiť neveru, záleží na hĺbke lásky a oddanosti obidvoch členov vzťahu.

Aké sú dôsledky nevery?

Nevera môže negatívne ovplyvniť partnerstvo, prevádzku rodiny a môže viesť k závažným dôsledkom. Ak jeden člen partnerstva prekročí hranice vernosti, môžu sa vzťahy medzi oboma partnermi zhoršiť. Ak je jeden partner neverný, môže ovplyvňovať prežívanie druhého partnera.

Nevera sa často označuje ako porušenie dôvery. Čudné správanie, tajnosti a zlé reflexie môže narúšať pocit istoty a sebadôvery, ktorý bol vytvorený vzájomnou dôverou. Mnoho ľudí reportuje, že nevera tiež vedie k hádkam a spôsobuje vážne následky pre vzťah.

Napríklad, existuje viac závisť, hnev a emocionálne straty. Nevera môže tiež narušiť intímnu spoluprácu medzi partnermi. Emocionálne dištancovanie sa, zatváranie v rozhovore, porušovanie dôvery a strata fyzickej blízkosti môžu mať také následky, že recept na ich obnovenie môže byť obtiažny.

Nevera môže tiež mať vážne následky pre rodinu. Deti môžu zažívať emocionálne traumy a ťažšie ich vyrovnať sa so svojimi emóciami. Negatívne dopady môžu poškodiť aj ich schopnosť vytvárať vzťahy v budúcnosti.

Nezriedka sú zapojené aj finančné problémy, ktoré môžu mať vážne dôsledky. Okrem toho, nevera môže narušiť dobrú vnútornú chémiu medzi partnermi. Pokles libida môže byť ďalším vážnym dôsledkom.

Emocionálne traumy, ktoré sú spájané s neverným vzťahom, veľmi často počuť, že nastane strata zdravého sebavedomia a začiatok poruchy vzťahy. Ako možno vidieť, dôsledky nevery sú nepríjemné.

Nevera môže viesť k emocionálnym traumám, citovému zraneniu, finančným problémom a závisťou v rodine a v partnerskom vzťahu. Je dôležité, aby každý člen partnerstva vytvoril prostredie pre vzájomnú úctu a dôveru, aby sa predišlo dôsledkom nevery.